Denizcinin anasayfası

Filyos ve Sakarya gaz sahasında avlanma yasaklandı

Sakarya Gaz Sahası ve Araştırma ile Filyos Limanı arasındaki 177 km uzunluğundaki alanda balıkçıların avlanması yasaklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Zonguldak Liman Başkanlığı’nın aldığı karar neticesinde; Sakarya Gaz Sahası ve Araştırma ile Filyos Limanı arasındaki yaklaşık 177 kilometre uzunluğundaki deniz alanının 3 kilometre sağ ve 3 kilometre sol tarafı olarak belirlenen koridorun içerisinde, demirleme yapılmaması ve hiç bir balıkçı aktivitesinin gerçekleştirilmemesi gerektiğini bildirildi.

Alınan kararının detaylarına ilişkin şunlar aktarıldı: “Sakarya Gaz Sahası’nda keyfi gerçekleştirilen doğal gazın karaya taşınması amacıyla Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çalışmalarının devam ettiğine değinenlerle bahse konu projeyle Sakarya Gaz Sahasın’da keyfi gerçekleştirilen doğal gaz ile devam eden aramalarla keşfedilecek doğal gaz rezervlerinin çıkarılması karaya iletilmesi ve işletilerek ulusal şebekeye verilmesinin amaçlandığı ifade edilmekte olup planlanan deniz tabana boru inşa projesinin 21.02.2022 tarihinde başlayacağı ve normal şartlarda projenin 30.05.2023 tarihinde tamamlanmasının öngörüldüğünden bahisle projenin alanının Karadeniz’in derin ve sağ (Filyos liman ağzı ve etrafı dahil) deniz alanlarında bulunduğu belirtilmektedir.

Sakarya Gaz Dahası Araştırma ile Filyos Limanı arasındaki yaklaşık 177 km uzunluğundaki deniz alanının 3 km sağ ve 3 km sol tarafı olarak belirlenen koridorun içerisinde demirleme yapılmaması hiç bir balıkçı aktivitesinin gerçekleştirilmemesi başta balıkçı gemileri olmak üzere bölgede faaliyet gösteren ve seyir halinde bulunan gemilerin bu koridordan ve geçişler esnasında projede görev alan gemilerin en az 2 deniz mili açığından seyretmeleri çalışmalara engel ya da herhangi bir kazaya sebep oluşturulabilecek şekilde su altında ve deniz dibinde faaliyet gösterilmemesi yönünde gerekli emniyet/güvenlik tedbirlerinin alınması ve kısıtlamaların yapılması istenilmektedir.”

Açıklamada ayrıca; proje alanında, verilen koridor boyunca, proje kapsamında çalışan gemilerin en az 2 deniz mili açıktan seyretmeleri ve hiçbir balıkçılık faaliyetinin yapmaması gerektiği vurgulandı.


Bunları da beğenebilirsin