Denizcinin anasayfası

DFDS’de kadın ağırlığı artıyor

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) yönetim kurulu üyeleri DFDS'yi ziyaret etti.

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli ile beraber yönetim kurulu üyeleri Bengi Şan, Cengiz Karabüber ve Koray Karagöz DFDS’ye bir ziyaret gerçekleştirdiler.

DFDS Başkan Yardımcısı Mr. Lars Hoffmann ve Deniz İnsan Kaynakları Enspektörü Kaptan Uğur Demir, TÜRDEF yönetimini firmanın filo gemilerinde kadın zabitan istihdamına yönelik oluşturdukları Cinsiyet Politikaları konusunda bilgi verdiler.

TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli, DFDS’yi ziyaretlerinin ana konusunun bünyelerinde kadın istihdam sayısının arttırılmasına yönelik almış oldukları karardan dolayı teşekkür etmek olduğunu söyledi.

Delmar Safety

TÜRDEF’den ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı :

DFDS yöneticileri sektörün kadınlar için özellikle denizde çalışan kadınlar için ne kadar zor olduğunun farkında olduklarını belirtmiştir. DFDS yöneticileri üst yönetim pozisyonlarında daha fazla kadının istihdamının gerekliliğini dile getirmiştir. Daha fazla kadın zabitanlarını DFDS’ye çekmek, hâlihazırda yönetici olan kadınları teşvik etmek ve en az yönetim potansiyeline sahip kadınları tespit etmek için DFDS’de somut girişimler başlattıklarını belirtmişlerdir.

Bu girişimler arasında;

· DFDS cinsiyet çeşitliliğinin mevcut durumu, kadınların kariyer gelişimi ve gelişim teklifleri için mevcut engeller üzerine Yüksek Lisans Tezi yapmak için tanınmış bir üniversiteden bir öğrenci / öğrenci grubuyla güçlerini birleştirmek Yetenek belirleme ve kariyer gelişimi için sistemler kurmak

· Kadın çalışanlarının işe alım sürecinin, kadın çalışanlar için destekler olup olmadığının değerlendirilmesini araştırmak

· Yetenek belirleme ve kariyer gelişimi için sistemler kurmak

· Harici işe alımlarında asgari sayıda kadın adayı şart koşmak

· Kadın çalışanları ve kadın yöneticileri işe alımı esnasında çalışanları elde tutmak isteğimizi yeterince destekleyip desteklemediğini değerlendirmek

· Ağ, mentörlük veya diğer somut girişimler yoluyla bireylerin kariyer gelişimi için düzenlemeler oluşturmak

DFDS hedeflerinin her zaman, kişinin cinsiyet, din ve etnik kökenine bakmaksızın doğru pozisyon için doğru aday olmasını sağlamaya çalıştırmaktadır. DFDS Yönetim Kurulunda, Danimarkalı Kurumsal Yönetim Komitesi’nin tavsiye ettiği asgari oran doğrultusunda, çalışanların seçtiği üyeler hariç, yüzde 33 kadın temsiline sahiptir.

DFDS Planlarının, yeni onaylanan AB Direktifinin 2020 şartının çok ötesinde olduğunu ve 24 ay içerisinde bünyelerindeki çeşitli yönetim seviyeleri için hedefler geliştirmek olduğunu belirtmiştir. Belirlenen hedefler ve faaliyetler konusundaki ilerlemeleriyle ilgili olarak yıllık olarak bir rapor hazırlayacaklarını ifade etmişlerdir.z


Bunları da beğenebilirsin