Denizcinin anasayfası

Metin Çelik profesör doktor oldu

Halen, İTÜ Denizcilik Fakültesi (DF) Dekan Yardımcılığı görevini sürdüren Doç. Dr. Metin Çelik profesör doktor oldu.

Halen, İTÜ Denizcilik Fakültesi (DF) Dekan Yardımcısı ve İTÜ Kalite Koordinatörü Yardımcısı görevlerini sürdüren Doç. Dr. Metin Çelik, 20 Haziran 2019 itibariyle Prof. Dr. oldu.

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Başkanı Erkan Dereli de bir açıklama yaparak, Metin Çelik’in profesörlüğünü kutladı.

Dereli, “Değerli meslektaşım, sevgili Metin Çelik kardeşim, İTÜ Denizcilik Fakültesi, 2003 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümü mezunu. 20 Haziran 2019 günü itibariyle Prof. Dr. unvanını almıştır. Metin Çelik ve ailesini, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanlığını kutlar, tebrik ederim. Başarılarının artarak ve makamlarının yükselerek devam etmesini dilerim. Türk Denizcilik Eğitimi, YDO (Yüksek Denizcilik Okulu) camiası ve deniz endüstrimiz için hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Delmar Safety

Prof. Dr. Metin Çelik kimdir?

1980 yılında Zonguldak’ta doğan Prof. Dr. Metin Çelik, ilk, orta ve lise eğitimini Amasra’da tamamladı. 2003 yılında, İTÜ Denizcilik Fakültesi (DF) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Çelik, NEMTAS, ARKAS ve TRANSKA adlı denizcilik firmalarında stajyer ve makine zabiti olarak görev yaptı.

2004 yılında, İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlayan Çelik, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, 2006 yılında yüksek lisans, 2009 yılında ise doktora çalışmalarını tamamladı.

Yurtdışı araştırmaları çerçevesinde, Japonya ve Finlandiya’da denizcilik emniyet yönetimi ve gemi makine dairesi yerleşimi konularında kısa dönem araştırma ve eğitim programlarına katılan Çelik, İngiltere’de Liverpool John Moores (LJMU) Üniversitesi’nde, “gemi operasyonlarında risk temelli karar verme” konusunda 6 ay süreli araştırma gerçekleştirdi.

2010 yılında Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’ne yardımcı doçent doktor olarak atanan Çelik, Eylül 2013’te YÖK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bilim alanında doçent ünvanı aldı.

Çelik, Haziran 2019’da İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde profesör kadrosuna atandı.

Çelik halen, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İTÜ Kalite Koordinatörü Yardımcısı görevlerini sürdürmekle beraber, fakülte yönetim kurulu ve fakülte kurulu üyeliğinde de bulunuyor.

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde görev yaptığı süre boyunca, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, İTÜ FBE Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilimdalı Başkanı, İTÜ Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörü, Deniz Ulaştırma Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Program Koordinatörü, Deniz Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Program Yürütme Kurulu Üyeliği, Deniz Ulaştırma Yönetimi Tezsiz YL Programı Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Prof. Dr. Çelik, fakülte eğitim komisyonu, bölüm tasarım projeleri komisyonu ve bölüm intibak komisyonunda başkan ve üye olarak çalışmalar yürüttü.

Lisans düzeyinde; Int.to Eng.&Comp.,Technical Ship Management, Int.to Marine Enginering and Ethics, Maritime Rules and Regulations, Quality&Safety Management Systems, Engine Room Simulator (ERS) I/II, Gemi Mak. Operasyon & Bakımı, Maritime Rules and Regulations, Maritime Conventions derslerini; yüksek lisans düzeyinde; Ship Maintenance Management, Denizcilikte Kalite Yönetimi, Denizcilikte Karar Analizi ve doktora düzeyinde Troubleshooting Modelling in Marine Systems derslerini veren Prof. Dr. Çelik, çalışma konularına uygun şekilde, lisans bitirme/tasarım projeleri danışmanlığı görevini de üstleniyor.

Prof. Dr. Çelik ayrıca, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve Piri Reis Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü programlarında tez danışmanlıkları yürütüyor.

2009-2019 yılları arasında, uluslararası indeksli dergilerde 50 adet makalesi yayımlanan Prof. Dr. Çelik, bu yayınların aldığı atıf sayısı 1000’in üzerinde olup, h-indeks sayısı ise 19.

Bu çalışmalar, Ocean Engineering, Safety Science, Maritime Policy & Management, Journal of Marine Science and Technology, Process Safety and Environmental Protection, Information Science, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Expert Systems with Applications, Transportation Research Part D: Transport and Environment, Mathematical and Computer Modelling, gibi dergilerde etki faktörü yüksek dergilerde yayımlandı.

Uluslararası konferans kitapçıklarında 55 adet bildiri çalışması basılan Prof. Dr. Çelik, 2 adet uluslararası kitap bölümü yayımladı. Prof. Dr. Çelik’in ulusal ve uluslararası kategorilerde toplam 123 adet bilimsel yayını mevcut.

Denizcilik endüstrisine yönelik araştırma ve sektörel danışmanlık faaliyetlerini sürdüren Prof. Dr. Çelik, TÜBİTAK 1001, TÜBİTAK 3001, İSTKA, SAN-TEZ, Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı destekli olmak üzere 5 farklı denizcilik projesinde yürütücü, araştırmacı ve danışman görevlerinde bulundu.

Ayrıca, İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. bünyesinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve DİTAŞ firmaları için eğitim yönetimi ve gemi operasyon dijitalizasyonu konularında yürütülen 2 endüstriyel araştırma projesinde araştırmacı/danışman olarak görev alan Prof. Dr. Çelik’in 2015-2019 yılları arasında eğitim-belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, 48 ayda 638 şubede koordine ettiği eğitimlere 11.000’in üzerinde kursiyer katıldı.

Denizcilik konferanslarında düzenleme kurulu, bilim kurulu üyeliği görevlerinde de bulunan Prof. Dr. Çelik, araştırma konularına uygun olarak, uluslararası dergilerde hakemlik ve TÜBİTAK-TEYDEB, EUROSTARS, MARTEC gibi endüstriyel proje çağrılarında değerlendirici görevi yapıyor.

Doktora çalışmaları sırasında, 1 adet en iyi bildiri ödülü yanı sıra, 2009 yılından bu güne kadar, TÜBİTAK UBYT programında, 32 yayın için teşvik belgesi almaya hak kazanmıştır. 2015 ve 2018 yıllarında, TÜBİTAK 2024 Eşik Üstü Ödülünü alan Prof. Dr. Çelik, yayın, proje ve idari katkıları gerekçesiyle, İTÜ Rektörlüğü tarafından TÜBA-GEBİP 2019 ödülü için aday gösterildi.

Uzakyol 2. Müh. Yeterliliği ile birlikte, UAB-Denizcilik Eğitimi Veren Kurumlarda Kalite Standartları Dış Tetkikçi Belgesine, 6.10 Simülatör Eğiticileri Sertifikasına, Denizci Eğitici Sertifikasına, ÇSGB İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesine, TS EN ISO/IEC 17025 İç Tetkikçi Eğitim Sertifikasına ve TS EN ISO/IEC 17025 Dokümantasyon Eğitim Sertifikasına sahip olan Prof. Dr. Çelik, DEFAV ve GEMİMO gibi denizcilik sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu yedek üyeliklerinde bulundu.

Askerlik görevini Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığında Hava Savunma Asteğmen olarak üç takdir belgesi ile tamamlayan Prof. Dr. Çelik, araştırmalarını, gemi operasyon analitiği, operasyon modelleme, veri analizi, sistem güvenilirliği, emniyet analizi, denizcilik eğitimi, insan faktörü, yeterlilik değerlendirme, bakım-onarım planlama, gemi denetimleri, kaza/uygunsuzluk analizi konularında sürdürüyor.

Prof. Dr. Metin Çelik, evli ve bir kız çocuk babası.


Bunları da beğenebilirsin