Denizcinin anasayfası

Çok geç olmadan Akdeniz için harekete geçin

DünyaDoğayı Koruma Vakfı (WWF), ‘30x30: Akdeniz’de biyolojik çeşitliliği ve balık stoklarını yeniden canlandırmak’ başlıklı rapor hazırladı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Akdeniz için hazırladığı ‘biyolojik çeşitliliği ve balık stoklarını yeniden canlandırmak’ başlıklı raporunu yayımladı. Raporda Akdeniz’deki iklim krizine vurgu yapılarak 2030’a kadar en az üçte birinin etkin şekilde korunması gerektiğine işaret etti.

Çevre, iklim krizi ve sosyo-ekonomik etkilerin de ele alındığı raporda, Akdeniz’in başta balıkçılık ve turizm sektörü olmak üzere, denizle ilişkili faaliyetlerden her yıl 450 milyar dolar değer yarattığı ve ekonomik açıdan dünyanın en önemli denizlerinden biri olduğu açıklandı.

Akdeniz’de yapılan aşırı avcılık oranının yüzde 75 olduğuna dikkat çekilen raporda şu ifadeler yer aldı: “Önemli bir karbon tutucu ve deniz asitlenmesine karşı tampon görevi gören deniz çayırları, son 50 yıl içinde yüzde 34 azaldı. Habitat kaybı ve bozulması, kirlilik, deniz kaynaklarının aşırı tüketimi, yabancı türlerin bölgeye girişi ve iklim krizi gibi etkenlerden dolayı denizdeki canlı çeşitliliğinin ciddi ölçüde azaldığı görülüyor.”

Delmar Safety

Raporda, 2100’e kadar deniz suyu sıcaklıklarında 1.8 ile 3.5 derece artış beklendiği kaydedildi. Raporda gelecekte beklenen tehlikeler şöyle sıralandı:

– Balıkların ortalama azami vücut ağırlığının 2000’den 2050’ye kadar yüzde 4 ila 49 kat azalacağı tahmin ediliyor.
-Deniz Koruma Alanları (DKA) Akdeniz’in yüzde 9,68’ini kapsarken, gerçekten etkin bir şekilde yönetilenler sadece yüzde 1,27’lik bir bölümü koruyor. Biyolojik çeşitliliğin iyileştirilip sürdürülebilmesi için Akdeniz’in en az yüzde 30’unun etkin bir şekilde korunması şart.

2030’a kadar yüzde 30’luk hedefe ulaşmak için korunması gereken aday bölgeler belirlendi. Akdeniz ülkelerini doğa ve insan için yeni başlangıcı desteklemeye çağıran WWF’nin raporundaki öneriler şöyle:

– DKA’ların ve Alan Bazlı Koruma Tedbirlerin (ABKT) kapsamını 2030’a kadar Akdeniz’in yüzde 30’unu kapsayacak şekilde genişletin.
-Gelecekte av miktarını artırmak için deniz biyoçeşitliliği sıcak noktalarını koruyun.
-Yerelde yönetilen deniz koruma ve balıkçılığa kapalı alanlar ile ekoloji koridorlarının kurulması, derin deniz ve kıyı trollerine getirilen yasaklar genişletilmeli.


Bunları da beğenebilirsin