Denizcinin anasayfası

Denizci akademisyenler denizcilerle buluştu

İTÜ Denizcilik Fakültesi öğretim üyeleri, İMEAK DTO seminerinde sektörün paydaşlarıyla bir araya geldi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Eğitim Birimi’den Vurgun Karayel’in yönetiminde düzenlenen çevrimiçi seminerde “Gemi Operasyonlarının Optimizasyonu” ve “emilerde Enerji Verimliliğinin Artırılması” konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Akademisyenlerle sektör buluşuyor

“Gemi Operasyonlarının Optimizasyonu-I: Temel Kavramlar ve Yöntemler” başlıklı sunumu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek, İMEAK DTO tarafından organize edilen bu gibi seminerlerin akademisyenlerin sektör temsilcileriyle buluşması için fırsat yarattığını söyledi.

Delmar Safety

Çiçek, “Sektörümüzün kıymetli temsilcilerine yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz eğitimde günümüz dünyasının önemli iki kavramı optimizasyon ve verimlilik üzerine yapmakta olduğumuz bilimsel çalışmaları paylaşma fırsatı bulmamıza sağlayan önemli bir eğitim oldu. İlerleyen dönemlerde sektörümüzün ihtiyaç duyduğu farklı konu başlıkları için planlanacak eğitimler ile bu etkinliğin devam ettirilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyim” dedi.

“Doğrudan ulaşabiliyoruz”

“Gemilerde Enerji Verimliliğinin Artırılması” başlıklı sunumu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Elif Bal Beşikci ise, “IMEAK DTO yetkilileri tarafından düzenlenen sektöre yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri, akademisyenlerin bilgi ve araştırmalarını doğrudan kullanıcılara ve denizcilik sektöründeki farklı paydaşlara aktarmasına ve yapılan çalışmalara sektörün geri bildiriminin olmasına imkân sağlamaktadır. Bu nedenle, bu tür eğitim ve seminerlerin hem bilimsel çalışmalar yürüten biz akademisyenlere hem de sektör temsilcilerine olumlu yönde katkı sağladığını düşünüyorum” diye konuştu.

“Farkındalık çalıştayları faydalı olabilir”

“Gemi Operasyonlarının Optimizasyonu-II: Gelişen Uygulamalar ve Öneriler” başlıklı sunumu gerçekleştiren Prof. Dr. Metin Çelik de, “Güzel bir etkinlikti. IMEAK DTO yetkililerine sektör temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyoruz. Meslektaşlarımız ile gerçekleştirdiğimiz sunumlar optimizasyon ve enerji verimliliği gibi denizcilik endüstrisinin güncel konuları üzerine odaklandı. Sektörün, bu tür konularda eğitim ve seminer çalışmaları talep etmesini son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Paylaştığımız bilimsel çalışmaların ve yaygınlaşan uygulama örneklerinin katkı sağlamasını temenni ediyoruz. İlerleyen dönemlerde, firmaların karşılaştıkları vakalar üzerinden, ilgili konulara yönelik çözüm arayışlarının desteklendiği etkinlikler gündeme alınabilir. Çevrimiçi bir farkındalık çalıştayının faydalı olabileceğini değerlendiriyorum” dedi.

Prof. Dr. Metin Çelik kimdir?

Prof. Dr. Metin Çelik, İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü 2003 mezunudur. Bir süre ticari gemilerde görev yaptıktan sonra, Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, 2006 yılında Yüksek Lisans, 2009 yılında Doktora çalışmalarını tamamladı. İngiltere, Japonya ve Finlandiya gibi ülkelerde araştırma programlarına katıldı. İTÜ Denizcilik Fakültesinde, 2010 yılında Doktor Öğretim Üyesi, 2013’te Doçent, 2019 yılında Profesör olarak atandı. İTÜ Rektörlüğü Kalite Koordinatör Yardımcısı, İTÜ Rektörlüğü Disiplin Komitesi Üyeliği, İTÜDF Dekan Yardımcısı, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, İTÜ FBE Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilimdalı Başkanı, İTÜ Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörü, İTÜDF Eğitim ve Belgelendirme Birimi Direktörü gibi idari görevler üstlenmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denizcilik eğitim kurumları tetkikleri için yetkilendirilmiş denetçidir. TÜBİTAK 1001, TÜBİTAK 3001, İSTKA, SAN-TEZ, Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı çerçevesinde araştırma projelerine ilave olarak, İTÜNOVA TTO bünyesinde KEGM, DİTAŞ, TPAO gibi kurumların eğitim ve teknoloji geliştirme projeleri de dahil, toplam 10 farklı denizcilik projesinde farklı görevler almıştır. İTÜ LEE ve PRÜ FBE bünyesinde lisansüstü tez danışmanlıkları yürütmekte olup, danışmanlığında 11 adet lisansüstü tez çalışması tamamlanmıştır. 100’den fazla uluslararası makale ve tebliğ çalışması olup, toplam atıf sayısı 1600’ın üzerindedir. Prof. Çelik’in araştırma konuları, gemi operasyon analitiği, insan/sistem güvenilirliği, bakım-onarım planlama, gemi emniyet analizi ve yeterlilik ölçme-değerlendirme konuları üzerinedir. Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezine BLUE DIGITAL FOCUS projesi ile kabul alan ve Mayıs/2021’de kuruluş süreci tamamlanacak olan BLUEANALYTICA Denizcilik İleri Ar-Ge ve Derin Teknoloji Girişiminin kurucu ortağıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek kimdir?

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek, 2003 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2003 – 2006 yılları arasındaki 3 yıllık deniz tecrübesinden sonra 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2008 yılında Yüksek Lisans, 2013 yılında Doktora derecelerini almış ve 2014 yılında Dr. Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. İTÜDF Dekan Yardımcısı ve İTÜ FBE Deniz Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Program Koordinatörlüğü görevleri üstlenmiş olup şu anda, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, İTÜ FBE Deniz Ulaştırma Yönetimi Tezsiz Lisansüstü Program Koordinatörlüğü ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denizcilik eğitim kurumları tetkikleri için yetkilendirilmiş denetçidir. TÜBİTAK 1001, İSTKA, SAN-TEZ araştırma projelerine ilave olarak, İTÜNOVA TTO bünyesinde KEGM, DİTAŞ, TPAO eğitim ve teknoloji geliştirme projeleri de dahil, toplam 8 farklı denizcilik projesinde görev almıştır. İTÜ LEE bünyesinde yürütülen lisansüstü programlarında tez danışmanlıkları yürütmekte olup, danışmanlığında 6 adet lisansüstü tez çalışması tamamlanmıştır. 20’nin üzerinde uluslararası makale ve tebliğ çalışması olup, toplam atıf sayısı 200’ın üzerindedir. Dr. Çiçek’in araştırma konuları, denizcilik özelinde veri analitiği, risk yönetimi, insan/sistem güvenilirliği, eğitsel tasarım, ölçme ve değerlendirme konuları üzerinedir. Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezine BLUE DIGITAL FOCUS projesi ile kabul alan ve Mayıs/2021’de kuruluş süreci tamamlanacak olan BLUEANALYTICA Denizcilik İleri Ar-Ge ve Derin Teknoloji Girişiminin kurucu ortağıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Bal Beşikçi kimdir?

Dr. Öğr. Üyesi Elif Bal Beşikçi, İTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 2009 yılı mezunudur. Bir süre ticari gemilerde görev yaptıktan sonra, İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde akademik çalışmalarına başladı. İTÜ FBE’ ne bağlı Deniz Ulaştırma Mühendisliği doktora programını 2015 yılında tamamlamıştır. Doktora esnasında TUBİTAK tarafından desteklenerek araştırmalarının bir bölümünü altı ay süre ile İskoçya Glasgow Strathclyde Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak gerçekleştirmiştir. 2015 yılında Yardımcı Doçent olarak Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği kadrosuna atanmıştır. Halen İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısıdır. 2018 yılında İsveç Malmö’de World Maritime University’sinde doktora sonrası araştırmalar yapmak üzere denizlerin gemi kaynaklı petrol kirliliğine yönelik iki adet Avrupa Birliği projesinde görev almıştır. İsveç’te yer aldığı projelerde özellikle deniz kirliliğine yönelik Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerindeki devlet otoriteleri, üniversiteler ve özel sektör temasları olmuş, gemilerden kaynaklı kirliliğe yönelik çeşitli toplantılar, workshoplar ve kongrelere katılım göstermiştir. Deniz kirliliğine yönelik 3 adet uluslararası kitapta editör ve yazar olarak görev almış, bu konuda çeşitli bildiri ve makaleler sunmuştur. Avrupa Birliği ve Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU) Projeleri olmak üzere uluslararası projelerde görev almıştır. Devam eden 1 adet gemilerde enerji verimliliğine yönelik Avrupa Birliği Erasmus + projesi yürütücülüğü görevi bulunmaktadır. Ayrıca, 1 adet AB Erasmus + projesi araştırmacılığı ve 1 adet AB Horizon 2020 proje araştırmacılığı ve İTÜNOVA TTO bünyesinde İCA firması ile gerçekleştirdiği İstanbul Boğazı kuzey bölgesi için gemilerden kaynaklı deniz kirliliğini algılama, takip ve analiz sisteminin geliştirilmesi projesi görevleri vardır. Dr. Bal Beşikçi’nin araştırma konuları, gemilerde enerji verimliliği, gemi kaynaklı deniz kirliliği, risk analiz yöntemleri ve insan faktörü üzerinedir.


Bunları da beğenebilirsin