Denizcinin anasayfası

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün yetkilerinde güncelleme

Denizcilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinde bazı güncellemeler yapıldı. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bunlar arasında Denizcilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinde  güncellemeler de yer alıyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ise deniz yolu yük taşımacılığı zincirinde diğer görev yapanların ve gemi adamlarının mesleki yeterlik şartları ile gemi adamlarının sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, gemi adamlarının istihdamını desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, deniz trafiğinin kıyıdan takibi, kontrolü, düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik her türlü gemi takip sistemi için gerekli teknik altyapıyı kurmak olarak tanımlandı.

Kurum, gemi, deniz ve içsu araçlarından kaynaklı deniz ve hava kirliliğini önlemek amacıyla gerekli izleme ve denetimleri yapacak, acil müdahaleye hazırlıklı olma ve hazırlıklı olunmasını sağlayacak ve Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı ile depolama istasyonlarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyebilecek.

Delmar Safety

Türk deniz ticaret filosunun gelişmesi, yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve milletlerarası rekabet gücünün artırılması için politika, strateji ve hedef belirleyerek gerekli tedbirleri alacak olan Kurum, dünyadaki deniz taşımacılığıyla ticaret filosu istatistiklerini takip edecek, gelişme eğilimlerini izleyerek raporlayacak, bu çerçevede Türk deniz ticaret filosu için kısa, orta ve uzun vadeli plan hazırlayıp uygulayacak, Türkiye’deki deniz ve içsu taşımacılığıyla deniz ticaret filosu ve Türk Boğazları’ndaki deniz trafiğine ilişkin istatistikleri tutacak ve yayımlayacak.


Bunları da beğenebilirsin