Denizcinin anasayfası

Harezmî Eğitim Modeli E-portfolyo Pilot Uygulaması İTÜ MTAL’de

Harezmi Eğitim Modeli e-portfolyo Pilot Uygulamasının yapılacağı 5 okuldan birisi İTÜ MTAL olacak.

Bir Ar-Ge Meslek lisesi olan İTÜ MTAL’de yeni bir pilot uygulama hayata geçiriliyor. Harezmi Eğitim Modeli e-portfolyo Pilot Uygulamasının yapılacağı 5 okuldan birisi İTÜ MTAL (İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)olacak. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen Harezmî Eğitim modeli öğrenciler öğretmenleri ile birlikte bilimsel araştırma yöntemlerini ve teknolojiyi kullanarak güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek nasıl üretebileceklerini keşfetmelerini sağlıyor.

Harezmî Eğitim Modeli, nedir?

Harezmî Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen yapıda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir eğitim modeli. Eğitimin diğer süreçlerini doğrudan ve nitelikli etkide bulunduğu için genel bir eğitim modeli olarak da ele alınabilir.

Delmar Safety

Öğrencilerin günlük, gerçek yaşam problemlerini tanımlayıp, çözmek üzere algoritma tasarlayan, adım adım bu sorunun nasıl çözüleceğini belirleyip programlamanın gücünden faydalanarak yenilikçi fikirler üretme sürecidir. Modelin zemininde beş ana başlık mevcut. Bilgisayar bilimi öğretiminin Sosyal Bilim dalı ile bütünleştirilen, Bilgi İşlemsel Düşünme becerisinin hayata adapte edildiği, Programlama ve Öğretim araçlarının etkin kullanıldığı, disiplinlerarası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı işbirliğini benimseyen, Robotik ve Oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini sürekli güncelleyen bir eğitim modelidir.


DM Group
Bunları da beğenebilirsin