Denizcinin anasayfası

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nden offshore emniyet eğitimi girişimi

İTÜ Denizcilik Fakültesi, açık deniz petrol ve doğalgaz endüstrisine yönelik uygulamalı emniyet ve acil durum eğitimleri altyapı ve kapasite geliştirme projesini tamamladı.

TPAO ile ortaklık yapıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) deniz personeli için, 2015-2019 yılları arasında 15 Şube “Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi” tedariki İTÜ Denizcilik Fakültesi Eğitim ve Uygulama Havuzunda yetkili eğitmenler tarafından gerçekleştirildi. Eğitimlerde 140 personel belgelendirildi. TPAO yetkilileri tarafından, eğitimler ve uygulamalar hakkında çok olumlu geribildirimler yapıldı. Bu eğitimlerin koordinasyonu esnasında, özelikle 2018 yılından itibaren TPAO yetkilileri tarafından OPİTO onaylı eğitimler hakkında yetki alınması konusu gündeme getirildi.

Delmar Safety

TPAO’nun mevcut durumda yurtdışı kaynaklı olarak tedarik edilen BOSIET ve HUET eğitimlerinin İTÜ bünyesinde verilebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına yönelik talebi üzerine çalışmalara başlandı.

Bu çerçevede, iki ay süresince talebe yönelik ön inceleme yürütülürken, bu çalışmalar neticesinde hazırlanan Teknik İnceleme Raporu, tarihinde İTÜ Rektörlüğü’ne sunuldu.

Teknik inceleme raporu ile birlikte, petrol ve doğalgaz endüstrisine yönelik emniyet ve acil durum eğitimleri, bu eğitimlerin gerektirdiği altyapı, uluslararası yetkili kuruluşlar ve eğitim altyapı, teçhizat ve akreditasyon çalışmalarını temin eden kurumlar araştırılarak, İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde kapasite oluşturma potansiyeli de iletildi.

Protokoller imzalandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi (İTÜNOVA TTO) arasında imzalanan “BOSIET ve FOET Eğitimlerinin OPITO Akreditasyonlu ve Sertifikalı Olarak Yerlileştirilmesine Yönelik Protokol” kapsamında yürütülecek çalışmaları düzenlemek üzere oluşturulan iş programını içeren ek protokol de imza altına alınarak, Ekim 2019 itibariyle İTÜNOVA TTO koordinasyonunda proje çalışmalarına başlandı.

Proje altyapı kurulum ve akreditasyon aşamalarında İrlanda’da faaliyet gösteren SEFTEC firması ve İrlanda Ulusal Denizcilik Koleji’nden (NMCI) ekipman üretimi ve danışmanlık desteği alındı.

Amaç BOSIET ve FOET eğitimlerini yerlileştirmek

Bu proje çerçevesinde geliştirilen iş birliğinin amacı; TPAO’nun finansal desteği ile İTÜ’nün mevcut denizcilik eğitimi uygulama altyapı olanaklarının geliştirilmesi, İTÜ’nün kurumsal kabiliyetleri ve akademik yetkinleri ile akredite bir uluslararası eğitim tedarikçi organizasyonunun kurulması, TPAO’nun denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde görev alan personeli için zorunlu olan BOSIET ve FOET eğitimlerinin, OPITO akreditasyonlu ve sertifika onaylı şekilde sağlanması olarak belirlendi.

Proje tamamlandığında, İTÜNOVA TTO’nun ülkemizin OPITO onaylı ilk eğitim tedarikçi firması unvanına sahip olacağı ve öncü bir rol oynayacağı bildirildi.

Önemli kaynak aktarımı

TPAO, İTÜ’nün BOSIET ve FOET eğitimleri verecek şekilde altyapısını hazırlaması, akreditasyonu, eğitime hazır hale gelmesi ve bu konulardaki altyapı ve araştırma ihtiyaçları dahil İTÜNOVA’ya üst limit bir milyon dolar olacak şekilde maddi kaynağı, belirlenen iş programı ve ödeme planı dahilinde temin ediyor.

TPAO, eğitim tedarikçi organizasyonun kurulmasına müteakip on yıllık süreçte 900 kişilik kontenjanı doldurana kadar, ihtiyaç duyduğu BOSIET ve FOET eğitim hizmetlerinin OPITO sertifikalı olarak yerlileştirilmesini kapsayan eğitim hizmeti ihtiyacını İTÜ’den temin edecek.

Proje danışman ekibi

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Oğuz Salim Söğüt, Dekan Yardımcısı ve Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Metin Çelik ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Kadir Çiçek, proje kapsamında danışman olarak görevlendirildi.

Bu sürede, eğitim ve belgelendirme taleplerinin incelenmesi, OPITO akreditasyonu gereği altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim destek ekipmanlarının belirlenmesi, üretici firma ile altyapı tasarım ve kurulum çalışmalarının yürütülmesi, eğitici profilinin tanımlanması, eğitici eğitimlerinin organizasyonu, eğitim tedarik organizasyonun yapılandırılması, denetim hazırlıkları gibi konularda teknik ve operasyonel birçok faaliyet koordine edildi.

Oniki ay süren çalışmalar kapsamında, proje ekibi tarafından beş adet ilerleme raporu ITUNOVA TTO’ya sunuldu. Ayrıca, ekipman üretici firma, TPAO yetkilileri ve diğer paydaşlar ile farklı tarihlerde yirmi (20) oturum toplantı yapıldı. Proje çerçevesinde yürütülen danışmanlık faaliyetleri kapsamında, iç ve dış paydaşlar ile farklı formatlarda iki yüz adet yazışma gerçekleştirildi. Eğitici eğitimlerini tamamlayan altı akademik personel uluslararası eğitici belgesi ile yetkilendirilirken, uygulama-eğitim havuzu, yangın eğitim merkezi ve filika eğitim platformunda akreditasyona yönelik altyapı düzenlemeleri koordine edildi. OPITO akreditasyonuna yönelik dokümantasyon ve eğitim programları da tasarlanırken, proje sonucunda, eğitim tedarikçi organizasyonun kuruluş aşaması çalışmaları başarı ile neticelendirilerek, işletme aşamasına yönelik geçiş için ön hazırlıklar tamamlandı.

Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt : “Büyük çaplı firmaların eğitim taleplerini karşılayacak”

Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, “Proje kapsamında, İTÜ Denizcilik Fakültesi Yerleşkesinde bulunan Eğitim ve Uygulama Havuzu, Yangın Eğitim Merkezi ile Filika Eğitim Platformunda gerekli iyileştirmeler yapılarak, ilgili altyapılar akreditasyon şartlarına uygun hale getirildi. Ayrıca, fakülte öğretim görevlileri eğitici eğitimlerini başarı ile tamamlayarak, uluslararası sertifikalı eğitmen belgelerini almaya hak kazandılar. Projemiz tamamlandığında, İTÜNOVA TTO ülkemizin OPITO onaylı ilk eğitim tedarikçi firması unvanına sahip olacak ve bu alanda öncü bir rol oynayacak. İTÜNOVA TTO’nun bu unvanla TPAO firması çalışanları için 10 yıl süresince BOSIET ve FOET eğitimlerinin tedarikinin yanı sıra bölgesel olarak petrol arama, depolama ve üretim faaliyetlerini sürdüren yerli ve yabancı firmalar ile yeni iş birlikleri geliştirme potansiyeli gündeme gelecek. Böylece petrol ve doğalgaz sektöründe insan kaynağı desteği sağlayan firmaların eğitim ve belgelendirme süreçlerinde de önemli bir bölgesel çözüm ortağı olacak. İTÜNOVA TTO bölgede faaliyet gösteren büyük çaplı firmaların eğitim taleplerini karşılayarak ülkemize önemli bir döviz girdisi de sağlayacak. Denizcilik fakültemizde yürütülen bu proje ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, Üniversite-Sanayi alanında YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülünü almaya hak kazanması hepimiz için bir gurur kaynağı oldu, emekleri geçen tüm proje ekibimizi ve mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Metin Çelik  : “Uluslararası eğitim ve belgelendirme alanında önemli bir girişim”

Prof. Dr. Metin Çelik

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Çelik ise projenin uluslararası eğitim ve belgelendirme alanında önemli bir girişim olduğunu belirterek, “Proje kapsamında, petrol ve doğalgaz endüstrisine yönelik emniyet ve acil durum eğitimlerinin program, altyapı, eğitici ve akreditasyon gereklilikleri üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür. OPITO standartları bizler için yeni bir inceleme alanı olarak projenin odağındaki bir konuydu. Fakültemizin denizde emniyet eğitimleri uygulama altyapılarında ihtiyaç duyulan güncellemeler tespit edilerek, gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. Bu aşamada, İTÜNOVA TTO’nun uluslararası onaylı bir eğitim tedarikçisi olmasına yönelik proje iş paketlerinde danışmanlar için tanımlanan tüm süreçler başarı ile tamamlanmıştır. Projeye, üniversite-sanayi işbirliği kategorisinde YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü’nün tevdi edilmesi ile bu çalışmalar tescillenmiştir. Proje ile tesis edilen işbirliğinin, fakültemiz mezunlarının petrol ve doğalgaz endüstrisine yönelik mesleki yönelimlerine ve iş geliştirme girişimlerine öncülük edeceğini öngörüyorum. Projede görev alan, akademik, teknik, idari, tüm ekibimizin emek ve katkıları çok değerliydi. Proje süresince sürekli ve etkili bir iletişim kurduğumuz TPAO yetkililerinin motivasyonu ve destekleri önemliydi. Başta TPAO Genel Müdürü Sn. Melih Han Bilgin olmak üzere, birlikte yoğun şekilde çalıştığımız TPAO yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Denizcilik endüstrisine yönelik teknoloji, eğitim ve işgücü geliştirilmesi konularında çalışmalarımızı yeni projeler ve girişimler ile sürdüreceğiz” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek : “Uluslararası alanda önemli bir eğitim merkezi olacak”

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek

Proje danışmanlarından Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek de projenin ülkemizin denizcilik alanında sahip olduğu eğitim kabiliyetlerine arasına bir yenisinin daha eklendiğini ifade ederek, “Proje kapsamında yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde ülkemizin açık deniz hidrokarbon (petrol ve doğalgaz) arama ve çıkarma kabiliyetlerindeki gelişim ile birlikte ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarının milli imkânlar dâhilinde karşılanabilmesini sağlayacak altyapı ve nitelikli eğitmen kazanımları elde edilmiştir. Projede görev alan akademik, teknik ve idari ekibimizin gayretli, özverili ve titiz çalışmaları ile TPAO yetkililerinin motivasyonu ve destekleri neticesinde proje içerisindeki tüm iş paketleri pandemi süreci ile ortaya çıkan tüm belirsizliklere ve olumsuzluklara rağmen en üst başarı ile tamamlanmıştır. Gayretli, titiz ve özverili çalışmalarımız neticesinde projemizin üniversite-sanayi işbirliği kategorisinde YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülüne layık görülmesi proje ekibimiz için bir övünç kaynağı olmuştur. Denizcilik Fakültemizin bulunduğu konum, sahip olduğu nitelikli altyapı ve eğitmen kadrosu ile açık deniz hidrokarbon endüstrisine yönelik emniyet ve acil durum eğitimlerinin tedariği noktasında ülke ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim merkezi olmasının yanı sıra uluslararası alanda da önemli bir eğitim merkezi olacaktır” şeklinde konuştu.

Uluslararası sertifikalı altı eğitmen yetiştirildi

Proje kapsamında, İTÜ Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarından oluşan altı kişilik bir ekip, eğitmen adayları olarak belirlendi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, Öğr. Gör. İsmail Kandemir, Öğr. Gör. Hakan Çap, Araş. Gör. Cenk Ay, Araş. Gör. Samet Biçen, Araş. Gör. Cenk Kaya ve Araş. Gör. Muhammed Fatih Gülen, projede eğitmen olarak yetiştirilmek üzere görevlendirildi.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi olan İsmail Kandemir, İTÜ Deniz Ulaştırma Mühendisliği anabilim dalında doktora çalışmalarını sürdürürken, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi olan Hakan Çap ise MÜ Spor Yönetim Bilimleri Anabilim dalında doktora çalışmalarına ediyor. Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi olan Cenk Ay İTÜ Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim dalında doktora çalışmalarını sürdürürken, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Samet Biçen ise İTÜ Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim dalında doktora çalışmalarına devam ediyor. Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Cenk Kaya, YTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Anabilim dalında doktora çalışmalarını sürdürürken, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Muhammed Fatih Gülen ise İTÜ Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim dalında yüksek lisans çalışmalarına devam ediyor.

Önce eğiticiler eğitim aldı

Bu süreçte, eğiticiler için gerekli olan ilk yardım ve dalış gibi destek eğitimleri tedarik edilirken, eğiticiler, TPAO Doğalgaz Üretim ve İşletme Tesisi’ne (Düzce-Akçakoca) teknik ziyarette bulundular. Ayrıca, OPITO Denetçisi tarafından verilen akreditasyonu başlangıç çalıştayına uzaktan erişimli olarak katılan eğiticiler, proje kapsamında OPITO Uluslararası değerlendirmeci (Assessor), OPITO Uluslararası doğrulayıcı (Verifier) eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

İkinci aşamada ise Modül 1 Offshore Emniyet, Modül 2 Helikopterden Kaçış, Modül 3 Denizde Canlı Kalabilme, Modül 4 Yangın, Self Rescue eğitimlerini tamamlayan eğiticiler, eğitimlerin sonunda yapılan teorik ve pratik sınavlar ve değerlendirmeler sonucunda OPITO standartlarına uygun olarak Temel offshore emniyet (BOSIET), İleri offshore emniyet (FOET) ve Helikopterden kaçış (HUET) eğitimleri kapsamlarında yetkinliğe sahip oldular.

Eğiticiler adına değerlendirmelerde bulunan Öğr. Gör. İsmail Kandemir, mart ayından itibaren yoğun bir çalışma ve hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, “Proje boyunca teorik ve pratik kazanımlar sağladık. Projede verilen görev ve sorumluluğun bilincinde olarak, yürütülen tüm faaliyetlerde iyi bir ekip olduğumuzu gösterdik. Katıldığımız uzun süreli eğitimlerde arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı öne çıktı. Proje üst yönetiminin her adımda yanımızda olması ve kendi sorumluluk alanlarındaki özverili çalışmaları motivasyonumuzu artırdı. Ülkemiz geleceği için kritik öneme sahip alanda yapılan projede görev almak bizleri onurlandırdı.” dedi.

İlk deneme uygulama eğitimi

Eylül 2020’de proje kapsamında belgelendirilen eğitmenler tarafından deneme uygulama eğitimleri başarı ile tamamlanırken, etkinlik Temel Offshore Emniyet Eğitimi (BOSIET) Modül 2 Helikopterden Kaçış pratik eğitimlerinde kullanılan, helikopterin suya çarpma (HUET) simülatörü ile gerçekleştirildi.

Yetkinliği olan 6 eğitmen arasında görev dağılımı 1 vinç operatörü, 1 baş eğitmen, 2 HUET dalgıç ve 2 öğrenci olarak yapılmış ve 5 farklı senaryonun uygulaması icra edilmiştir. İlk uygulamada helikopter, su yüzeyine iniş yapmış fakat batmamıştır. Eğitmenler kurtarma salına çıkarak kuru terk gerçekleştirmişlerdir. İkinci uygulamada camlar açık şekilde helikopterin düz suya battığı durum senaryolaştırılarak, HUET suya dalar dalmaz camdan kaçış gerçekleştirilmiştir. Üçüncü uygulamada ise, camlar kapalı şekilde helikopterin düz suya battığı durum senaryolaştırılarak, HUET suya dalar dalmaz ilk olarak camlar dışarı itilmiş daha sonra kaçış gerçekleştirilmiştir. Dördüncü uygulama ile camlar açık şekilde düz suya battığı anda test dönme olasılığı simüle edilmiştir. Ters dönme tamamlanır tamamlanmaz kaçış camlardan gerçekleştirilmiştir. Beşinci uygulama ise genellikle askeri personel eğitimleri için kullanılan ileri seviye simülasyondur. HUET suya düz batıp aniden ters dönmüştür, kazazedelerin oturduğu koltuklara yakın kaçış camları hasar almış ve kaçılamaz durumdadır. Bu durumda kemerler açılıp pilot koltuğuna ilerleyip, pilot camından kaçış gerçekleştirilmiştir. Deneme uygulama eğitimi yaklaşık 30 dakika sürmüştür. Deneme uygulama eğitimi ile HUET çalışma prensibi, OPITO standardına uygun bir eğitimin uygulamaları, görev yapan eğitmenlerin rolleri ve koordinasyon faaliyetleri başarı ile tamamlanmıştır.

İlk teknik ziyaret

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin tesise teknik ziyarette bulunarak, eğitimlerin kapsamı, projenin gelişme durumu hakkında bilgi almışlar ve deneme eğitimlerini yerinde izlediler. Ziyaret heyetinde, İTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Kızıl, Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu ile Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Demir hazır bulundular. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin projenin önemi hakkında değerlendirmeler yaparak, projede emeği geçen tüm paydaşları tebrik ederek teşekkürlerini sundular. 

Projeye YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü

15 Ekim 2020’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen tören ile Üniversite-Sanayi İşbirliği kategorisinde YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü “BOSIET ve FOET Eğitimlerinin OPITO Akreditasyonlu ve Sertifikalı Olarak Yerlileştirilmesi” başlıklı başvurusu ile İTÜ’ye verildi. Ödülü İTÜ adına Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

 


Bunları da beğenebilirsin