Denizcinin anasayfası

İTÜ DF’de 2020 Sülfür Regülasyonları Eğitimi

2020 Sülfür regülasyonları bilgilendirmesi için, İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde, başmühendis ve zabitan eğitimleri düzenleniyor.

Türk Armatörler Birliği tarafından İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde, 2020 Sülfür regülasyonu kapsamındaki gemi uygulamaları konusunda bilgilendirme amacıyla başmühendis ve zabitan eğitimleri düzenleniyor. Eğitim 17 Aralık 2019 Salı günü saat 13.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

Türk Armatörler Birliği’nden yapılan açıklama şu şekilde

Eğitimin tanımı ve amacı

Delmar Safety

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, MARPOL Uluslararası Gemilerden Kaynaklanan Kirliliği Önleme Sözleşmesi Ek VI uyarınca belirlenen emisyon kontrol alanları dışında gemilerde kullanılan akaryakıttaki sülfürün limiti % 0,50 m / m’ye indirilecektir.

Eğitim regülasyon kapsamındaki gemi uygulamaları konusunda bilgilendirme sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitimin konuları

Sülfür regülasyonu uygulamasının ana hatları ve klas yaklaşımı
Yeni yakıtlar ile uyumluluk, riskler ve önlemleri
Regülasyon kapsamında gemi hazırlıkları ve gemi mühendislerine tavsiyeler
Gemide bulundurulması gerekecek dokümantasyon, kayıtlar, sertifikalar ve flag state/port state denetimleri
Regülasyon kapsamındaki diğer konular

Eğitimi verecek kurum ve eğitmenler

Eğitim TAB Mükemmeliyet Merkezi tarafından ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Ali İbrahim Kontaytekin moderatörlüğünde aşağıdaki eğitmenler ile verilecektir.

Serdar Atukeren
ClassNK Yeni İnşa ve İş Geliştirme Bölüm Müdürü, TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi

Müh. A. İlker Meşe
İLKFER Grup Yönetici Ortağı, DEFAV Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Armatörler Birliği Üyesi

Müh. A. Yaşar Canca
GEMİMO 2. Başkanı, TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi, TAİS Yönetim Kurulu Üyesi, İnce Denizcilik DPA ve Teknik Müdür

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından bir eğitmen (Katılım Teyidi Bekleniyor)

Eğitim kazanımları

Eğitim sonunda gemi personelinin sülfür regülasyonu uygulamasından kaynaklanabilecek risklere aşina olmaları, yeni yakıtlara uyum konusunda detaylı bilgi sahibi olmaları ve regülasyon uygulamalarını gemilerinde doğru bir şekilde yönetmeleri sağlanmış olacaktır.

Metodoloji

Eğitim yarım gün süreyle eğitmen sunumları ve soru-cevap yöntemleriyle yapılacaktır. Ayrıca bu eğitimde “2020 Eşiğinde Gemi Mühendisinin El Kitabı” başlıklı kitapçık maliyetine bir fiyat (tahminen 30-40 TL) karşılığında katılımcılara sunulacaktır.

Kimler katılabilir?
Tüm armatörlük firmalarının gemide çalışan başmühendisleri ve zabitanı katılabilir.

Eğitim katılım bilgisi
Eğitimin verileceği salon kapasitesi 250’dir. Şirketler arzu ettikleri kadar gemi personelinin katılımını sağlayabilirler. Talebin yüksek olması durumunda Ocak 2020 içinde ikinci bir eğitim düzenlenebilecektir.

Eğitime katılacak personelin adı/soyadı, şirketi ve unvanı ile aşağıdaki iletişim bilgisinden mail veya telefon ile kayıt yaptırması gerekmektedir. Eğitimle ilgili aynı bilgiye www.armatorlerbirligi.org.tr WEB sitemizin “Çalışma Alanları”, “Eğitimlerimiz” kısmından ulaşabilirsiniz.

Eğitim ücretsizdir.

İletişim

Türk Armatörler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kazım Evren Lale
bildirim@armatorlerbirligi.org.tr
Tel: 0212 252 62 63 – 0212 252 64 74
Faks: 0212 245 30 22


Bunları da beğenebilirsin