Denizcinin anasayfası

Karaismailoğlu’ndan ”Ulaştırma Çalışma Grubu” önerisi

Karaismailoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci şemsiyesi altında Ulaştırma Çalışma Grubu kurulmasını önerdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) 2020-2021 Türk Dönem Başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na katıldı.
Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu, tüm Balkan coğrafyasını bir araya getiren GDAÜ’nün 25’inci yaşını kutladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada “İşbirliği imkanlarını araştırmak, iyi uygulamaları paylaşmak, bölgesel sorunları tartışmak ve ulusal strateji ve hedeflerimizi bölgesel hedeflerle uyumlu kılmak üzere, GDAÜ şemsiyesi altında bir ‘Ulaştırma Çalışma Grubu’ kurulmasını önermek istiyoruz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, son toplantıdan bugüne, GDAÜ bölgesinde ulaştırma alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, “Bu nedenle, bugünkü toplantımızın bizler açısından son derece verimli geçeceği kanaatindeyim. Zira bölgemizdeki ulaştırma altyapısı ve işbirliğine ilişkin gündeme getirilmesi, üzerinde konuşulması gereken çok konu olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

” Yakın işbirliğine ihtiyacımız var”

Türkiye’nin, kurucu üyesi olduğu GDAÜ’ye özel bir önem atfettiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Tüm Balkan coğrafyasını bir araya getiren yegane kuruluş olan GDAÜ’nün bu sene 25. yaşını kutluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu salgın döneminde, küresel krizlerle mücadelede uluslararası ve bölgesel işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte tecrübe etmiş bulunmaktayız. Artık biliyoruz ki, sadece kriz döneminde değil, kriz sonrasındaki toparlanma sürecinde ve sonrasında da yakın işbirliğine ihtiyacımız var. Bu bakımdan, bölgedeki iyi komşuluk ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan GDAÜ bizler için daha da önem kazanmaktadır” aktarımında bulundu.
Bölgenin ortak iradesini ve özgün sesini yansıtan sürecin, küresel ve bölgesel ölçekte karşı karşıya bulundukları sorun ve zorluklarla mücadelede kendileri için benzersiz bir araç teşkil ettiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Bu nedenledir ki Türk Dönem Başkanlığı, önceliklerini ve faaliyetlerini ‘bölgesel sahiplenme’ ve ‘kapsayıcılık’ ilkelerinin güçlendirilmesi hedefiyle tasarlamıştır. Belirlenen önceliklerimizin en önemlilerinden biri de, bölgesel bağlantısallığın tesis edilmesi ve güçlendirilmesidir. Malumunuz olduğu üzere, günümüz dünyasında küresel ekonomi için ticaret, enerji, ulaştırma ve dijital alanlarda bağlantısallık büyük önem arz etmektedir. Sınırları aşan doğası gereği, ulaştırma bağlantılarının tesis edilmesinde ulusal çabaların tek başına yeterli olamayacağı açıktır. Bu sebeple, dünya genelinde kesintisiz ulaştırma bağlantılarının tesis edilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası işbirliği zeminini oluşturan muhtelif girişimler geliştirilmektedir. Bunlar içerisinde, Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T), Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru (TRACECA), Avrupa-Asya Ulaştırma Bağlantıları (EATL), Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimi gibi pek çok koridor ve projeyi saymak mümkündür.”

” GDAÜ şemsiyesi altında bir ‘Ulaştırma Çalışma Grubu’ kurulmasını önermek istiyoruz”

Ulaştırma sistemlerindeki hem fiziki, hem de fiziki olmayan engelleri tespit edip, çözümler geliştirmeleri gerektiği kanaatinde olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Bölgede üzerine eğilmemiz gereken konular arasında; bölgesel karşılıklı işletilebilirliğin arttırılması, çok modlu taşımacılığın geliştirilmesi, deniz limanlarının potansiyelinden tam olarak yararlanılması, havayolu taşımacılığında tarifeli seferlerde frekans ve nokta kısıtlamalarının kaldırılması, demiryolu bağlantılarının arttırılması ve ulaştırmada dijital teknolojilerin imkanlarından yararlanılması gibi başlıkları sıralamak mümkündür. Bu kapsamda, bu gibi konularda işbirliği imkanlarını araştırmak, iyi uygulamaları paylaşmak, bölgesel sorunları tartışmak ve ulusal strateji ve hedeflerimizi bölgesel hedeflerle uyumlu kılmak üzere, GDAÜ şemsiyesi altında bir Ulaştırma Çalışma Grubu kurulmasını önermek istiyoruz. Keza, her bir GDAÜ Dönem Başkanlığı çerçevesinde düzenli olarak Ulaştırma Bakanları Toplantısının gerçekleştirilmesi de temennimiz. Özellikle belirtmek isterim ki, Biz, işbirliğinin arttırılmasına yönelik bölge içindeki her türlü girişim ve çabaya azami katkıyı vermeye hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma gibi yüksek maliyetli ve uzun vadeli yatırım gerektiren bir sektörde bölgesel ve uluslararası işbirliklerinin önem arz ettiğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Dünya ekonomisinin hızla değişen dinamikleri içerisinde GDAÜ Katılımcıları olarak güçlü kalmak ve rekabet gücümüzü arttırmak için ulaştırma alanındaki işbirliğimizi daha üst düzeylere çıkarmamız gerekiyor. Bu toplantımızla, siz değerli meslektaşlarımızdan bölgenin bağlantısallığının geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmaları dinleme ve geliştirilebilecek işbirliği alanları hakkında fikir sahibi olma imkanımız oldu” aktarımında bulundu.

” Türkiye, GDAÜ bölgesinin ticari, ekonomik bağlarının kuvvetlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır”

Bakan Karaismailoğlu, kesintisiz ulaştırma bağlantılarının sağlanmasına yönelik yaptıkları çalışmalara değinerek, şu ifadeleri kullandı: “Avrupa, Asya ve Afrika kıtası olmak üzere üç kıtanın kesiştiği bir noktada yer alan Türkiye, GDAÜ bölgesinin ticari, ekonomik ve kültürel bağlarının kuvvetlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, hızlı, güvenilir, çok modlu ulaştırma altyapılarını tesis ederek Karadeniz, Asya, Orta Doğu ve Akdeniz bölgeleri ile Avrupa arasında gerekli ulaştırma bağlantılarının sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Uluslararası ulaştırma politikamızda koridor esaslı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu yaklaşım uyarınca çalışmalarımızı; ana akslar üzerindeki eksik bağlantıları tamamlama, özellikle sınır geçişlerindeki engelleri ortadan kaldırma ve karşılıklı işletilebilirliği sağlamak üzere bölgesel işbirliğini güçlendirme çerçevesinde yürütmekteyiz. Benimsemiş olduğumuz bu yaklaşım kapsamında, pek çok büyük ölçekli altyapı projesini hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. 2003 yılından bu yana ulaştırma ve haberleşme sektörüne 910 milyar Türk Lirasını aşkın yani yatırım yaptık. Bu kapsamda, Avrasya’daki büyük koridorlar üzerindeki eksik bağlantıların tamamlanabilmesini teminen çok büyük ölçekli altyapı projelerini gerçekleştiriyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ile yapımı planlanan Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Avrupa ve Asya arasındaki boğaz geçiş projelerimizi teşkil etmektedir. Modern İpek Yolu olarak da adlandırdığımız Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin hayata geçmesiyle, Avrupa ve Asya arasındaki önemli bir eksik hattı tamamlamış olduk. Çin’e kadar uzanan bu güzergah çok-modlu taşımacılığı desteklemekte olup, Trans-Hazar Geçişli Orta Koridor olarak adlandırılmaktadır. Deniz yatağının altından Asya ve Avrupa kıtalarını bağlayan Marmaray projemiz 2013 yılında faaliyete başlamıştır. Marmaray ve 2017 yılında tamamlanan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin tamamlanmasıyla birlikte, Asya ve Avrupa arasındaki kesintisiz demiryolu bağlantısını sağlamış olduk. 2019 yılının Kasım ayında Çin’in Xi’an kentinden yola çıkan ilk yük treni, Orta Koridor üzerinden ülkemize ve buradan da Marmaray Tünelini geçerek Prag’a ulaşmıştır. Artık Çin’den çıkan yük trenleri, bu hat ve Marmaray üzerinden Avrupa’ya ulaşabilmektedir. Keza, ihracat trenlerimiz artık BTK hattı üzerinden Çin’e, Orta Asya’ya ve Rusya’ya düzenli seferler gerçekleştirmektedir. Bildiğiniz gibi, özellikle salgın döneminde demiryollarının önemi daha çok artmıştır. Bu sebeple, bu hatta olan talebin de giderek artmasından memnuniyet duyuyoruz.”

“Kanal İstanbul Projemiz ile Karadeniz-Akdeniz yönlü artan gemi trafiğini kolaylaştırmayı, amaçlıyoruz”

Özellikle Akdeniz’de yer alan Mersin Limanı sayesinde Asya yüklerinin sadece Avrupa’ya değil, Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya da taşınmasının mümkün olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Bahsetmiş olduğum tamamlanan ve yapım aşamasında olan altyapı yatırımlarımıza ilave olarak, özellikle denizyolu bağlantısallığı ve çok modlu taşımacılık açısından önem arz eden bir diğer mega projemize de değinmek istiyorum. Kanal İstanbul Projemiz ile Karadeniz-Akdeniz yönlü artan gemi trafiğini kolaylaştırmayı, hızlandırmayı ve daha güvenli bir geçiş sağlamayı amaçlıyoruz. Projeksiyonlarımıza göre, 2030 yılından sonra Boğazdaki gemi trafiğinin kapasite üstü artacağı ve İstanbul Boğazının bu yoğunluğu karşılamakta zorlanacağı öngörülmektedir. 45 kilometre uzunluğundaki Kanal İstanbul Projemiz, Karadeniz Havzasındaki ulaştırma ve lojistik sektörünü pozitif yönde etkileyecektir” ifadelerini aktardı.

Yaşadıkları bölgenin kritik coğrafi konumunun sağladığı avantajlardan daha fazla yararlanmak üzere sergileyecekleri ortak çabanın büyük faydalar sağlayacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Muhakkak ki bugün sergileyeceğimiz ortak çabalar, bölgemizin geleceğini en iyi biçimde şekillendirmede ve bölge genelinde topyekün kalkınmanın ve refahın tesis edilmesinde etkili olacaktır. Dönem Başkanlığımızın sloganı olarak belirlenen ‘Komşular Birlikte Görür’ ifadesi, aynı coğrafyada bir arada yaşayan Balkan halklarının ortak geleceğine atıfta bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.Konuşmaların ardından ortak bildirinin okunmasıyla bildiri kabul edildi.


Bunları da beğenebilirsin