Denizcinin anasayfası

Kirli balast tahliyesi yapan gemilere ceza yağacak

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayılanarak yürürlüğe girdi.

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlarla katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10 bin lira, belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda ise 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Buna göre, “Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10.000 TL, belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda 15.000 TL idari para cezası verilir.

Delmar Safety

Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 400 TL,

bin ila beşbin (dahil) groston arasında olanlara, bu miktar ve ilave her groston başına 100 TL,

beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 TL,

petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 200 TL,

bin ila beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 40 TL,

beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 TL,

katı atık bırakan veya evsel atık su deşarjı yapan diğer deniz araçlarından bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 100 TL,

bin ila beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 TL,

beşbin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 TL,

geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası idari para cezası olarak verilir.”  denildi.


Bunları da beğenebilirsin