Denizcinin anasayfası

Liman düzenlemesinde geri adım

20'den fazla limanın işletme sürelerinin ihalesiz uzatılmasını öngören düzenlemeden geri adım atıldı. Torba Kanun'dan ilgili madde çıkartıldı.

Daha önceden işletme hakkı verilen limanların 30, 36 ve 39 olan sözleşme sürelerinin 49 yıllığına uzatılmasını öngören düzenleme AK Parti tarafından verilen önerge ile kanun teklifinden çıkarıldı.
Limanlarda işletme süresini 49 yıla uzatan madde yasa teklifinden geri çekildi Kanun teklifinden çıkarılan madde; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve TCDD Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirilmesi uygulamaları neticesinde imzalanan ve 49 yıldan az süreli olan sözleşmelerin süreleri; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 4 ay içinde başvuruda bulunulması halinde uzatılmasını öngörüyor.

Dünyanın haberine göre, süre uzatımı, sözleşmeden doğan tüm mali yükümlülüklerin ek sözleşme imzalanmadan önce yerine getirilmesine, özelleştirme sözleşmesinden kaynaklı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve TCDD Genel Müdürlüğü aleyhine açılmış davalar var ise bu davalardan tüm yargılama giderlerinin üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesine ve ek sözleşme düzenlenmesi şartına bağlanıyordu.

Enerji ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun teklifinde yer alan düzenlemeyi muhalefet partileri limanların işletme süreleri ‘ihalesiz, yarışmasız, pazarlıksız olarak uzatılamaz’ gerekçesiyle eleştirerek, maddenin anayasaya aykırı olduğunu bildirdi. AK Parti kaynakları tekliften çıkarılan maddenin yeniden düzenlenerek tekrar Meclise getirileceğini belirttiler.


Bunları da beğenebilirsin