Denizcinin anasayfası

Mersin’de tersane projesine yargı freni 

Taşucu’nda limana yapılmak istenen tersane projesinin ÇED olumlu raporu ikinci kez mahkemece iptal edildi.

Mersin Çevre ve Doğa Derneği’nin (MERÇED) Silifke Taşucu SEKA Limanı sahasında yapılmak istenen tersane projesine verilen ÇED raporunun iptali için açtığı davada; Mersin 1. İdare Mahkemesi raporun iptali yönünde karar verdi.

18 yıllık mücadele

Çevreciler, tersane projesine karşı 18 yıldır mücadele veriyor. İlk olarak Akter Akdeniz Taşucu Gemi Sanayi A.Ş tarafından yapılması planlanan tersane projesine 2004 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı’nca ÇED olumlu raporu verildi. Taşucu Belediyesi, raporun iptali için idari yargıda dava açtı. Dava dilekçesinde, tersanenin Ramsar Uluslararası Sözleşmesi’yle koruma altında bulunan Göksu Deltası olmak üzere bölgede insan ve çevre sağlığına zarar vereceği belirtildi.

Delmar Safety

Mahkeme, söz konusu gerekçeleri göz önünde bulundurarak, 21 Temmuz 2006 yılında raporu iptal etti. Karar Danıştay 6. Dairesi tarafından 24 Nisan 2007’de onandı.

2019’da yeniden ÇED raporu aldı

Yargı kararının ardından ÇED dosyasında bazı değişiklikler yapan ilgili şirketin başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme Denetim Genel Müdürlüğü’nce 8 Mayıs 2019 tarihinde yeniden ‘ÇED olumlu’ raporu verildi.

Bunun üzerine Mersin Çevre ve Doğa Derneği’nce, ÇED raporunun iptali için yeniden Mersin 1.İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

“Mersin’in Silifke İlçesi Taşucu Mahallesi SEKA Limanı’nda 7892 sayılı parselde Akter Akdeniz Taşucu Gemi Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Tersane Alanı Projesi” ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 08.05.2019 tarihli 5507 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararının, projenin yapılacağı alana yönelik imar planlarının bulunmadığı, bölgenin 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kaldığı, jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının bulunmadığı, yer seçiminin şehircilik ilkelerine planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu, projenin deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını etkilediği, arıtma tesislerinin yeterli düzeyde olmadığı, deniz suyunun kirleneceği, çıkan atıklar tehlikesiz atık olarak belirtildiğinden denize boşaltabileceği, gemi yıkama sularının boya içerdiği ve denize karışacağı, yüksek ses kirliliğine neden olacağı, kümülatif etinkinin hesap edilmediği, hukuk ve mevzuata aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir.”

Karar oy birliği ile alındı

Mersin 1.İdare Mahkemesi, 10 Mart 2022 tarihinde oy birliğiyle aldığı kararda dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Kararı değerlendiren MERÇED Başkanı Aslan, şunları söyledi:

“Taşucu Tersanesi, mahkemece ve Danıştay’ca yapımına onay verilmemesine rağmen aynı yerde tekrar yapılmak istenmiştir. Dolayısıyla tersane kurulduğu takdirde yaratacağı olumsuzluklar aynı etkiyi yaratacaktır. Tersanenin yapılacağı bölge Özel Çevre koruma Alanı olup Ramsar Uluslararası Sözleşmesi’yle koruma alanındadır ve 1. derece doğal sit alanıdır. Taşucu Tersanesi’nin yapım yeri ekolojik olarak korunması gereken ve dünya mirası listesinde olan Göksu Deltası’na 500 metre uzaklıkta, kaplumbağa üreme alanına bitişik ve yaşam alanı olan Kum Mahallesi’ne de 60 metre uzaklıktadır. Taşucu Tersane bölgesinin alanı 1. derece tarım alanıdır.”


Bunları da beğenebilirsin