Denizcinin anasayfası

Okullar birleşti, DEDEK kuruldu

Denizcilik eğitimini ileri taşımak amacıyla Denizcilik Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDEK) kuruldu.

Denizcilik eğitimi veren fakültelerin ve TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’nın (GEMİMO) katılımıyla bir süredir toplanan Denizcilik Eğitim Konseyi’nin denizcilik eğitimi standartlarını, mevcut sorunları, uygulama farklılıkları gibi konuları masaya yatırarak ortak bir görüş çıkarıp standart yakalamak ve sürdürülebilir şekilde yönetme fikri hayata geçti ve DEDEK kuruldu.

Denizcilik Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (DEDEK) amacının farklı disiplinlerdeki denizcilik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de denizcilik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve bu doğrulta ilgili kurumlar arasında işbirliğini sağlamak olduğu bildirildi.

Ayrıca güncel konuları ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mezunlar yetiştirmeyi de hedefleyen DEDEK’in genel kurulu 25 Ocak 2020’te GEMİMO Genel Merkezi’nde yapıldı.

YÖK’e görüş bildirecek

DEDEK Kurucu Başkanı Müh. Feramuz Aşkın Türk denizciliğinin daha ileriye gitmesi için eğitim programlarının yüksek kalitesini sürdürmesinin sadece üniversitelerde değil bu denizcilik eğitimi veren tüm kurum ve kuruluşlar için geçerli olması gerektiğini söyledi.

Genel kurulda divan heyeti başkanlığını Dr. Özkan Poyraz üstlenirken, Gizem Çevik ve Olgay Oksaş katip üyeler olarak seçildi.

DEDEK’nin çalışmalarıyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Üniversitelerarası Kurul’a (ÜAK) düzenli görüş bildirimlerinde bulunulacağı belirtilirken, program ölçütleri belirlenerek eğitim kurumlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonunu sağlayacak DENAK adlı bir iç kurulun hayata geçirileceği öğrenildi.

Akademisyenler yönetimdi

Genel kurula Denizcilik eğitimi veren fakültelerin dekanlarının ve bölüm başkanlarının katılımının yanı sıra dernek üyesi olan diğer akademisyenlerin de katıldığı bildirildi. Şu anda 30 üyesi olan derneğin 22 üyesi toplantıda hazır bulundu.

DEDEK YÖNETİMİ

KURUCU YÖNETİM KURULU
Başkan – Müh. Feramuz Aşkın (GEMİMO),
Başkan Yardımcısı – Öğr. Gör. Dr. Ayşe Yılmaz (İTÜ)
Genel Sekreter – Dr. Öğr. Üyesi Görkem Kökkülünk (YTÜ, GEMİMO)
Sayman – Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz (YTÜ)
Üye – Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt (İTÜ)
Üye – Prof. Dr. Süleyman Özkaynak (PRÜ)
Üye – Doç.Dr. Gökhan Kara (İÜ)

YÖNETİM KURULU
1. Görkem Kökkülünk
2. Oğuz Salim Söğüt
3. Özcan Arslan
4. Selçuk Nas
5. Hüseyin Yılmaz

DENETLEME KURULU
1. Ahmet Ergin
2. Ahmet Taşdemir
3. Feramuz Aşkın

YÖNETİM KURULU (YEDEK)
1. Ersan Basar
2. Hatice Funda Yercan
3. Muhammet Boran
4. Soner Esmer
5. Durmuş Ali Deveci

DENETLEME KURULU (YEDEK)
1. Alpaslan Ateş
2. Metin Çelik
3. Mustafa Nuran


Bunları da beğenebilirsin