Denizcinin anasayfası

Pandemi sağlığımızı bozdu

İLKFER Grup’un yayınladığı teknik bültende, denizcilerin koronavirüs salgını sırasında yaşadıkları deneyimlere odaklanan World Maritime University raporundan bilgiler yer aldı. Teknik bültende şu detaylar paylaşıldı:

Denizcileri çok etkiledi

Ankete katılanların çoğunluğu, pandeminin mürettebat değişiklikleri ve gemi-sahil ilişkisini çok etkilediğini söyledi. Katılımcıların tecrübeleri,gemideki pozisyonu ve gemideki çalışma dışı yaşamları, kumanyaya erişimleri anketimizi etkileyen unsurlar olarak gözüküyor.

Delmar Safety

Denizcilerin iş yükü arttı

Katılımcıların neredeyse yarısı, salgından öncesi iş yüklerine göre, iş yüklerinde bir artış olduğunu bildirdi. Katılımcılar limanda kendilerini denizde olduğundan daha güvede hissettiklerini belirtti. Ankete katılanlar tarafından rapor edilen başlıca güçlükler ve zorluklar mürettebat değişiklikleri, gemi-sahil ilişkisi (kıyı izni eksikliği ve kumanya almada güçlükler dahil), gemideki durum (örn. yüksek iş yükü, yorgunluk, çatışmalar, gerginlikler) ve denizcilik şirketinden gelen bilgi ve destek eksikliği. “Çok” ve “yeterli” destek aldıklarını bildirenler ile almayanlar arasında yanıtlarda 50/50 oranında bir farklılık vardı.
Ankete katılanların belirlediği ana destek olarak kaynakları, denizcilik şirketleri, aileleri ve arkadaşları ve de sosyal medyaydı.

Yüzde 40’ı depresyonda

Katılımcıların yüzde 40’ından fazlası, son yedi gün içinde hemen hemen her gün veya her gün birkaç kez depresyon belirtileri yaşadıklarını belirtirken, yarısından fazlası panik atak belirtileri gösterdiğini bildirdi.
Ayrıca, ortalama olarak, katılımcılar son yedi gün içinde “birkaç kez veya daha sık tükenmişlik semptomu belirtileri yaşadıklarını belirtiler. Yorgunluk ve uyku problemleri en yaygın olanıydı ve ankete katılanların yarısından fazlası son yedi gün içinde bunu “birkaç kez” veya daha sık yaşadığını belirtti.

Mürettebat değişiklikleri denizcileri çok etkiledi

Denizcilere, COVID-19 salgınının gemideki iş ve yaşamın farklı yönlerini, ailelerini ve istihdamını nasıl etkilediğini sorduk. Ankete katılanların yüzd 20’si bu alanların her birinde yüksek veya çok yüksek olduğunu bildirdi. Anket yanıtlarına göre en ciddi etkilenen alan, mürettebat değişiklikleri ve ardından gemiden sahile çıkamamalarıydı.

Pandemiden Önce ve Pandemiden Sonra

Ankette, salgından önceki iş yüküyle karşılaştırıldığında, katılımcıların ve mürettebatın bir bütün olarak mevcut iş yüküyle ilgili sorular da yer aldı. Katılımcıların yüzde 47,8’i ve mürettebatın yüzde 48,2’sini iş yükünde artış olduğunu, rapor etti. Katılımcıların yüzde 46,6’sı ve mürettebatın %44.7’si iş yükünün “yaklaşık aynı” kaldığını rapor etti. Katılımcıların yüzde 5.2’si ve mürettebatın yüzde 6.6’sı iş yüklerinde bir azalma yaşadıklarını rapor etti.

Gemi denizdeyken güvende

Kişisel güvenlikleri üzerindeki etkilerle ilgili olarak yüzde42,2’si limanda bulundukları sırada kendini güvende hissetmedi. Yüzde 84,7’si “gemi denizdeyken güvende hissettiklerini” belirtti.

Temel Sorunlar veya Zorluklar

Katılımcılardan, son yedi gün içinde karşılaştıkları üç ana covid-19 ile ilgili sorunlar veya zorlukları belirtmeleri istendi. Cevaplar şunlar oldu :
Mürettebat değişiklikleri: Katılımcılar, mürettebat değişiklikleriyle ilgili sınırlamaları, iptalleri, gecikmeleri veya zorlukları büyük bir zorluk olarak vurguladılar. Bazı tepkiler daha ayrıntılı idi, (özellikle mürettebat değiştirilmesi ile ilgili) mürettebat değişiklikleri nedeniyle vize kısıtlamaları (bazı durumlarda aynı ülke içinde bile) kural, sınır kapatma, karantina gereksinimleri, uçuş iptalleri, çeşitlilik/Seyahat ile ilgili zorluklar etrafında belirsizlik olduğunu rapor ettiler.
Gemi-sahil ilişkisi: Katılımcıların yarısından fazlası gemi-kıyı etkileşimleri ile ilgili zorluklardan bahsetti. Buna karaya çıkamamak da dahil (yüzde 34.5) idi. Erzak almak yüzde13,3 ile önemli bir sorun olarak belirtildi.
Politikalar: Ankete katılanların yüzde 23,1’i devletlerin farklı politikalarıyla ilgili zorluklardan bahsetmiştir. Bazı açıklamalar özellikle mürettebat değişiklikleriyle ilgili politikalarla (örneğin, vize gereklilikleri, karantina kuralları) ilgilenirken, çoğu liman devletlerinin gereksinimleri ve yönetmelikleriyle ve liman çağrıları sırasında mürettebat tarafından alınan COVID-19 önlemleri ile ilgilidir.
Uyumsuzluk: Rapor, sık sık bahsedilen bir sorunun, mürettebatın etkileşimde bulunduğu diğer kişilerin kurallara uymaması olduğunu vurgulamaktadır.

Destek Eksikliği

Ankete katılanların neredeyse dörtte biri (yüzde 23,3) denizcilik firmalarından alınan bilginin eksikliği, algılanan destek eksikliğiyle ilgili olarak bilgi eksikliği, çelişkili bilgi, iletişim eksikliği veya yüksek talep ve baskı gibi zorluklardan bahsetti. Ayrıca, birçok katılımcılar süresi dolmuş veya uzatılmış sözleşmelerle ilgili zorluklardan (yüzde 12.5) veya finansal sorunlar ve iş güvensizliği ile ilgili zorluklardan (yüzde 7.1) bahsetti.
Mürettebat değişikliklerinin zorluğu nedeniyle, bazıları şirketlerinin zamanında mürettebat değişiklikleri sunmak yerine sözleşmeleri uzattığını belirtti. Bu, artan iş yükü, yüksek iş yükü ve genişletilmiş sözleşmelerden kaynaklanan yorgunluk ve korku, endişe, belirsizlik, gemide kilitli hissetme gibi stres ve olumsuz duygularla uğraşmanın yanı sıra mürettebat arasındaki gerginlik ve saldırganlığı da içeriyordu. Kaptanlar, hoş olmayan haberleri iletmek ve durumu mürettebata açıklamak konusunda da zorluklara dikkat çekti.

Enfeksiyon Riski

Ankete katılanların yüzde15,4’ü için önemli bir sorun COVID-19 enfeksiyonları riskiydi. Bir çoğu virüse maruz kalmaktan endişeli. En yaygın olarak bu, limanda çalışmalar sırasında temasa geçebilecekleri mürettebat dışı kişilerle ilgili olarak ve aynı zamanda gelen mürettebatla bağlantılı olarak belirtilmiştir.

Evdeki Durum

Evdeki durumla ilgili endişeler yüzde 10,4 oranında önemli bir sorun olarak belirtildi. Bu aile meseleleri, sağlık ve / veya ailelerinin mali durumu, hem de kendi ülkelerinde durum hakkında endişeleri dahil. Evde arkadaşları ve aileleri ile sınırlı veya zor iletişim de söz edildi. Bazıları için önemli bir sorun, Internet veya diğer iletişim araçlarının pahalı, yavaş veya neredeyse hiç mevcut olmamasıydı.

Öneri:
Etkili koruyucu önlemler uygulamak ve tıbbi bakım sağlanmasını sağlamak.
Uygulanabilir geri dönüş planlarının yürürlükte olduğundan emin olmalarını sağlamak,
Denizcilere kişisel kullanımı için gemide ücretsiz, hızlı ve güvenilir internet sağlamak,
Denizcilerin ihtiyaç duyduklarında tıbbi bakım, akıl sağlığı desteği, temel malzemeler ve sahil izni olanakları da dahil olmak üzere temel kaynaklara ve desteğe erişebilmelerini sağlamak
Yorgunluk riski yönetim sisteminin yürürlükte olduğundan emin olun

Kilit işçiler olarak tanımlanmalı

Hükümetler, denizcileri mürettebat değişikliklerini kolaylaştırmak, sahile çıkmak için izin vermek ve sahilden sağlanacak hizmetlere erişim sağlamak için kilit işçiler olarak tanınmalıdır. Gemilerin ,Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) ve Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS) gibi uluslararası yasa ve yönetmeliklere sürekli uyum sağlanmalıdır. Sosyal ortaklar arasında danışmaya ve işbirliğine devam edilmelidir. İstisnai durumlarda, MLC’nin muafiyet yönlerine ilişkin değerlendirme, 2006 hükümleri, tüm güvenli seçeneklerin dikkate alınmasını sağlamak için denizcilerle veya onların temsilcileriyle daima temas halinde olunmalıdır..


Bunları da beğenebilirsin