Denizcinin anasayfası

Piri Reis Üniversitesi rehabilite edilmeli

Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın (TÜDEV) genel kurulunda, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır’ın sözleri dikkat çekti.

DTO’nun destekleriyle TÜDEV tarafından kurulan Piri Reis Üniversitesi için 100 milyon dolardan fazla para harcandığına dikkat çeken Çakır, “Türk denizciliğine marjinal faydasının sorgulanması lazım. Üniversitenin muhakkak rehabilite edilmesi gerek” dedi.

Çakır şunları söyledi :

“TÜDEV konusu, aranızdan takip edenler vardır. Zaman zaman Deniz Ticaret Odası Meclisi’nde özellikle 2011 itibariyle gündeme getirdim. Tekrar bu görüşlerimi burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle usul itibariyle sonrasında esas itibariyle bu konuda bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel Kurullar toplanıp, dağılıp, geçmiş yönetimleri aklayıp, çaya çorbaya gitme organizasyonu olmamalı. Ben katıldığım genel kurullarda genelde yapılmışlara teşekkür, yanlış yapılmışlara bir iki vurgu, yapılmamış olanları hatırlatarak ve ileriye yönelik yapılması gerekenleri kendimce, kendi bilgim ve tecrübemle katkı vermeyi adet edinmiş biri olarak huzurlarınızdayım”

Bana zaman zaman kızdılar

“TÜDEV, kuruluşundan günümüze çok önemli bir fonksiyon icra etmiştir ve bundan sonra da inanıyorum Deniz Ticaret Odası’nın destekleriyle ve üyelerimizin, mütevelli heyetinin destekleriyle… Mütevelli Başkanının da vurgu yaptığı gibi. Fakat gündeme özellikle usul açısından Deniz Ticaret Odası’nda ve basında zaman zaman polemik konusu oldu. Ben bunu Deniz Ticaret Odası’nda kürsüde gündeme getirdiğimde de zaman zaman Cengiz Bey, zaman zaman Metin Bey zaman zaman da Süalp Bey de bana biraz tavır söylemleri geliştirdiler. Bazıları da maksadını aşmış”

Eğitim kutsaldır ama…

“Söylediğim şuydu: Basitçe iyi işler yapabilirsiniz. Eğitim kutsaldır. Çok önemlidir. Kutsaldır. Bu kutsallığı görev yerine getirirken usulüne uygun yapmak gerekir. Bu benim kendi tercihim. Buna katılanlar var aramızda biliyorum. Gereksiz görenler var bu söylemi, biliyorum. Karşı çıkanlar da var. Hepsine de saygım var. Kendi açımdan bunu gündeme getirmek zorunluluğu hissediyorum. Kuruluşunda özellikle mütevellinin ağırlıklı maddi manevi destekleriyle faaliyetlerini icra etmiştir. Üniversite kurulma kararı verildikten sonra yine faaliyet raporunda anlatıldığı gibi odanın kaynakları aktarılarak ki ben de eleştirdim, benim fikrim aktarma işi olmasın. Aktarma hoş bir tabir değil .Dediğim şu; o aşamada eğer oda üniversite kurulmasına kefil olmuş. Bütçesinin önce yüzde 15’i sonra yüzde 60’ı sonra yüzde 80’ine kadar bütçesi bu vakfa oda tarafından Piri Reis’e aktarılmışsa bu vakfın odanın bir mütemmim cüzü haline getirilmesi gerektiğini anlattım. Ortada bana göre uygun olmayan, şık olmayan bir durum var. Bunun düzeltilmesi talep ettim. O süreçte zannediyorum 2014 ya da 2015’ti benim bu söylemlerimden sonra, basında tartışma konusu olmasından sonra TÜDEV bir düzeltme yoluna gitti. Vakıf senedinde pek çoğunuzun bildiği gibi oda gelirlerinin minimum yüzde 20’sinin vakfa bağışlanması şartıyla oda meclis üyeleri mütevelli olarak vakfa kabul edildi”

“Evet ama yetmez” demiştim

“Bugün meclis üyelerinin üye olmasının sebebi de bu düzenleme ve sizler bu sayede bugün buradasınız.Bunları söylediğimde tepki görmüştüm. Ama sağolsun Metin Kalkavan Bey, 2017 yılında mecliste benim bu katkımı meclise, orada olanlar hatırlar alkışlatmıştı.

Ben de cevaben ‘Evet ama yetmez’ demiştim. Bunun daha ileri bir aşamaya taşınması gerekir. O da nedir? Ben isterdim ki bu genel kurul gündeminde bu da olsun, bu da oylansın. Benim istediğim talebim vakıf senedinde gerekli düzeltme yapılarak TÜDEV’in Deniz Ticaret Odası’na bağlanması. Ne şartla? Kurucu mütevelli üyelerinin de hakkı, maddi, manevi hakkı, hukuku korunarak. Buna muhakkak hukuki bir, formül vardır”

Üniversite kurmak iyi fikirdi ama…

“Birinci usul yönünden bu gidişata katkım bu. İkinci olarak esasa binaen yine birkaç yorum yapmak istiyorum. Üniversite kurmak iyi bir fikirdi. Ülkemizin ihtiyacı var üniversiteye. Bunun hayata geçirilmesi aşamasında şöyle bir talebim oldu. Yine polemik konusu olmuştu. Söylediğim şuydu: Türk ve Dünya denizciliğinin gerçekleri dikkate alınarak, ölçek ekonomisine göre fayda – maliyet analizi yapılıp bu üniversitenin Türk denizciliğine marjinal faydasının sorgulanması lazım. Bir kamu kaynağı kullanılmakta. Yine Metin Bey’in tabiriyle müthiş bir kaynak ve müthiş bir yatırım yapıldı. Ben sadece bunu bir tartışmaya açılmasını talep etmiştim. Deniz Ticaret Odası’nda kayıtlarda var. Değişik ortamlarda bunu dile getirdim. Bu anlamda bugün de genel kurulu fırsat bilerek bu konunun önümüzdeki süreçte tartışılması lazım diyorum.Burada hocamız aramızda”

“Benim de sizin gibi üniversite camiasında tanıdıklarım var. Üniversite yöneten tanıdıklarım var. Sohbetlerde, özellikle Hizmet İhracatçıları Birliği’nde farklı üniversitelerin bilhassa devlet üniversiteleri bir şekilde temsil ediliyor. Zaman zaman onlarla bir araya gelip hasbihal ediyoruz. Şöyle bir soru geliyor: ‘Piri Reis Üniversitesi kaça kuruldu, ne kadar para harcadınız Deniz Ticaret Odası aracılığıyla?” Ben de değişik rakamlar var yanlış da bir şey söylemiş olmamak için en düşük rakam olan ‘100 Milyon Dolar para harcandı’ dediğimde hemen ikinci soru ‘Kaç öğrenci okutuyorsunuz?’ Bir çıktısı olması lazım”

Piri Reis Üniversitesi muhakkak rehabilite edilmeli

“Son rakamlar baktığımız zaman faaliyet raporlarında da 4 bin öğrenci civarında. Biraz geçiyor galiba. Burada o zaman muhatabım ‘Burada ciddi bir hesapsızlık var’ dediği için ben de bunları sizinle paylaşmak istedim. Tabii siz bunu farklı alabilirsiniz. Fayda maliyet hesabının yapılması gerektiğine inanıyorum. Eğitim kutsaldır. ‘Eğitimin buna rağmen marjinal faydası olmaz’ Demek, çok ciddi bir kamu kaynağının kullanıldığı yerde doğru değildir.Buna katılmıyorum. Neticede yüksek öğretim ihtiyari bir eğitimdir. Temel eğitim için bu geçerlidir. Temel eğitimin marjinal faydası sorgulanmaz. Bu anayasal mecburiyettir. Yapılması lazım. Ben bu anlamda yeni yönetimin bir açılıma gitmesi gerektiğini, bu üniversitenin Türk ve dünya denizcilik gerçeklerine uygun yeniden rehabilite edilmesine taraftarım. Bunu savunuyorum. Bunu savunmaya da devam edeceğim. Deniz Ticaret Odamızın bu üniversiteyi, TÜDEV’i Deniz Ticaret Odası’nın bağlı bir üniversitesi olması şartıyla desteklemesine, elimden gelen katkıyı sağlayacağım hususunda sizleri bilgilendirmek istedim”


Bunları da beğenebilirsin