Denizcinin anasayfası

TAB’dan ‘’Deniz Ticareti Küresel Deniz Güvenliği Raporu”

Türk Armatörler Birliği ''2021 Yılı Deniz Ticareti Küresel Deniz Güvenliği Raporu"nu yayımladı.

Türk Armatörler Birliği bu yıl ilk kez ‘’Deniz Güvenliği Meselesinin Deniz Ticaretine Etkileri’’ni ele alan ‘’2021 Yılı Deniz Ticareti Küresel Deniz Güvenliği Raporu’’nu yayınladı. Raporda, deniz güvenliği mevzusu ve deniz ticaretine etkisi ele alındı.

67 sayfalık, “2021 Yılı Deniz Ticareti Küresel Deniz Güvenliği Raporu”nda “2021 yılında deniz güvenliğini etkileyen tehdit ve riskler”, “Covid-19”, “Savaş, iç savaş ve savaş benzeri harekat”, “Denizde terörizm”, “Deniz haydutluğu ve silahlı soygun”, “Yasadışı silah kaçakçılığı”, “Kontrolsüz göç ve insan kaçakçılığı”, “Yasadışı, bildirilmeyen ve düzensiz (IUU) Balıkçılık”, “Siber saldırılar”, “Çevre kirliliği ve iklim değişikliği” konuları detaylı olarak ele alındı.

Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç raporun önsözünde hazırlanış nedenini açıkladı. Ergenç önsözde şu açıklamayı yaptı:

Delmar Safety

‘’Bu yıl ilk kez deniz güvenliği meselesinin deniz ticaretine etkilerini ele aldık. Sektörümüz açısından bu konu bir bütünsellik içinde ele alındı. Deniz güvenliğinden bahsettiğimizde aslında birçok başlık bu konunun içine girmektedir. Deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun ya da denizde terörizm, kullananların denizde oluşturduğu çevre felaketlerini buna örnek verebiliriz.

2021 yılında da armatörler, işletmeciler olarak bu konularla oldukça fazla yüzyüze kaldık. Örneğin geçtiğimiz senelerde Yemen açıklarında bir gemimize küçük çaplı bir roket saldırısı gerçekleştirildi. Gemi karina hizasında su üstü kesminden yara aldı. Can kaybı olmaması sevindirici idi. Ancak gemi uzun süre onarım maksadıyla taşımacılıktan uzak kaldı. Bu tamamıyla denizde terörizm olayı idi.

Yine her ne kadar Türk Bayraklı olmasa da gemiadamlarının neredeyse tamamı Türk olan bir gemi deniz haydutlarınca ele geçirildi ve bir can kaybı yaşandı. Gemi belli bir süre taşımacılıktan uzak kaldı.

Covid ise geçtiğimiz yıllar için en önemli meselelerimiz arasında yer aldı. Büyük çaplı salgınların deniz ticaretini nasıl etkilediğini her yönüyle algılamış olduk. Kendi gemilerimiz de dahil birçok ülkenin gemisinde yaşanan salgın nedeniyle gemiler bulundukları limanlarda 7-14 gün üzerindeki yüküyle karantina alındı. Hem taşıyanlar hem de taşıtanlar önemli sorunlarla karşılaştı. İçinde bulunduğumuz yüzyılda belki de benzer salgınları çok defa yaşayacağız.

Bunlar deniz güvenliğinin deniz ticaretini etkileyen vechelerinden sadece birkaçı idi. Buna benzer bir çok olay küresel olarak yaygın bir şekilde yaşanmaktadır. O nedenle dünyadaki bu gelişmeleri çok yakından takip etmeli ve bilmeliyiz.

Bu anlamda da deniz güvenliğini gemilerimiz açısından tesis ve idame ettirmek için deniz taşımacılığında risk yönetimi ve kriz yönetimini bilmeli ve uygulamalıyız. Şirketler olarak gemilerimizin sefer rotaları üzerinde bulunan savaş alanları, denizde terörizmin gerçekleştiği sahalar, deniz haydutluğu sahaları, ECA-SECA bölgeleri gibi deniz güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı sahalar konusunda mutlaka güncel bilgilerle beslemeliyiz.

Rapor Türk Armatörler Birliği Deniz Güvenliği Danışmanı  Faruk Doğan tarafından hazırlandı.

İlk kez yayınlanan rapora https://bit.ly/3i0xRr6 Linki üzerinden ulaşabilirsiniz.


Bunları da beğenebilirsin