Denizcinin anasayfası

Teos Marina çevreci yeşil enerji kullanıyor

Teos Marina'nın yeşil enerji kullanımı Yenilenebilir Enerji Kaynak Garantisi (YEK-G) Belgesi ile belgelendi.

Teos Marina olarak gönüllü olarak yeşil enerji kullanıyor. İzmir’in turistik ilçesi Seferihisar Sığacık’ta faaliyet gösteren marina işletmecisi Teos Marina’nın yeşil enerji kullanımı Yenilenebilir Enerji Kaynak Garantisi (YEK-G) Belgesi ile belgelendi.

Elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak ve çevreyi korumak amacıyla Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) yenilenebilir enerji kaynak garantisi (YEK-G) Belgesi ile yeşil enerji satışları başladı. Teos Marina, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kullanımında öncülerden biri haline geldi. Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile düşük karbonlu, çevre dostu bir işletme ve tedarik zinciri yönetimini tercih eden Teos Marina’nın hidroelektrik enerji kullanımı yeşil enerji sertifikası ile sertifikalandırıldı.

Türkiye’deki elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştiren YEK-G sistemi, ürettiği enerjiyi bireysel ve kurumsal üyelere ve kullanmak isteyen tüketicilere sunuyor. YEK-G Sistemine katılım “gönüllülük esasına göre” gerçekleşiyor.

Delmar Safety

‘Karbonsuz kıta’ hedefine katkı

Günümüze kadar küresel ısınma ile mücadele doğrultusunda atılan en büyük adımlardan biri olan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 2 °C’nin altında tutulmasını hedefleyerek, tercihen 1,5 °C ile sınırlandırarak iklim değişikliğini önlemek için küresel bir çerçeve belirlemektedir.

AB ülkeleri AB Yeşil Mutabakatı ile 2030’a kadar karbon salınımını %55 oranında azaltma, 2050 yılında ise “karbonsuz kıta” olmak amacıyla Avrupa ekonomisini dönüştürmeyi amaçlayan politika paketini sunmuştur. Paris Anlaşması Türkiye tarafından da 6 Ekim 2021 tarihinde TBMM’de onaylanmıştır. Türkiye’nin Anlaşmaya taraf olmasının olumlu bir adım olduğu ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinin benimsenmesiyle Türkiye’nin iklim politikasında yeni bir dönem başlamıştır.

Doğal kaynaklara yatırım şart

Sera gazı emisyonlarının azaltımı için öncelikle, kısa vadeli iklim hedefleri belirlemesi gerekmektedir. Türkiye’nin fosil yakıtlardan aşamalı olarak çıkması, mevcut fosil yakıt destek ve teşviklerini sonlandırması ve tüm kamu kaynaklarını güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına, bunun için gerekli altyapı çalışmalarına ve tüm kesimleri kapsayacak adil dönüşüm planlarına ayırması öncelikli konular olarak ortaya çıkmaktadır.

İklim değişikliğiyle mücadelede her bir ulus gibi şirketlerin de üzerine düşen sorumlulukları alması bekleniyor. Karbon emisyonu yüksek olan şirketlerin, çevreye olan sorumluluklarını yerine getirmek için karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmesi gerekiyor.


Bunları da beğenebilirsin