Denizcinin anasayfası

Tersanede ölümün nedeni ihmal çıktı

Sefine Tersanesi'nde Yasin Demirdağ adlı işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın nedeni belirlendi.

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Sefine Tersanesi’nde işçi olarak çalışan 19 yaşındaki Yasin Demirdağ’ın yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın nedeni ortaya çıktı. Kamuoyuna, “İSG uzmanları sorumluluk almamak için işçinin ölü bedenine emniyet halatı takmaya çalışınca işçilerin tepkisiyle karşılaştı”.

Hayatını kaybeden işçinin yanında iş güvenliği uzmanları ve işçilerin yumruk yumruğa kavga ettiği görüntüler ise bir işçinin telefonu ile çektiği videoya yansıdı.

Yaşanan iş kazasının ardından sendikalardan arka arkaya açıklamalar geldi. Açıklamalarda iş güvenliği uzmanlarının, sorumluluktan sıyrılmak için Yasin Demirdağ’ın ölü bedenine emniyet kemeri takmak istediği iddiaları yer aldı.

Yaşanan olayın ardından Sefine Tersanesi tarafından basın açıklaması yapıldı

Açıklamada kazada yaşamını yitiren Yasin Demirdağ’a işe girişte, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verildiği, kişisel koruyucu donanımlarının eksiksiz teslim edildiği belirtildi. Yaşanan kazadan bir hafta önce, 9 Ağustos 2022 tarihinde yapılan saha denetimlerinde, saha gözlem raporu düzenlenirken, Yasin Demirdağ’ın emniyet kemerini kullanmadan çalıştığı tespit edilerek çalışmanın derhal durdurulduğu, durumun tutanak ve görsel kaydı alınarak yazılı ihtar ve yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri kullanımı konulu eğitim tekrarı yapıldığı ifade edildi.

.

 

Kemer üzerinde olmasına rağmen takmamış

Sefine Tersanesi’nden yapılan ilk açıklamalar şu şekilde oldu: ilk tespitlere göre meydana gelen üzücü kazanın sebebi; Yasin Demirdağ’ın emniyet kemeri üzerinde olmasına rağmen bunu kullanmaması, kemerin güvenlik lanyardını (kancasını) bağlamadan çalışması, çalışma izni verilen bölgenin dışında olması, İSG birimine haber vermeden bölgesini değiştirmesidir.

Olay sonrası, kaza yerinde yaralanan Yasin Demirdağ’a sağlık ekiplerin müdahalesi için çevre güvenliği almaya çalışan İSG ekiplerimize yapılan saldırı, taşeron firma işçilerinden birinin muhtemelen üzücü olayın etkisi ile fevri davranarak diğer bazı işçileri kışkırtması üzerine meydana gelmiştir.

Vefat eden çalışma arkadaşımıza İSG personeli tarafından emniyet kemeri bağlanması şeklindeki hukuken de bir mana ifade etmeyen iddia, yalan ve maksatlıdır.

Kişisel koruyucu donanımları teslim almış bir işçinin üzerinde emniyet kemeri olmasının ya da olmamasının işverene hiçbir faydası yoktur. Kaldı ki video görüntülerinde emniyet kemeri bağlanması değil İSG personelinin darp edildiği açıkça görülmektedir.

Kaldı ki olay günü saat 10.55’teki yazılı ve görsel tespit ve tutanaklar Yasin Demirdağ’ın emniyet kemerinin zaten üzerinde olduğunu ispat etmektedir.

İSG personellerinin işçiye kaza sonrası emniyet kemeri takmaya çalıştıkları şeklindeki akıl ve vicdanla bağdaşmayan iddia, yorum ve paylaşımlar asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır.

Sefine Tersanesi’nden Basın Açıklaması

Tersanemizde 16.08.2022 tarihinde maalesef ölümlü bir iş kazası yaşanmış ve montaj elemanı olarak çalışan çalışma arkadaşımızdan Yasin Demirdağ hayatını kaybetmiştir.

Meydana gelen bu üzücü iş kazasına ilişkin asılsız, maksatlı ve yalan haberlerin bir takım sosyal medya hesapları ve internet haber siteleri üzerinden organize bir şekilde yayınlanması oldukça düşündürücüdür.

Tersanemizde, iş sağlığı ve güvenliğine özel bir önem verilmekte, işçi sağlığı her şeyin üstünde tutulmaktadır, Bu maksatla işverenliğimiz tarafından gerekli ve yeterli organizasyon sağlanmaktadır.

Çalışanlara, işe girişte olduğu gibi işin devamında da periyodik ve/veya plansız iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürekli verilerek, işyerinde oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kültürünün devamlılığı temin edilmektedir.

Kişisel koruyucu donanımlar (işin mahiyetine göre baret, eldiven, emniyet kemeri vb.) verilmekte, kullanılıp kullanılmadığı da denetlenmektedir.

Her çalışan aldığı iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerindeki kurallara uymak, kişisel koruyucu donanımlarını kullanmak zorundadır.

Yine işyerinde iş izin sistemi kurulmuş olup, çalışmaya başlanmadan önce yapılacak iş ve iş alanıyla ilgili İSG biriminden yazılı çalışma izin onayı alınması ve çalışmanın en az iki kişiyle birlikte yapılması bir zorunluluktur.

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında, işyerinde kurallara uyulup uyulmadığı sürekli olarak denetlenmekte, saha gözlem raporları ile kayıt altına alınmakta, durum tutanak altına alınmakta, bir uygunsuzluğun tespiti halinde gerekli uyarılar yapılmak suretiyle ilgili konuda plansız eğitim adı altında eğitimler verilmekte, sonrasında çalışmaya devam edilebilmektedir.

Vefat eden çalışma arkadaşımız Yasin Demirdağ’a da işe girişte, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiş, kişisel koruyucu donanımları eksiksiz teslim edilmiştir.

Daha önce kemer takmadığı tespit edilmiş ve hakkında tutanak tutularak kemer eğitimi tekrar yapılmış

Meydana gelen iş kazasından bir hafta öncesinde, 09.08.2022 tarihinde yapılan saha denetimlerinde, saha gözlem raporu düzenlenmiş, Yasin Demirdağ’ın emniyet kemerini kullanmadan çalıştığı tespit edilmiş, çalışma derhal durdurulmuş, durum tutanak altına alınmış ve görsel kaydı alınarak yazılı ihtar ve yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri kullanımı konulu eğitim tekrarı yapılmıştır.

Olay günü, yani 16.08.2022 tarihinde, geminin çalışma yapılacak ilgili lokasyonlarının her biri İSG personeli tarafından incelenmiş, kontrol edilmiş ve uygunluk sonrasında çalışma izin belgesi düzenlenmiştir.

Bu çalışma izinlerinde tüm çalışanlara kurallar gereği emniyet kemeri giydirilmiş ve çalışma lokasyonlarına yaşam hattı çekilmiştir. Sabah saat 08.00’de en az iki kişi çalışma kuralına göre, Yasin Demirdağ ve ustabaşısı güvenli bir şekilde çalışmaya başlamıştır.

İSG birimi tarafından yapılan rutin kontroller kapsamında saat 10.55’te, Yasin Demirdağ’ın, çalışma yaptığı 3 nolu crosdeck üzerindeki korkulukların dışına çıkarak, ambar kenarında emniyet kemeri üzerinde olmasına rağmen kemerin güvenlik lanyardını (kancasını) bağlamadan çalıştığı tespit edilmiş, bunun üzerine “uygunsuzluk-ramak kala formu” tutularak ve görsel kaydı da alınarak kendisi uyarılmıştır.

Bu tespit bir yönüyle Yasin Demirdağ’ın emniyet kemeri kullanması gerektiğinin bilincinde olduğunu göstermektedir.

Aynı gün saat 13.00 civarında, Yasin Demirdağ’ın çalışma bölgesi olmayan bir yerden yüksekten düştüğü bilgisi İSG ekiplerine bildirilmiş, olay yerine derhal intikal edilerek sağlık ekiplerine ve 112 acil servise haber verilmiş ancak maalesef tüm müdahalelere rağmen Yasin Demirdağ kurtarılamamıştır.

Kemerin güvenlik kancasını bağlamamış

Yapılan ilk tespitlere göre meydana gelen üzücü kazanın sebebi; Yasin Demirdağ’ın emniyet kemeri üzerinde olmasına rağmen bunu kullanmaması, kemerin güvenlik lanyardını (kancasını) bağlamadan çalışması, çalışma izni verilen bölgenin dışında olması, İSG birimine haber vermeden bölgesini değiştirmesidir.

Olay sonrası, kaza yerinde yaralanan Yasin Demirdağ’a sağlık ekiplerin müdahalesi için çevre güvenliği almaya çalışan İSG ekiplerimize yapılan saldırı, taşeron firma işçilerinden birinin muhtemelen üzücü olayın etkisi ile fevri davranarak diğer bazı işçileri kışkırtması üzerine meydana gelmiştir.

Vefat eden çalışma arkadaşımıza İSG personeli tarafından emniyet kemeri bağlanması şeklindeki hukuken de bir mana ifade etmeyen iddia, yalan ve maksatlıdır.

Kişisel koruyucu donanımları teslim almış bir işçinin üzerinde emniyet kemeri olmasının ya da olmamasının işverene hiçbir faydası yoktur. Kaldı ki video görüntülerinde emniyet kemeri bağlanması değil İSG personelinin darp edildiği açıkça görülmektedir.

Kaldı ki olay günü saat 10.55’teki yazılı ve görsel tespit ve tutanaklar Yasin Demirdağ’ın emniyet kemerinin zaten üzerinde olduğunu ispat etmektedir.

“Akıl ve vicdanla bağdaşmayan iddia, yorum ve paylaşımlar asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır”.

İSG personellerinin işçiye kaza sonrası emniyet kemeri takmaya çalıştıkları şeklindeki akıl ve vicdanla bağdaşmayan iddia, yorum ve paylaşımlar asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır.

Çalışma arkadaşımız Yasin Demirdağ, kişisel koruyucu donamım olarak üzerinde olan emniyet kemerinin güvenlik lanyardını (kancasını) bağlayarak çalışsaydı ve/veya çalışma alanı çıkmasa idi bu üzücü kaza yaşanmazdı.
Konu olay hakkında hukuki süreçler devam etmektedir.

Meydana gelen olaydan dolayı son derece üzgün olduğumuzu ve başsağlığı dileklerimizi bir kez daha ifade ederek, gerçeklerin kamuoyuna doğru bir şekilde yansıtılması amacıyla işbu açıklamayı yayınlıyoruz.

Sefine Tersanesi


Bunları da beğenebilirsin