Denizcinin anasayfası

“Türkiye” markasının uluslararası alanlarda kullanımı

Esenyel Partners “Türkiye” markasının uluslararası alanlarda kullanımına hassasiyetle uyulması gerektiğine dikkat çekti

Ekim 4, 2022Esenyel & Partners 31679 sayılı Resmi Gazete’de 4.12.2021 tarihinde yayımlanan 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “Türkiye” markasının ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin çatı markası olarak kabul edildiği, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; Başta diğer devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkiler, her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibareler yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı yönünde hassasiyet gösterilmesinin istendiği,

Bu kapsamda; E-Denizcilik ve benzeri uygulamalar üzerinden düzenlenen her türlü belgede ve gemi sertifikalarında (Denize Elverişlilik Belgesi, Tonilato Belgesi, Gemi Sicil Tasdiknamesi vb.)yer alan “Turkey” ibaresinin “Türkiye” olacak şekilde değiştirilmesine yönelik çalışmanın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca yapılması, yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından yazıları tarihinden itibaren gerçekleştirilecek Türk Bayraklı gemilerin belgelendirme işlemlerinde “Turkey” yerine “Türkiye” ibaresinin kullanılması, plan onayları, merkez ofis ile olan yazışmalar ile Ülkemizin adının kullanıldığı tüm alanlarda bu hususa dikkat edilmesi ve Türk bayraklı gemiler ile bu gemilerin işleten/donatanlarının uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirdikleri tüm faaliyet ve yazışmalarında “Türkiye” ibaresini kullanımının sağlanması gerekliliği belirtilmektedir.


Bunları da beğenebilirsin