Denizcinin anasayfası

Uyuşmazlık bölgesindeki donatanlar ve çartererler için önemli noktalar

Esenyel Partners, Rusya Ukrayna arasındaki uyuşmazlık ortamında donatan ve çartererlerin dikkat etmesi gereken hususları içeren bülteni yayınladı.

Esenyel Partners tarafından yayınlanan “Ukrayna – Rusya Savaş Durumu” bülteninde Rusya ile Ukrayna arasında ortaya çıkan uyuşmazlığın en çok denizyoluyla taşımacılığını, dolayısıyla da donatan ve çartererleri etkilediği vurgulandı.

Bültende, “bu doğrultuda da donatanların ve çartererlerin yeni akdedecekleri çarter sözleşmesiler açısından ne şekilde hareket etmeleri gerektiği sorusu gündeme gelmektedir” denilerek donatan ve çartererlerin dikkat etmesi gereken noktalar sıralandı :

Delmar Safety

* Donatanlar, gemilerinin Karadeniz veya Azak Denizi’ndeki Rusya ve Ukrayna karasularında seyrüsefer yapmalarını engellemek istiyorlarsa, bu yerleri izin verilen ticaret alanlarının dışında tutulmalıdır.

* Çarter sözleşmelerine mutlaka Savaş Riskleri ve Force Majeure klozları eklenmelidir. Burada BIMCO model klozlar kullanılabilir.

* Çartererler Karadeniz veya Azak Denizi’ndeki Rusya ve Ukrayna karasularında ticaret yapmak istiyorlarsa bu hususa dair kendilerine açık yetki veren düzenlemeleri çarter sözleşmesine eklemelidirler. Ancak savaşın çıkması durumunda, çarter sözleşmesinde açık hüküm de olsa ulusal ve uluslararası yetkili makamlarca alınacak kararların bu açık hükümleri bertaraf etme ihtimali olacağı burada ayrıca belirtilmeldiir.

* Çartererler, yapmakta oldukları ticaretin gereklilikleri nedeniyle, potansiyel savaş riskleri veya yaptırımlar konusunda endişe duyuyorlarsa, daha ziyade donatan lehine düzenlemeler öngören standart klozları kabul etmemeli; bunun yerine kendi çıkarlarını da koruma altına alan mesela kendilerine belirli şartların varlığı altında fesih hakkı veren hükümler gibi düzenlemeleri de bu standart klozlara eklemelidirler.


Bunları da beğenebilirsin