Denizcinin anasayfası

Yapay zekadan palamar hizmetleri

TDK sözlüğünde palamarcı şöyle tanımlanmış: görevi, yanaşma, kalkma vb. sırasında gemiden verilen palamarı iskeleye, şamandıraya takma, çıkarma olan kimse.

Çımacı ise: vapur iskelelerinde çıma uzatan veya tutan işçi. Eskiden çımacı (çımacılık) terimi daha çok kullanılırdı. Günümüzde ise palamarcı (palamar hizmetleri) kılavuzluk hizmetlerinin bir öğesi olarak görülmektedir.

İstanbul Şehir Hatlarında daha çok çımacı terimi kullanılıyor. İstanbul’da çalışan çımacılar, her gün onlarca geminin iskeleye yanaşıp kalkmasını, on binlerce insanın güvenle yolculuk yapmasını sağlayarak İstanbul Boğazı’ndaki iskelelerde hizmet veriyor. 1851 yılında Şirket-i Hayriye’nin kuruluşu ile İstanbul Boğazı’nda deniz ulaşım hizmeti kurumsal olarak başladı denebilir. İki yaka arasında deniz yoluyla sağlanan ulaşım Şirket-i Hayriye’nin kurulmasıyla şehir için önemli bir unsur haline geldi.

Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Hatları tarafından sürdürülen kent içi deniz ulaşım hizmetiyle günde binlerce kişi kıtalar arası yolculuk yapıyor. Çımacılık, İstanbul’da iki yüzyıla yakın geçmişe sahip. Zaman içinde teknolojinin gelişmesiyle beraber vapurlar ve iskeleler değişse de çımacılara düşen görev hiç değişmedi. Sabahın erken zamanlarında başlayan mesaileri gecenin ilerleyen saatlerinde son vapur hareket edene kadar sürüyor.

Delmar Safety

Vardiya usulü ile hizmet veren çımacılar yaz kış demeden görevlerine devam ediyor. İskeleyi ilk açan ve ilk gelen kişiler çımacılar oluyor. Görev süreleri boyunca işlerinin temelinde yatan gemi bağlama işini en hassas şekilde gerçekleştirmek zorundalar. Yaşanabilecek en ufak bir sorun, can ve mal kaybına yol açabilir.

Kurum içinde verilen hizmet içi eğitimlerle alınacak önlemler tespit ediliyor. Onlar da bu bilinçle, yanaşan her geminin çımasını alıyorlar. Her gün yüzlerce halatın çımasını kavrayıp babaya takıyorlar. Çımacıları en çok zorlayan durum ise halatlardan ziyade olumsuz hava şartları.
Sürekli açık havada çalışan çımacılar yağmur, kar ve don olayı gibi hava şartlarında da görevlerini sürdürüyor, deniz ulaşımını tercih eden yolcuların güvenliğini sağlıyor. İBB Şehir Hatları 47 iskelede 107 personelle çımacı hizmeti veriyor.

Geçen gün oğlum Kerem ile sohbet ediyorduk. Ona Türk Denizciliğinin herhangi bir konusu ile ilgili yapay zekaya bir makale yazdırıp yazdıramayacağını sordum.

Kendisi bunu yapabileceğini ancak konunun benim tarafımdan belirlenmesini istedi. Ben de ona kılavuzluk hizmetlerinin bir öğesi olan palamar hizmetlerinin incelenmesini istedim. Kendisi kısa sürede aşağıda okuyacağınız makaleyi yazdırdı.

“Türkiye’de uygulanmakta olan palamar hizmetleri”

Giriş

Denizcilik sektörünün en önemli unsurlarından biri, gemilerin güvenli bir şekilde limanlara yanaşması ve demirlemesidir. Bu sürecin profesyonelce ve güvenli bir şekilde yürütülmesi, palamar hizmetlerinin temel amacını oluşturur. Türkiye, stratejik konumu ve geniş deniz ticaret hacmi ile palamar hizmetlerinin hayati öneme sahip olduğu ülkelerden biridir.

Palamar hizmetleri nedir?

Palamar hizmetleri, gemilerin limanlara yanaşma, bağlama ve ayrılma süreçlerini kapsayan hizmetlerdir. Bu hizmetler, geminin güvenliğini sağlamak, operasyonları hızlandırmak ve liman trafiğini düzenlemek için gereklidir. Palamar hizmetleri, palamarcı adı verilen uzman personel tarafından yürütülür. Palamarcılar, gemilerin limana yanaşması esnasında kullanılan halatları güvenli ve doğru bir şekilde bağlama görevini üstlenirler.

Palamarcı ve görevleri

Palamarcılar, gemilerin limana yanaşma ve ayrılma süreçlerinde kritik bir rol oynarlar. Gemilerin limana emniyetli bir şekilde bağlanmasını sağlayarak hem geminin hem de liman altyapısının korunmasına yardımcı olurlar. Palamarcıların temel görevleri şunlardır:
• Halatların doğru ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlamak.
• Gemilerin limanda düzgün bir şekilde yerleşmesini ve stabil kalmasını temin etmek.
• Geminin limandan ayrılma sürecinde halatları çözerek güvenli bir ayrılış sağlamak.

Palamar botları

Palamar botları, palamar hizmetlerinin icrasında kullanılan özel deniz araçlarıdır. Bu botlar, genellikle küçük ve manevra kabiliyeti yüksek olacak şekilde tasarlanmıştır. Palamar botları, gemilerin halatlarını iskeleye veya bağlama noktalarına taşımak için kullanılır. Bu botlar, aynı zamanda geminin limana yanaşma sürecinde yönlendirilmesine yardımcı olabilir.

Türkiye’deki palamar hizmetlerinin önemi

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili ve önemli deniz ticaret yolları üzerinde bulunan bir ülkedir. Bu stratejik konumu, liman hizmetlerinin ve özellikle palamar hizmetlerinin önemini artırmaktadır. İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun gibi büyük liman şehirlerinde profesyonel palamar hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetler hem ulusal hem de uluslararası deniz ticaretinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlar.

Sonuç

Palamar hizmetleri, denizcilik sektörünün güvenli ve verimli işlemesi için kritik öneme sahiptir. Türkiye’de bu hizmetler, uzman palamarcılar ve donanımlı palamar botları tarafından titizlikle yürütülmektedir. Ülkemizin deniz ticaretindeki stratejik rolü göz önünde bulundurulduğunda, palamar hizmetlerinin kalitesi ve güvenilirliği, denizcilik faaliyetlerinin başarısı için vazgeçilmezdir.

Kaynakça

Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Liman Başkanlıkları”
Benim palamar personeli ile ilgili eklemek istediğim birkaç husus var. Şöyle:

Palamar personeli kask kayışlarının takılı olması onların güvenliği için çok önemlidir. Kast takmak yetmez.
Can yeleklerinin kayışlarının takılı olması da çok önemlidir. Giymek yetmez.
Geminin yanaşacağı rahtım, iskele gibi yerlerde, yetkisiz kişilerin bulunmaması gerekir. ( kamyon şoförü, liman işçisi vb.) İlgisiz kişilerin manevra sahasında bulunmasına engel olmalıdır. Zira halatlara binen güçler, ölümcül kazalara neden olabilir.
Tesisin aydınlatması yetersiz ise bu durumu kılavuz kaptana bildirmelidir.

Gemin yanaşacağı yerde bir engel (kreyn, bot, midyeci) varsa bunu kılavuz kaptana bildirmelidir.
Palamar personeli, kılavuz kaptanlardan teyit almadan, gemi personelinin isteğine uyarak halat mola etmemeli, soğuk kanlı ve sakin olmalıdır. Manevra esnasında yaptığı eylemleri zamanında rapor etmelidir.
Palamar botlarının gemi demirlerinin altında ve civarında bulunmaması gerekir.
Yanaşma esnasında zaman zaman kılavuz kaptan istemeden mesafeleri söylemesi gerekir.
Özellikle şamandıra manevralarında, hava koşulları uygun değilse diğer bir deyişle denizde hizmet verilemeyecekse bu durumu kılavuz kaptana zaman geçirmeden bildirmeleri gerekir.

Manevra sahasında küçük deniz aracı veya özel tekne vb. varsa kılavuz kaptanı uyarmalıdır.
Liman tesisindeki ilgili görevli ile diyalog halinde olmalıdır.
Kılavuz kaptana raporlamalarda, mutlaka baş palamar veya kıç palamar diye rapor edilmelidir.
Baş palamar personeli, baş iteri (bt) bulunan gemilerde halat neta olduğunda, kıç palamar personeli de pervane ( bazen de kıç iter-st) neta olduğunda rapor etmelidir.

Palamar personeli, gemi kalkış manevralarında kılavuz kaptandan izin almadan paydos etmemelidir, yanaşmalarda ise yanaşılacak tesise geldiğinde ilk fırsatta kılavuz kaptan ile temas kurmalıdır.
Palamar personeli düzgün, akıcı ve yüksek sesle konuşmalıdır, anlamadığı bir komut olursa, tekrarını talep etmelidir.
Palamar bot kaptanı manevra öncesi ilgili tesise ulaşmalı ve bu durumu kılavuz kaptana rapor etmelidir.

Son çıkan ‘Kılavuzluk Hizmet Emniyetine İlişkin Yönerge”sinde daha çok kılavuz kaptanların ve kılavuz kaptan botu personelinin ilave eğitimler alması vurgulanmıştır. Bununla birlikte gerek römorkör gerekse palamar personeli eğitimlerinin de planlanarak uygulamaya konulmasının büyük faydası ortadadır. Personele yapılacak yatırımın önemine kimse karşı koymaz. İyi bir takım, takımın tüm üyelerinin eğitimi ile başarı sağlar. Türk Kılavuz Kaptanlar Derneğimizin bu eğitimlerde başat rol oynayacağına inancım tamdır.

 


Bunları da beğenebilirsin