Denizcinin anasayfası

Yaşar Canca’dan gelecek tavsiyesi: “Mühendisliği dikkate alın”

Müh. Yaşar Canca, Paris İklim Antlaşması’nın deniz mühendisliğine ve gemi işletmeciliğine etkilerini anlattı.

İnce Denizcilik Teknik Müdürü ve TMMOB GEMİMO 2. Başkanı Müh. Yaşar Canca, Expomaritt’de Paris İklim Antlaşması’nın deniz mühendisliğine ve gemi işletmeciliğine etkilerini anlattı. Canca, “Mühendislerin söylediklerini dikkate alın” tavsiyesinde bulundu.

İMO, Paris İklim Antlaşması’nın imzalanmasının ardından gemilere de ciddi emisyon kısıtlamaları getirdi. Gemi işletmecilerine ağır bir yük getiren uygulamaları ve sonuçlarını değerlendiren Mühendis Yaşar Canca, Expomaritt’de yaptığı sunumda şu tavsiyelerde bulundu:

Gemi bir bütündür

“İlk başta gemi işletmecilerine sahip çıkılması ve denizciliğin stratejik sektör ilan edilmesi gerekiyor. Denizciliğin temeli gemilerdir ve geminin fiziki yapısı, çalışanı ve işletmecisi bir bütündür. Türk denizcilik sektörünün olası karbom vergilerinden daha az etkilenmesi için, yenilenebilir enerji ruhsatları verilirken denizcilik sektörü için bir kota oluşturulması gerekir.

Her tekneye çevreci motor

Ülkemizdeki çevreci motor çalışmaları ve araştırmaları içine küçük üçlü de olsa, balıkçı motorları, gezi tekneleri, yatlar için de araştırma yapılarak motor geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalı. Paris İklim Antlaşması çerçevesinde sağlanacak olan fonların bir kısmı denizcilik sektörüne ayrılmalı. Bu konuda işlevsel bir enstitü kurularak koordinasyon merkezi gibi işlevlendirilmeli ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bu konuda öncülük yapmalı.

Kendi ihtiyaçlarımıza göre AR-GE

Ülkemizde çalışan bilim insanları AB projelerine olan bağlılıklarını azaltarak kendi ihtiyaçlarımıza göre AR-GE çalışması yapmalı ve bu çalışmalar desteklenmeli. Alt verimlilik sınıfındaki gemilerin üst verimlilik sınıfına geçebilmeleri için teşvikler sağlanmalı. Türkiye’deki limanlar da yeni kurallara göre dönüştürülmeli. AR-GE departmanlarının işlevselliği arttırılmalı, mühendisler göstermelik olarak bu departmanlarda çalıştırılmamalı.

Mühendisleri ötekileştirmeyin

Türkiye’de ötekileştirilen mühendislikle ilgili örgütlerin ne söylediklerine dikkat edilmeli ve ötekileştirmekten derhal vazgeçilmeli. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin önemine uygun kanun ve yönetmelikler çıkartılmalı. Eğitim kurumlarında teknik eğitim veren bölümlerin kontenjanları, tüm kontenjanların yüzde 50’sine yükseltilmeli. Denizcilikle ilgili eğitim veren kurumların eğitim içerikleri yeni gerekliliklere göre yeniden belirlenmeli. Bilgi eskisinden daha zor satın alınan bir değer olmaya başladı. Bilgisizliği yaşamın merkezinden atarak yerine bilimi ve bilgiyi koymalıyız.

Önemsizleştirme BOP’un parçası

Dünyanın milli gelir artışı sanayileşme ile başlamıştır. Sanayileşmeden önce neredeyse sabit olan dünya milletlerinin milli geliri sanayi 1.0’ın, yani buhar gücünün bulunması ile birlikte yükselmeye başlamıştır. Gelir ve refah artışının sebebi ve en temeli teknolojik gelişme ile üretimdir. Bunun için teknik elemanlar en önemli gerekliliktir. Mühendis ve mimarlar olmadan bu gelişme ve refah artışı sağlanamaz. Bu bakış açısı ile ülkemizdeki mühendislik ve mimarlık örgütlerinin ötekileştirilerek önemsizleştirilmesi BOP planının bir parçasıdır.


Bunları da beğenebilirsin