Denizcinin anasayfası

‘Yüzülebilir Körfez’ için Bakanlık’tan onay

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin “İzmir Körfez ve Limanı Rehabilitasyon Projesi”ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘İzmir Körfez ve Limanı Rehabilitasyon Projesi’ kapsamında Çiğli için hazırladığı doğal yaşam adaları plan teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, ‘İmar Planı Duyurusu (Çiğli Sasalı Doğal Yaşam Parkı)’ başlığı altında yaptığı bilgilendirmede, “Bakanlığımızın 29.03.2021 tarihli ve E. 643541 sayılı yazısı ile; İZSU Genel Müdürlüğünce yürütülen “İzmir Körfez ve Limanı Rehabilitasyon Projesi” kapsamında, İzmir Körfezi içinde oluşturulacak adalara ilişkin olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan Doğal Yaşam Adaları 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir. Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftaları ile Plan Açıklama Raporları 08.04.2021-07.05.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.


Bunları da beğenebilirsin