Denizcinin anasayfası

Zenith : “Pandemi döneminde online eğitime yoğunlaştık”

Zenith Gemi İşletmeciliği Kalite ve Eğitim Enspektörü Kapt. Mekan Erdil, "kurum içi eğitimlerin kaza ve yaralanmaları önlemede önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Denizcilik mesleği ömür boyu süren bir eğitimi de beraberinde getiriyor. Başarının sırrının eğitimde olduğunu bilen şirketler ayakta kalıyor, kendini çağın gereksinimlerine göre hazırlıyor. Zenith Gemi İşletmeciliği de bu firmalardan biri. Zenith Gemi İşletmeciliği’nin Kalite ve Eğitim Enspektörü, İTÜ Denizcilik Fakültesi 2007 Güverte mezunu Kaptan Mekan Erdil’le şirket içi eğitimleri konuştuk. Mekan Erdil şirkette her yıl yeni eğitimler planlandığını belirterek özetle şunları anlattı:

Her düzeyde çalışan için eğitim

“Ofis çalışanlarımız ve işletmekte olduğumuz gemilerdeki personele teknik ve teknik olmayan (Soft Skill) eğitimler verilmektedir. Kurum dışında aldığımız eğitimler olduğu halde, bizim bir dış eğitim faaliyetimiz bulunmamaktadır. Teknik eğitimler genel olarak; Internal Audit, Bridge Team Management, Framo Cargo Pumping System, Accident Investigation and Root Cause Analysis, Port State Control Inspections, Main Engine (MAN ME-B), Personal Safety, Bunkering, Paint-Coating, First Aid, Engine Room Resource Management, Ship Handling, Cargo and Ballast Handing, Navigation in Ice, Emergency Preparedness and Crisis Management, Risk Assessment, Management of Change, CAPNAS, ECDIS, Planned Maintenance System, Security-Piracy Precautions-Navigation in HRA, Cyber Security, Environmental Compliance, Ballast Water Treatment System, Exhaust Gas Scrubber System, Purifier, Analysis of Vibration, Vetting Inspections, Family Liaison, Qualified Marine Assessor, Train the Trainer, Media Handling, Hull Inspection, DPA-CSO, Marine Insurance, Marine Law, Maritime Anti-Corruption, HAZMAT, Reducing Garbage on Board, Survey Qualifications, Green Passport gibi konuları kapsamaktadır. Teknik olmayan eğitimler ise genel olarak; Communication Skills, Body Language, Cultural Diversity, Time Management, Stres Management, Strategic Thinking, Team Work, Anger Management, Problem Solving Techniquies, Meeting Management, Motivation, Conflict Management, Conscious Awareness and Acceptance, Understanding Critical Idea on Technology Age, Avoid from 20 Bad Habits Affect Your Leadership gibi konuları kapsamaktadır. Gerek ofis ekibimiz ve gerekse gemideki yönetim ekibi için 3 gün süren liderlik eğitimleri de kapsam dahilindedir”

Pandemide online eğitime geçtik

“Pandemi öncesinde eğitimlerimiz sınıf içi (Classroom) olarak verilmekteydi. Pandemi nedeniyle eğitimlerimize çevirim içi (online) olarak devam etmekteyiz. Şirketimizde 55 kişilik geniş ve gerekli IT altyapısına sahip eğitim salonumuzun yanında 3 adet farklı büyüklüklerde toplantı ve daha küçük grup eğitimlerine uygun eğitim salonları bulunmaktadır. İlave olarak, 1 adet de VR Simülatör odamız mevcuttur. VR simülatörümüz pandemi başında geliştirilmiş IT ve OT alt yapısı sayesinde uzaktan erişime de açıktır ve böylelikle personel VR simülatöründeki senaryolara kendi bilgisayar veya akıllı telefon/tablet ekranlarından ulaşabilmektedir”

VR eğitiminde işletmekte olduğumuz gemilerin bire bir örneği var

“Çeşitli on-line platformların yanı sıra, işletmeciliğini yaptığımız gemilerin bire bir modelleri üzerinde geliştirilmiş VR simülatorü kullanmaktayız. Simülatorümüzde şu an için Dümen Tutma, Kapalı Mahal Girişi, CO2 Odası inspection ve operasyonu , Acil Durum Jeneratör odası aktiftir. Filika ile ilgili modülümüz yakın zamanda tamamlanacaktır”

Eğitime yüksek bütçe ayırıyoruz

“Global bir firmanın (Scorpio) Türkiye ofisi olarak, denizcilik endüstrisinde eğitimin gerek Türk gemi adamlarının mesleki gelişimine ve dolaysıyla ülkemizin denizciliğine katkı sağlamak ve gerekse de olası kazaları, yaralanmaları önlemede önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda da birçok denizcilik firmasına göre eğitim için yüksek bir bütçe ayırdığımızı belirtebiliriz”

Her yıl yeni eğitimler planlıyoruz

“Endüstrinin gerektirdiği eğitimlere ilave olarak, çalışanlarımızın gelişimi için ilave eğitimler (Teknik ve Teknik olmayan) de organize edilmektedir. Her yıl Kasım ayında çalışanlarımızdan eğitim talep formu toplanır; mevcut talepler doğrultusunda yeni yıl için eğitimler planlanır. In-House eğitimlerin yanı sıra yılda 4 defa Company Run Seminar ve 2 defa Tazeleme Eğitimleri Semineri düzenlenir. Çevreye karşı çok hassas oluşumuz nedeniyle Seminerlerde ve Tazeleme eğitimlerinde Çevresel Konular büyük yer tutmaktadır. İlave olarak, gemilerdeki Oil Record Book-Cargo Record Book-Garbage Record Book-Daily Sounding Log Book-Ballast Water Record Book gibi kayıt defterleri düzenli olarak şirket tarafından oluşturulan bir ekip (Baş Müh, 1. Zabit, 2. Mühendis, Vardiya Mühendisi) tarafından kontrol edilerek olası hatalar gemilere geri bildirilir. Böylece kayıtların kontrollerinin yanı sıra zabit arkadaşlarımızın gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Ek olarak şirket bünyesinde bulunan “Fleet Safety Trainer” lar aracılığıyla, belli bir program çerçevesinde yıl boyunca işletmekte olduğumuz gemilerde yerinde eğitim (on the job training) uygulanmaktadır. Konu yerinde eğitimlerin içerikleri periyodik olarak incelediğimiz trend analizlerimiz, güncel kural ve regülasyonlar, endüstri trendleri doğrultusunda şekillenmektedir”

Eğitimlerin sonuçlarını gözlemliyoruz

“Mevcut kazalar, denetlemelerde çıkan bulgular, gemi ziyaretlerindeki görüşmeler ve genel çerçevede farkındalığın gözle görülür şekilde artması bizlere genel olarak eğitimlerin etkinliğini göstermektedir. İlave olarak eğitimler öncesinde pre-exam ve sonrasında post-exam yöntemleri uygulanmakta ve gemilerden kişiler için değerlendirme notları da istenilmektedir”

Pandemi gölgesinde 1900 (kişi x gün) eğitim

“Çalışanlarımız için pandemiye rağmen geçen yıl (2020) 1000 (kişi x gün) üzerinde In-House eğitim verilirken; 900’e (kişi x gün) yakın dış firmalardan eğitim düzenlenmiştir. Belli başlı ölçü kriterleri; LTIF trendindeki düşüş, iç ve dış denetlemelerde tespit edilen uygunsuzlukların azalması, çalışan memnuniyeti ve özellikle kaza sayılarındaki istatistiki azalmayı maddi (rakamsal) olarak belirtmek çok kolay olmasa da, bizim için maddi bir değerlendirmeyle ölçülemeyecek kadar kıymet ifade etmektedir”

Eğitimde işbirliği yapıyoruz

“Eğitim alanında gerek klas kuruluşlarının eğitim departmanları, gerekse de lokal ve global denizcilik eğitim endüstrisinde tanınmış önemli firmalar ile iş birliği içindeyiz”

Global sektör oyuncularının beklentilerini unutmayalım

“Bizim için denizcilik eğitimi Türkiye’de üstlendiğimiz misyonun önemli bir parçasıdır. Ülke denizciliğinin gelişimine eğitim ile çağdaş işletmeciliğin gerekleri çerçevesinde uluslararası standartları uygulayarak katkıda bulunurken, elimizden geldiğince ülkemizin yurt dışında tanıtımını da yapmaktayız. Bu alandaki eğitimleri planlarken oldukça dinamik bir endüstride bulunduğumuzu ve global sektör oyuncularının beklentilerini unutmamalıyız. Dünya üzerinde denizcilik sektöründe tekelleşmiş belli başlı ülkeler olsa da, eğitim ve sektördeki potansiyel insan kaynağımızı düşündüğümüzde, bizim de devler liginde rol almamızın önünde hiç bir engel yoktur. Denizciliğimizin bu yöndeki gelişimi, ülke kaynaklarının doğru yönde kullanılmasına imkan sağladığı kadar, ekonomimize de büyük bir katkı sağlayacaktır. Zenith ekibi olarak bizler, denizci bir ülke olmak, denizcilerimizin her alanda gelişimi ile insana verilen değeri artırmak için her türlü kooperasyona açık olduğumuzu belirtmek isteriz”

Fotoğraf pandemiden önce çekilmiştir.

Bunları da beğenebilirsin