Denizcinin anasayfası

Kaptanoğlu: İklim krizi için bütüncül bakış açısı şart

Bimco eski Başkanı Şadan Kaptanoğlu, denizcilik sektörünün dekarbonizasyon konusunda elini çabuk tutması gerektiğini söyledi

Bimco eski  Başkanı Şadan Kaptanoğlu karbonsuzlaştırma raporunda denizcilik sektörünün acilen konuya daha çok önem vermesi bu konuda elini çabuk tutması gerektiğini açıkladı.

Kaptanoğlu raporda karbonsuzlaştırma konusunda IMO tarafından benimsenen teknik ve operasyonel kısa vadeli önlemleri -Verimlilik Mevcut Gemi İndeksi (EEXI) ve Karbon Yoğunluğu İndeksi (CII) uygulanmalı ve bu nedenle denizcilik endüstrisinin sözleşmeden doğan sonuçları dikkate alması gerektiğine dikkat çekti.

‘’Bu zorluğun üstesinden gelmek için Bimco, yeni bir EEXI geçiş maddesi geliştirdi ve endüstrinin bu gelecekteki zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için emisyon ticaret sistemleri ve CII rejimi için maddeler oluşturuyor’’ diyen Şadan Kaptanoğlu ‘’ Denizcilik sektörünü dekarbonizasyona yönlendirmek için paralel olarak birkaç adım da atılmalıdır.

Delmar Safety

Birincisi, sektörümüzün acilen araştırma ve geliştirmenin hızlandırılmasına ve düşük ve sıfır karbonlu yakıtların ve teknolojilerin geliştirilmesini desteklemek için finansmanı önemli ölçüde artırmaya ve koordine etmeye ihtiyacı var.

İkinci olarak, IMO’nun piyasaya dayalı bir önlemin geliştirilmesini hızlandırması gerekiyor.
Üçüncü olarak, yakıtların iyi durumdaki yaşam döngüsü emisyonlarına ilişkin kılavuz ilkelerin, “yanlış” alternatif yakıtları seçerek emisyonları istenmeden yukarı doğru veya başka bir sektöre kaydırmamamızı sağlaması gerekir.

Son olarak, IMO’nun sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin stratejisini revize ederken kullanılan terminoloji hakkında ortak bir anlayışa sahip olmamız çok önemli. IMO’nun gelecek yıllarda ilerlemesi için ortak bir anlayışa ihtiyaç var.’’ dedi.

Endüstriyi karbonsuzlaştırma konusundaki zorlulara da dikkat çeken Şadan Kaptanoğlu hem kısa hem de uzun vadede dikkatli bir planlama yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaptanoğlu ‘’Kısa vadede, denizcilik bölümümüz 2023 yönetmeliklerine odaklanırken, gemi inşa bölümümüz, özellikle modifikasyonlar için müşterilerimiz için karbonsuzlaştırma çözümleri bulmak için bir ortak hareket etmeye odaklandı.

Denizcilik bölümü için zorluklar daha büyük ve yeni yakıtlar ve tasarımlarla ilgili araştırmaları ve altyapı alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz’’ dedi.

Kaptanoğlu, raporda gelecek nesillere daha temiz bir deniz, daha temiz bir çevre bırakmak Deniz Temiz Derneği TURMEPA’nın çalışmalarından da söz etti ve iklim krizinin bütüncül bir bakış açısı gerektirdiğine ve hepimizin elimizden gelenin en iyisini yapmaya karar vermemiz gerektiğine inanıyorum’’ dedi.


Bunları da beğenebilirsin