Denizcinin anasayfası

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği değişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelik kapsamında olacak. Askeri gemiler ve askeri tesisler kapsam dışında tutulacak.

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü adına kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetleri verebilmek için tüm kuruluşların faaliyet lisansı alması gerekecek.

– Faaliyet lisansı sınıfları

Teknik, mali ve idari yeterlikleri sağlamaları kaydıyla, verebileceği hizmetin sınırlarını tanımlayan A, B ve C sınıfı faaliyet lisansı verilecek.

A sınıfı faaliyet lisansına sahip kuruluşlar bütün hizmet sahalarında, B sınıfı faaliyet lisansına sahip kuruluşlar B ve C hizmet sahalarında, C sınıfı faaliyet lisansına sahip kuruluşlar ise yalnız C hizmet sahalarında hizmet sunabilecek.

Herhangi bir hizmet sahasında seyir emniyetiyle can, mal, deniz ve çevre güvenliği esasına dayalı olarak tek bir kılavuzluk kuruluşuna ve A hizmet sahaları için en fazla 3, B hizmet sahaları için en fazla 2 ve C hizmet sahaları için 1 römorkörcülük kuruluşuna hizmet izni verilecek.

Faaliyet lisansı başvurusunda bulunabilmek için sermaye şirketi olma, ana sözleşmelerinde kılavuzluk ve/veya römorkörcülük faaliyetleri ile iştigal edeceklerinin belirtilmesi, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde çalışan tüm personelin Türk vatandaşı olmasıyla fiilen ve hukuken teşkilat bünyesinde çalışması, teşkilatın bordrolu personeli olması zorunlu bulunacak.

– Faaliyet lisansı süresi

Faaliyet lisansı almak için başvuruda bulunan ve asgari şartları sağladığı tespit edilen kuruluşa sınıfına uygun olarak faaliyet lisansı düzenlenecek. Faaliyet lisansları her 5 yılda bir yenilenecek.

Kılavuzluk veya römorkörcülük hizmeti vermek isteyen kuruluşlar faaliyet lisanslarını almalarını müteakip 30 gün içerisinde hizmet izin belgesi almak için başvuracak. Uygun bulunanlara 3 ay için ön izin verilecek. Bu süre içinde gereken şartları karşılamayanların ön izni iptal edilecek.

Kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatlarına verilen hizmet izni süresi, A sınıfı hizmet sahaları için 20 yıl, B sınıfı hizmet sahaları için 15 yıl ve C sınıfı hizmet sahaları için 10 yıl olacak.

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, hizmet izni başvurularında, süresiz ve koşulsuz bir banka teminatı talep edecek. İdarece verilen izinler hiçbir surette devredilemeyecek.

Kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları, liman başkanlıklarınca yanaşma ordinosu ve liman çıkış izni tanzim edilmeyen gemilere ve idarenin gemi yanaşması-ayrılmasını uygun görmediği kıyı tesislerine kılavuzluk hizmeti veremeyecek. Bu hizmetin, emniyet ve güvenlik odaklı yürütülmesi esas olacak.

Bir kılavuz kaptan, sadece yapmış olduğu iş akdi gereğince bünyesinde bulunduğu teşkilatın yetkili olduğu hizmet sahası içerisinde kılavuzluk hizmeti verebilecek.

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü veya iman başkanlıkları, hizmet iznine ve faaliyet lisansına sahip teşkilatları, ilgili şartlarının devam edip etmediği hususunda planlı veya plansız denetleme yetkisine sahip olacak.

İhlallerin tespiti halinde, 100 bin liradan başlayan cezalar uygulanacak. İhlalin devamı halinde hizmet izin belgesi iptal edilecek.

– Dar ve riskli deniz alanları

Körfez, koy, boğaz ve kanal gibi deniz trafiğinin yoğun olduğu dar ve riskli deniz alanlarında, seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini artırmaya yönelik olarak kılavuz kaptan ile etap seyri uygulaması belirlenebilecek.

Kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatı bulunmayan bir hizmet sahasında, o hizmet sahasına komşu veya en yakın bölgedeki kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatınca hizmet izni talebinde bulunulması halinde, geçici izin verilebilecek.


Bunları da beğenebilirsin