Denizcinin anasayfası

MEPC 75 MARPOL Ek 6 Değişiklikleri yürürlüğe giriyor

Yakıt numunesi alma, test etme ve yakıt numuneleri için yakıt doğrulama prosedürü hakkında kural değişikliklerine hazır mısınız?

Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC), deniz, kara ve hava ekosistemlerini etkileyen denizcilikte çevre ile ilgili tüm konuları üstlenir. MEPC’ nin 75. oturumu, 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve komite MEPC 324(75) ile MARPOL Ek 6’ daki değişiklikleri kabul etmiştir. Bu kapsamda, yakıt numunesi alma noktaları için aşağıdaki yeni gereksinimler ve yakıtın kükürt içeriğini doğrulamak için yakıt numunesi alma yöntemlerinin ana hatları 1 Nisan 2022’de yürürlüğe girecektir.

MARPOL Ek 6’da kükürt içeriği tanımı ve kabul edilen örnekleme ile ilgili değişiklikler

I. Kural 2 ‘Tanımlar’da Yapılan Değişiklikler;

Yakıtın kükürt içeriği, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından kabul edilen standarda göre test edilen ve % m/m olarak ölçülen, herhangi bir yakıt içeriğindeki kükürt konsantrasyonu anlamına gelir.
Düşük parlama noktalı yakıt, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) düzenlemesi II-2/4’ün 2.1.1 paragrafında izin verilenden daha düşük bir parlama noktasına sahip gaz veya sıvı yakıt anlamına gelir.
Kullanılan numune, bir gemide kullanılan yakıt numunesi anlamına gelir. Örneğin, servis tankı ile bir yardımcı motor arasındaki yakıt hattından çekilebilir.
Gemideki numune, bir gemide kullanılmak üzere yakıt depolama tanklarında kullanılması veya taşınması amaçlanan yakıt numunesi anlamına gelir. Yakıt tanklarından doğrudan veya dolaylı olarak çekilir.
MARPOL teslim numunesi bu Ek’in 18.8.1 sayılı kuralına uygun olarak teslim edilen yakıt numunesi anlamına gelir.

II. Kural 14 ‘Kükürt oksitler (SOx) ve partikül madde’ Yönetmeliğinde Değişiklikler

Kullanılan veya gemide kullanılmak üzere taşınan yakıtın temsili numunelerinin alınması amacıyla gemilerde bir veya daha fazla numune alma noktasının yerleştirilmesini veya belirlenmesini gerektiren değişiklikler eklenmiştir.

Kullanılan yakıt numuneleri, ‘Gemilerde kullanılan yakıtın kükürt içeriğinin doğrulanması için gemide numune alma için 2019 Kılavuz İlkeleri’ (MEPC.1/Circ.864/Rev.1) dikkate alınarak alınacaktır. Gemideki yakıt numuneleri, ‘Bir gemide kullanılması veya kullanılması amaçlanan yakıtın gemide numune alınmasına ilişkin 2020 Kılavuzu’ (MEPC.1/Circ.889) dikkate alınarak alınacaktır. Düzenlemeye uyum için numune noktalarının yerleştirilmesi veya belirlenmesine ilişkin zaman çizelgesi aşağıdaki gibidir;

Yeni gemiler (1 Nisan 2022’de veya sonrasında omurgası kızağa oturtulan) için teslimatta.
Mevcut gemiler (1 Nisan 2022’den önce omurgası kızağa oturtulan) için 1 Nisan 2023’te veya en geç ilk Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme (IAPP) yenileme sörveyi sonrasında
Numune alma noktalarının yerleştirilmesi veya belirlenmesi, düşük parlama noktalı yakıtlar (parlama noktası <60°C) için olan yakıt sistemine uygulanamaz.
Ek 1 Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme (IAPP) sertifikasında yapılan değişiklikler – Numune alma noktalarına ilişkin referans ve düşük parlama noktalı yakıt için herhangi bir muafiyet düzenlenen IAPP Sertifikasında belirtilmelidir.

MARPOL Ek 6 yakıt numuneleri için yakıt doğrulama prosedürüne ilişkin Ek 6, kullanımdaki yakıt ve gemideki yakıtın temsili numunelerinin doğrulanmasını kapsayacak şekilde, doğrulama prosedürlerinde müteakip değişiklikler. Gemide kullanılan yakıtın temsili numuneleri, yakıtın yönetmeliğe uygun olduğunu doğrulamak için de kullanılacaktır. MARPOL Ek 6 İlave 6’nın, yeni “kullanılan” ve “gemideki” numuneler için doğrulama prosedürünü düzenleyen yeni 2. Bölümü eklenmiştir. %0,53’e kadar kükürt içeriği, “kullanılan” ve “gemideki” numuneler test edilirken uygun olarak kabul edilebilir.

P&I Sigorta perspektifi

Eğer kirleticinin gemiden kazayla denize akması veya boşaltılması nedeniyle kirlilik meydana gelmişse bu sebeple kesilen kirlilik cezaları normal şartlar altında teminat altında olarak değerlendirilir. MARPOL üst sınırını aşan baca emisyonları “kazayla” olarak kabul edilemez ve bu nedenle kesilecek cezalar teminat altında olmayacaktır. Sigortalılarımıza, düşük sülfürlü yakıt düzenlemelerinin ve diğer MARPOL ihlallerinden kaynaklanan para cezalarına ilişkin teminatın kapsamının belirlenmesinin sigortacının takdirinde olacağını hatırlatırız.
Sigortalılarımız, bu yeni gereksinimleri basit hasar-önleme prosedürlerini uygulamaya geçirerek karşılayabilir. Nisan 2022’ de yürürlüğe girecek olan değişiklikler bakımından yakıt işlemleri için mürettebatın eğitimleri arttırılmalı ve gemideki yakıt alım / numune alım prosedürleri güncellenmelidir. Sigortalılarımıza, yeni gereksinimler hakkında mürettebatın farkındalığını arttırarak IMO’ nun yönergeleri uyarınca yakıt numune alma prosedürlerine aşinalığın sağlanmasını tavsiye ederiz.

Masmavi ve temiz denizler dileğiyle…


Bunları da beğenebilirsin