Denizcinin anasayfası

Varlık Barışı nedir?

Lorenz Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucu Ortağı Mali Müşavir Burakhan Gül, Varlık Barışı'nın sağladığı avantajları yazdı.

2008 yılında ilk defa hayatımıza girmiş, 7 defa uzatılmış ve 31.12.2021 tarihinde son bulacak olan “Varlık Barışı” genel olarak Yurtdışında bulunan varlıkların yurtiçine getirilmesi olarak bilinmektedir. Denizcilik ve benzeri yurtdışı kaynaklı veya global düzeyde kazanç elde eden sektörler için aslında kaçırılmaması gereken çok güçlü bir vergi avantajıdır.
Bu kanun, her ne kadar yurtdışında bulunan varlıkların yurtiçine getirilmesi olarak bilinse de, konu aslında sadece yurtdışı varlıkları kapsamayıp yurtiçi varlıklar için de bazı fırsatlar sunmaktadır.

Peki, Varlık Barışı neyi kapsıyor?

Varlık Barışı, yurtdışında veya yurtiçinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet, taşınmaz ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin bir barıştır. Gerçek kişi şahıs veya tüzel kişi şirketlerin faydalanabileceği bu düzenlemedeki varlıkların ekonomiye kazandırılması esnasında vergi, tarhiyat ve inceleme yok, hatta serbest tasarruf hakkı bulunmaktadır.

Delmar Safety

Düzenlemede bahsedilen varlıklarınızı, yurtiçinde herhangi bir bankaya bildirilerek, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde mevcut hesabınıza transfer edebilirsiniz.

Bildirimleri bankalarda, vergi dairelerinde ve gümrük idarelerinde oldukça basit ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz, Birden fazla bildirim de yapabilirsiniz. Ayrıca varlıklarınızı fiziki olarak da getirebilirsiniz, bunun için ülkeye giriş esnasında gümrükte deklarasyon yapmanız gerekmektedir.

Yurtiçinde bulunan varlıklarınıza ilişkin düzenlemeye de aynı yurtdışı varlıklar için yapılmış olan düzenlemedeki gibi para, altın, döviz, menkul kıymet yanında ilave olarak taşınmazlarınız da bu kapsama dahil edilmiştir.

Yurtiçi varlıklarınız kapsamında bu kanundan faydalanabilmeniz için Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olmanız ve varlıklarınızın ticari defterlerinizde kayıtlı olmaması gerekmektedir. Yine yurtiçi varlıklarınız için herhangi bir vergi işletmenizden tahsil edilmeyecektir. Ayrıca bu varlıkların işletme kayıtlarına dahil edilmesi durumunda, ortaklar bu varlıkları işletmelerinden vergi ödemesi doğmadan çekebilirler.

Peki neden varlık barışından faydalanmak isteyeceksiniz?

Bunun iki ana sebebi bulunmaktadır, birincisi yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi bu varlıklar için herhangi bir vergi ödenmeyecek olması, ikincisi ise firmanız adına varlık barışından faydalanıp yurtdışındaki paranızı yurtiçindeki şirket hesabınıza transfer ettiğinizde, getirdiğiniz parayı şirket ortaklarının diledikleri gibi kullanabilmesidir. Yani yurtiçine getirilen para, şirket hesaplarından ortakların şahsi hesaplarına herhangi bir vergiye tabi olmadan aktarılabilir. Bir nev’i vergisiz kar dağıtımı olarak düşünebilirsiniz. İşletmenizden gelir vergisi ödemeden bu parayı çekebilirsiniz.
Varlık barışının temel olarak sağladığı faydalar ise;

Yurtiçine getirilen ve/veya yurtiçinde olup ticari defterlerde kayıtlı olmayan varlıkların işletme kayıtlarına eklenmesi durumunda bu varlıklar için vergi tahsil edilmeyecek.

Bu varlıklara ilişkin inceleme yapılmayacak

İşletmelerin barıştan faydalanması ile birlikte bu varlıkların ortaklara dağıtılması durumunda, kar dağıtımına bağlı olarak stopaj ödenmeyecek ve ortaklardan vergi tahsil edilmeyecek.

Serbestçe tasarruf edilebilecek ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmadan işletmeden çekilebilecek.

Denizcilik sektörü, ülkemizde global düzeyde yarış içinde olan ve kazançlarının büyük çoğunluğunu global pazardan elde eden bir sektördür. Armatörlerimizin de büyük kısmı diğer ülkelerdeki denizcilerde olduğu gibi dünya üzerinde birçok farklı noktada kaynakları bulunabilmektedir. Denizcilerimizin bu kaynakları yurtiçine büyük avantajlar ile getirebilmeleri için varlık barışı çok makul bir fırsattır. Özellikle yabancı bayraklı gemi sahipleri ve işletmecileri için faydalı bir mali enstrüman olarak 31.12.2021 tarihine kadar kullanılabilir.

Varlık Barış’ının 2008 yılından itibaren 7 defa uzatılması, 31.12.2021 tarihinde tekrar uzatılma beklentisini her ne kadar artırıyor olsa da bu fırsatı çok bekletmemenin faydalı olacağını düşünüyoruz.


DM Group