Denizcinin anasayfası

Dijital mavi ekonomi yeni liderlerini arıyor

İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Blueanalytica Denizcilik Kurucu Ortağı Prof. Dr. Metin Çelik, Para dergisine geleceğin yıldızı dijital mavi ekonomiyi yazdı.

Para dergisinde yayınlanan araştırma dosyasında, öğrencilerin tercih sürecini desteklemeyi hedeflenirken rektörler, rektör yardımcıları, öğretim üyesi akademisyenler ve girişim şirketlerinin yöneticileri olmak üzere, 25 farklı uzmanın görüşlerine yer verildi.

*****

Günümüzde farklı endüstriyel disiplinlerde hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu süreçte, “Endüstrisi 4.0”, “Toplum 5.0”, “Dijital Dönüşüm” gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. Süregelen dönüşüm uygulamaları çerçevesinde, iş modelleri, organizasyon, süreçler ve işgücü unsurları yeniden yapılandırılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kısa ve orta dönemde bilişim ve teknoloji alanlarına yönelimin ivmeleneceği değerlendirilmektedir.

Delmar Safety

Yeni nesil yetkinlikler

Öğrencilerin, bölüm tercihi yaparken öncelikle kendi ilgi alanlarını odağa almalarını önerebilirim. Bu aşamada, dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, tercih edecekleri alanların gerektirdiği kabiliyetlerin farkında olmalarıdır. Farklı platformlarda gündeme gelen yeni nesil yetkinlikler konsepti, hedeflenen mesleğin geleceğine işaret etmektedir. Bu doğrultuda hedeflenen uzmanlık alanlarına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam trendleri izlenmesi gereken bir ölçüttür. Tercih edilecek üniversite ve bölümlerin potansiyellerinin yanı sıra, öğrencilerin staj dönemlerinde, proje ve tez çalışmalarında endüstriyel temaslarını artırmaları önemlidir. Dolayısı ile, eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin etkileşim halinde olabilecekleri, teknoparklar, kuluçka merkezleri, AR-GE merkezleri gibi organizasyonların varlığı önem arz etmektedir. Bu tür teknoloji ve girişim ekosistemlerinde öne çıkan tematik alanlar tercih aşamasında ip uçları verecektir. Kısaca ifade etmek gerekir ise, belirli bir puan düzeyine ulaşan öğrencilerin bireysel ilgi odaklarını, mesleklerin gelecek trendlerini, yeni nesil yetenek beklentilerini ve endüstriyel ekosistemi dikkate alarak tercihlerini şekillendirmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim.

Yapay zeka ve veri mühendisliği

Görev yapmakta olduğum kurumum, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bölümlerine aday öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilmektedir. Yapılan tercihler neticesinde, sıralamalarda küçük değişiklikler olmakla birlikte, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği gibi bölümlerin tercihlerde ilk dilimlerde öne çıktığı görülmektedir.

Denizcilik dünya için vazgeçilmez

Akademisyen ve girişimci olarak çalışmalarımı sürdürmekte olduğum “Denizcilik Endüstrisi” bünyesindeki uzmanlıklar için birkaç not ekleyerek, üniversite aday öğrencilerinin dikkatlerini çekmek isterim. Özellikle, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerini yakından incelemelerini tavsiye ederim. Mavi ekonomi olarak ifade edilen, pandemi döneminde “Denizcilik Dünya İçin Vazgeçilmez” mottosu ile önemi vurgulanan denizcilik endüstrisi, dijital mavi ekonomi açılımı ile yeniden yapılanmaktadır.

Fark yaratan kazanır

Heyecan verici bu süreçte, gemi ve deniz sistemlerinde yaygınlaşan yeni nesil teknolojilere adapte olabilen, sürdürülebilir operasyonel çözümler üreten, fark yaratan, lider vasıflı denizci mühendislere ihtiyaç duyulması öngörülmektedir. Tercih aşamasında bu tür ayrıntıların farklı kaynaklardan incelenmesi, karar sürecini destekler nitelikte bir yaklaşım olacaktır. Paylaştığım bilgilerin fayda sağlamasını temenni eder, tüm aday öğrencilere tercih sürecinde, başarılı olan öğrencilere eğitim-öğretim dönemlerinde ve mezuniyetlerinden sonraki çalışma hayatlarında başarılar dilerim.