Denizcinin anasayfası

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda değişiklik

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gemiler ile” ibaresinden sonra “12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki deniz turizmi araçları ve” ibaresi eklendi ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Aynı tebliğe şu geçici madde de eklendi: “Vadesi devam eden poliçelerin durumu GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası bulunan deniz turizmi araçlarının, sigorta teminat tutarlarını 1/5/2022 tarihine kadar bu Tebliğ ile uyumlu hale getirilmesi gerekir.”

Ayrıca tebliğin 9. maddesi “Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.” şeklinde değiştirildi.

Delmar Safety

Asgari teminat tutarı gelecek

Kanunda deniz turizmi araçlarının, deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence amaçlı, denize elverişlilik belgesine sahip, gerçek ve tüzel kişilere ait özel ve ticari yatları, kruvaziyer gemileri, günübirlik gezi teknelerini, yüzer otel, yüzer lokanta, su üstünde veya su altında hareket etme kabiliyetine sahip araçlar ile diğer deniz turizmi araçları olarak tanımlandığını belirten Kuzey Sigorta’dan Çıdam Yıldırım, bu tebliğ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen denize elverişlilik belgesinde kapasitesi on ikiden fazla olan deniz turizmi araçlarının da mali mesuliyet sigortaları aşağıdaki asgari teminat tutarları ile düzenleneceğini söyledi.

İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220316-4.htm adresinden ulaşabilirsiniz.


Bunları da beğenebilirsin