Denizcinin anasayfası

DTO İstanbul Bunker 2020’yi sonlandırdı

Deniz Ticaret Odası, görevini tamamladığı için İstanbul Bunker 2020 faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu, İstanbul Bunker 2020 Çalışma Grubu’nun görev süresinin 1 Ocak 2020’de bittiğini belirterek oluşumun sonlandırıldığını duyurdu.

DTO’dan yapılan açıklama şu şekilde :

“Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girecek olan gemi yakıtlarında %0,50 sülfür içeriği kısıtlaması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmek üzere, Odamız Yönetim Kurulu kararıyla 24.05.2018 tarihinde kurulan ve aynı tarihli 3008 sayılı sirkülerle sektöre duyurulan, Energy Petrol, Arkas Bunker, Petrol Ofisi ve Socar Enerji kurucu üyelerinden teşekkül eden, İstanbul Bunker 2020 çalışma grubunun Faaliyet Raporu 24.12.2019 tarihinde odamız yönetimine sunuldu.”

Amaç yeni yakıta sorunsuz uyumdu

“İstanbul Bunker 2020 çalışma grubunca düzenlenen toplantılarda Türk Yakıt İkmalcileri ve Türk armatörünün IMO’nun yeni yakıt regülasyonlarına sorunsuz uyum sağlaması için atılması gerekli adımların tartışıldığı, gerçekleştirilen seminerlerle üyelerimizin ve sektörün tüm paydaşlarının teknik konularda alanlarında uzman kişilerce bilgilendirildiği, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, EPDK ve sair kamu otoriteleri ve özel sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilerek hem sülfür kısıtlamalarına bağlı yakıt değişiminin yol açabileceği potansiyel sorunların paylaşıldığı, hem de bu değişimin ülkemiz lehine yaratacağı fırsatların değerlendirildiği ve nihayet IBIA 2019 kongresinin İstanbul’da odamız ev sahipliğinde gerçekleştirilmesiyle, ülkemizin tanıtımı yapılarak yakıt ikmali hususunda limanlarımızın önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalar yapıldığı ifade edilmiştir”

Annex İstanbul gündeme gelmedi

“Diğer yandan, Yönetim Kurulumuzun kararıyla kurulan bir çalışma grubu tarafından yapılan çalışmaların yürürlük değeri kazanabilmesi için, odamızın mevzuatta öngörülen onay süreçlerinin tekemmül ettirilmesinin zorunlu olduğu açıktır. Sektörün kamuoyuna ‘Annex İstanbul’ isimli çalışma yönetim kurulumuzun gündemine gelmemiştir. Dolayısıyla, ülkemizde yakıt ikmali yapan firmaların satış şart ve koşulları, kendi ticari karar ve tercihlerine gore devam etmektedir.

Faaliyetlerini tamamladı

Odamız yönetim kurulunun 26.12.2019 tarihli toplantısında, Çalışma Grubu tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgi edinilmiş olup, IMO 2020 gemi yakıtlarında sulfur kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle, kendilerine verilen bu görevi tamamlayan İstanbul Bunker 2020 Çalışma Grubuna teşekkür edilerek, faaliyetlerinin tamamlandığının sektöre duyurumlasına karar verilmiştir.”


Bunları da beğenebilirsin