Denizcinin anasayfası

Haydi denizciler, deklanşörler funda

Türkiye Denizciler Sendikası, Türkiye’nin ilk kaptan profesörü olan Necmettin Akten anısına bu yıl 4’ncü kez fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmanın teması “Mavi Suların Kadınları: Denizci Kadınların Öyküleri” olarak belirlendi.

 

Türkiye Denizcilik Sendikası’ndan 4. Geleneksel Kapt. Prof. Dr. Necmettin Akten Fotoğraf Yarışması’yla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

 

 

1-KONU
Türkiye Denizciler Sendikası olarak, denizcilik sektöründe kadınların sayısının artması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunu önemsiyoruz. Kadınların denizcilik sektöründe çalışmaları ve başarıları, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için önemli bir adımdır. Bu nedenle, denizcilik sektöründe çalışan kadınların güçlendirilmesi ve kadınları desteklemek için bu senenin fotoğraf yarışması konusu “Denizcilik mesleğinde kadın emeğinin gösterilmesi” dir. Yarışmaya katılacak fotoğrafların, denizcilik sektöründe kadınların işlerini yaparken gösterdikleri çabalarını ve başarılarını yansıtması bekleniyor. Fotoğraflar, kadınların gemilerdeki çeşitli pozisyonlarda çalışırken olan günlük rutinlerini veya zorlu koşullar altında çalışırken mücadelelerini gösterebilir. Ayrıca, kadınların denizcilik eğitimindeki faaliyetlerini, denizcilik sektöründeki liderlik rollerini veya denizcilikle ilgili diğer faaliyetlerini de yansıtabilirler. Amacımız, kadınların denizcilik sektöründeki rol ve katkılarını göstermek, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek ve kadınların denizcilik sektöründe daha fazla yer alması için cesaretlendirmektir.

2-AMAÇ
Geleneksel fotoğraf yarışmamız, Türkiye’nin ilk profesör unvanlı kaptanı, Türk denizciliğine hem akademik hem mesleki çok değerli katkıları olan ve sendikamızda başkan danışmanlığı görevini sürdürürken vefat eden sayın Prof. Dr. Necmettin Akten’i çok sevdiği ve bir ömür verdiği denizcilik sektöründen fotoğraflarla anmak amacıyla her sene gerçekleştirilir.

3-KATEGORİ
Türkiye Denizciler Sendikası tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması, renkli ve/veya siyah-beyaz formatta, dijital (sayısal) kategoride düzenlenmektedir.

4-FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE YÜKLENMESİ:
• Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak deklansörlerfunda.com adresinden yüklenecektir.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 32 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
• Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcıya ilişkin isim, imza, logo vb. işaretler bulunmamalıdır.
• İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde fotografyarismasi@tds.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım olduğu anlamına gelmez.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türkiye Denizciler Sendikası sorumlu olmayacaktır.

5-TELİF (KULLANIM) HAKKI
Katılımcı; ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Türkiye Denizciler Sendikası bünyesindeki yayınlarda isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Türkiye Denizciler Sendikası’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
Eserlerin kullanım hakkı Türkiye Denizciler Sendikası ile fotoğrafçıya aittir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Türkiye Denizciler Sendikası, ödül ve sergileme yapılan eserlerin dışında kalan eserlerden uygun gördüklerini jüri ile beraber satın alma bedeli kadar bir bedel ile satın alabilir. Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Türkiye Denizciler Sendikası arşivine alınacak ve kurumun kendi yayınlarında ve basın organları aracılığıyla duyurularında tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılacaktır (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Türkiye Denizciler Sendikası sorumlu olmayacaktır.
Türkiye Denizciler Sendikası, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl/ham/işlenmemiş özgün dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Fotoğrafların sergi ve baskıları düzenleyici kurum tarafından yaptırılacaktır. Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğraflar Türkiye Denizciler Sendikası’nın http//:www.tds.org.tr adlı web sayfasında ve Türkiye Denizciler Sendikası’nın Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak, ayrıca Türkiye Denizciler Sendikası yayınlarında da yer alacaktır.
Hediye ve plaketler, ödül töreninde ilk üçe giren yarışmacılara Türkiye Denizciler Sendikası temsilcileri tarafından takdim edilecektir. Ödül törenine katılamayacak olan yarışmacılar için Türkiye Denizciler Sendikası tarafından, bu yarışmacıların başvuru esnasında bildirmiş olduğu kişilere ulaşılarak ödül takdimi yarışmacıları temsilen gerçekleştirilecektir.
Katılımcılar; Türkiye Denizciler Sendikası’nın deklansörlerfunda.com adresine fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6. ÖDÜL
Birincilik Ödülü: Tam altın
İkincilik Ödülü: Yarım altın
Üçüncülük Ödülü: Çeyrek altın

7- JÜRİ ÜYELERİ
1. Türkan Akten – Onursal Üye
2. Mehmet Çağlarer- Fotoğraf Sanatçısı
3. Prof. Ozan Bilgiseren-
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
4. Öğr. Gör. Gökhan Gültekin Karakaş -İletişim Fakültesi Radyo,Televizyon,Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi- Gazeteci
5. Mehmet Özer- Fotoğrafçı

8. İLETİŞİM – YARIŞMA SEKRETERYASI
Türkiye Denizciler Sendikası
Kısıklı Mah. Esin Sk. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL
Yetkili Kişi: Ebru Kuşluvan
Telefon: 0216 771 26 43-13 (Dahili 113)
E-Posta: ebrukusluvan@tds.org.tr

 

 

KATILIM KOŞULLARI
a- Fotoğraf yarışması, seçici kurul (jüri) ve kurulun birinci dereceden üçüncü dereceye kadar yakın akrabaları dışında, amatör veya profesyonel, 18 yaş üstü herkese açıktır.
b- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
c- Katılımcılar, birbirinden farklı en fazla 3 (üç) adet renkli veya siyah/beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
d- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar (canlı/cansız varlıkların fotoğraf düzenleme uygulamaları kullanılarak sonradan eklenmesi veyahut fotoğraftan çıkartılması) veya kolaj kabul edilmeyecektir.
e- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tamamıyla kendine ait olduğunu, fotoğrafın çekimine ilişkin gerekli izinlerin alındığını beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
f- Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone ve benzeri gibi insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar kullanıcıya aittir.
g- Katılımcılar, fotoğrafla ilgili telif hakkı doğuracak tüm izinlerin alındığını ve bu nedenlerle doğabilecek hukuksal sorunların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
h- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
ı- Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları istenildiği zaman hazır bulundurmalıdır.
i- Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.
j- Yarışmada başarılı olan eserler Türkiye Denizciler Sendikası’nın sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden duyurulacaktır.
k- Telifli eserlerin telifinin fotoğrafçı tarafından alınmış olması gerekmektedir.
l- Fotoğraflar bilgisayar sistemi ve sair görüntüleme cihazları aracılığıyla kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan jüriye sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra kararlar bir tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte Türkiye Denizciler Sendikası’nın resmi internet sitesinde ilan edilir.
m- Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Türkiye Denizciler Sendikası’dır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Başvuru Başlangıç Tarihi : 18 Mayıs 2023
Son Teslim Tarihi : 20 Ağustos 2023
Jüri Karar Tarihi : 23 Ağustos 2023
Sonuç Bildirim Tarihi : 25 Ağustos 2023

 

 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ / KATILIM KOŞULLARI
a- Fotoğraf yarışması, seçici kurul (jüri) ve kurulun birinci dereceden üçüncü dereceye kadar yakın akrabaları dışında, amatör veya profesyonel, 18 yaş üstü herkese açıktır.
b- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
c- Katılımcılar, birbirinden farklı en fazla 3 (üç) adet renkli veya siyah/beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
d- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar (canlı/cansız varlıkların fotoğraf düzenleme uygulamaları kullanılarak sonradan eklenmesi veyahut fotoğraftan çıkartılması) veya kolaj kabul edilmeyecektir.
e- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tamamıyla kendine ait olduğunu, fotoğrafın çekimine ilişkin gerekli izinlerin alındığını beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
f- Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone ve benzeri gibi insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar kullanıcıya aittir.
g- Katılımcılar, fotoğrafla ilgili telif hakkı doğuracak tüm izinlerin alındığını ve bu nedenlerle doğabilecek hukuksal sorunların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
h- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
ı- Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları istenildiği zaman hazır bulundurmalıdır.
i- Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.
j- Yarışmada başarılı olan eserler Türkiye Denizciler Sendikası’nın sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden duyurulacaktır.
k- Telifli eserlerin telifinin fotoğrafçı tarafından alınmış olması gerekmektedir.
l- Fotoğraflar bilgisayar sistemi ve sair görüntüleme cihazları aracılığıyla kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan jüriye sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra kararlar bir tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte Türkiye Denizciler Sendikası’nın resmi internet sitesinde ilan edilir.
m- Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Türkiye Denizciler Sendikası’dır.

 

TELİF (KULLANIM) HAKKI
Yarışmada ödül alan, yarışmaya katılma amacıyla gönderilen, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Türkiye Denizciler Sendikası ile eserin sahibine aittir. Bu eserler ve Dijital/Sayısal kayıtları Türkiye Denizciler Sendikası arşivinde kalacaktır.
Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Türkiye Denizciler Sendikası’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Türkiye Denizciler Sendikası’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.
Ödül ve mansiyon alan eserler, satın alınan eserler ve yarışmaya katılma amacıyla gönderilen eserler Türkiye Denizciler Sendikası tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Türkiye Denizciler Sendikası bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb. konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Türkiye Denizciler Sendikası sorumlu olmayacaktır.
Türkiye Denizciler Sendikası, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl/ham/işlenmemiş özgün dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Fotoğrafların sergi ve baskıları düzenleyici kurum tarafından yaptırılacaktır. Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğraflar Türkiye Denizciler Sendikası’nın http//:www.tds.org.tr adlı web sayfasında ve Türkiye Denizciler Sendikası’nın Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak, ayrıca Türkiye Denizciler Sendikası yayınlarında da yer alacaktır.Hediye ve plaketler, ödül töreninde ilk üçe giren yarışmacılara Türkiye Denizciler Sendikası temsilcileri tarafından takdim edilecektir. Ödül törenine katılamayacak olan yarışmacılar için Türkiye Denizciler Sendikası tarafından, bu yarışmacıların başvuru esnasında bildirmiş olduğu kişilere ulaşılarak ödül takdimi yarışmacıları temsilen gerçekleştirilecektir.Katılımcılar; Türkiye Denizciler Sendikası’nın deklansörlerfunda.com adresine fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.


Bunları da beğenebilirsin