Denizcinin anasayfası

İdareden, boğazlardan geçişte P&I teyit kararı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Türk boğazlarından geçen tankerler için P&I teyiti şartı koyması tartışma yarattı. Sektör ise CLC 92'yi hatırlattı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk boğazlarını kullanan tankerler için P&I kuruluşları tarafından yapılan, “sorumluluk doğuran bir zarar öncesinde, yasa dışı bir ticari eylem yapılmış olması veya yasaklara uyulmamış olması veya bunlar gibi diğer durumlarda, geminin geçerli bir P&I poliçesi olsa dahi zararların karşılanmayacağı” şeklindeki açıklamaları yalanladı.

Müdürlük, “geminin yaptığı bu sefer esnasında halen geçerli P&I sigortası kapsamında olacağına ilişkin ilave bir teyit mektubu alınmasının en maliyet-etkin ve makul çözüm olacağı değerlendirilmiştir” dedi. Sektör ise hali hazırda uygulanan ve petrol kirliliğinden doğan zararların hukuki sorumluluğu ile ilgili uluslararası sözleşme 1992 (CLC 92) sertifikasını hatırlattı.

Müdürlüğün açıklaması şu şekilde :

Tehlikeli yük ve 300 GT üzeri şartı

Bilindiği üzere, gemi sahipleri gemilerinin operasyonları esnasında özellikle üçüncü şahıslara, çevreye veya yüke verilebilecek zararlarla birlikte bunlara ilişkin cezalar ve bunlar gibi durumlardaki sorumluluklarını karşılatabilmek üzere Koruma ve Tazmin (P&I) sigortası yaptırmaktadır. P&I sigortası uluslararası sözleşmeler gereğince bazı tip ve tonajdaki gemiler için bir zorunluluk olup ülkemiz deniz egemenlik alanlarına uğrak yapacak belirli tip ve tonajdaki gemilerin ulusal mevzuat hükümlerimize göre de geçerli bir P&I sigortası bulundurmaları gerekmektedir. Nitekim, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi’nin 13’üncü maddesi de, Boğazlardan geçecek tehlikeli yük taşıyan tüm gemiler, 300 GT ve üzeri gemiler ve yedek çeken gemilerin geçerli bir P&I poliçesine sahip olacakları hükmünü amirdir.

P&I açıklamaları hatırlatıcı mahiyetinde

Konuyla ilgili olarak, son zamanlarda birçok P&I sigorta kuruluşu tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında; sorumluluk doğuran bir zarar öncesinde, yasa dışı bir ticari eylem yapılmış olması veya yasaklara uyulmamış olması veya bunlar gibi diğer durumlarda, geminin geçerli bir P&I poliçesi olsa dahi zararların karşılanmayacağı şeklinde ibareler görülmektedir. Nitekim bu kuralların, genel olarak sigorta kurallarında ve poliçelerinde yer alan matbu metinler olduğu, ancak bu uyarı niteliğindeki açıklamaların güncel gelişmelerle ilgili olarak gemi sahiplerine hatırlatıcı nitelikte ilave tedbirler olduğu da bilinmektedir.

Kaza olasılığı bulunuyor

Konu, deniz egemenlik alanlarımıza girecek olan bir gemi açısından ülkemiz özelinde değerlendirildiğinde ise; oldukça dinamik bir sektör olan, 100 binden fazla geminin oyuncusu olduğu ve ekseriyeti uluslararası boyutta cereyan eden deniz ticaretinde, herhangi bir geminin ülkemiz deniz egemenlik alanlarına gelmeden önce, yasaklanmış veya yasa dışı olan bir eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin takip edilebilmesi mümkün görünmemektedir. Öte yandan, olası bir kaza halinde ülkemiz, değerlerimiz ve halkımız için katastrofik sonuçları olma olasılığı çok yüksek olan özellikle ham petrol ürünleri gibi yükleri taşıyan yüklü gemilerin Türk Boğazları’ndan geçişleri esnasında, P&I sigortalarının halen geçerli ve kapsayıcı olduğunun bir şekilde teyit edilmesi gerekmektedir.

Teyit mektubu alınacak

Aksi halde, olası bir kaza sonrasında, P&I sigorta kuruluşunun bulunamaması veya sigorta kuruluşunun yukarıda belirtilen sebeplerle yapılması gereken iş ve işlemleri reddetmesi veya bütün bunlara ilişkin süreçlerin zaman alması ve gerekli müdahalelerin gecikmesi hallerinde; öncelikle ülkemiz, değerlerimiz ve halkımız hayati derecede zarar görebilecek, bunun yanında ise önemli bir su yolu olan Boğazlarımızın bu süreçte kapalı kalması halinde de tedarik zinciri ve lojistik hareketlilik durma noktasına gelecek, küresel bir kriz durumu meydana gelebilecektir. Bu sebeple, geminin yaptığı bu sefer esnasında halen geçerli P&I sigortası kapsamında olacağına ilişkin ilave bir teyit mektubu alınmasının en maliyet-etkin ve makul çözüm olacağı değerlendirilmiştir.

Aralık 2022’de başlıyor

Bu itibarla, 01/12/2022 tarihinden sonra Türk Boğazları’ndan yüklü olarak geçecek ham petrol taşıyan gemilerin P&I sigorta kuruluşlarından, gemi detayı, yükü ve seferinin yer aldığı ve P&I sigortasının bu gemi, sefer ve yük için geçerli ve kapsayıcı olacağını belirtir bir mektubun alınması, bu mektubun yine bu sigorta kuruluşları veya temsilcileri tarafından geminin vereceği Seyir Planı-1 (SP-1) raporuna eklenmesi ve ayrıca istcan.gth@kiyiemniyeti.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi, konuyla ilgili iş ve işlemlerin olası zaman kayıplarını önlemek ve geminin geçişini geciktirmemek amacıyla mümkün olduğunca erken gemi acenteleri tarafından koordine edilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ünal BAYLAN Bakan a.
Denizcilik Genel Müdürü

Sektörden CLC itirazı

Öte yandan sigorta sektörü oyuncuları ise bu kararın uygulanmasında güçlükler yaşanacağını, P&I kulüplerinin CLC sertifikası varken böyle bir yazı vermeye yanaşmayacaklarını söyledi.

CLC sertifikası nedir?

Türkiye’nin 26 Nisan 2001 tarihli ve 4658 sayılı kanunla katıldığı ve 24 Haziran 2009 tarih ve 21289 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, CLL 92 hali hazırda petrol kirliliğinden doğan zararların hukuki sorumluluğu ile ilgili uluslararası sözleşme 1992 (CLC 92) sertifikasını düzenliyor. Sektör ise CLC var iken ayrıca P&I teyit mektubuna gerek olmadığının altını çiziyor.

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”58333″ /]


Bunları da beğenebilirsin