Denizcinin anasayfası

Prof. Dr. Çelik: “Yeni normalde personel yönetimine yerli çözümler üreteceğiz”

DFDS İnsan Kaynakları Birimi yöneticiler ile denizcilik alanında araştırmalarını sürdüren akademisyenler işbirliği değerlendirme toplantısında 27 Kasım 2020 tarihinde, uzaktan erişim ile bir araya geldi. Toplantıda, yeni normal koşullarında gemi personeli eğitim planlama ve yeterlilik izleme sistemi çözümleri akademik ve sektörel bakış açısı ile değerlendirildi.

Toplantıya, DFDS adına, DFDS IK Direktörü Seran Yüzbaşıoğlu, DFDS Deniz IK Müdürü Kapt. Uğur Demir ve DFDS Eğitim ve Gelişim Yöneticisi Evren Serindağ katıldı. Toplantıda, İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Metin Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi İlker Akgün tarafından gemi personel yönetimi alanında güncel bilimsel yayınlar ve proje çalışmaları gündeme getirildi.

“Personel yönetimi süreçleri yeni normale uygun yürütülmeli”

Delmar Safety

Toplantı, yeterlilik izleme sistemleri hakkında akademisyenler tarafından organize edilen geniş kapsamlı bir sunum ile başladı. Sunum çerçevesinde, denizcilik endüstrisinin içinden geçmekte olduğu değişim ve dönüşüm sürecinin altı çizildi. Rekabet unsurları, emniyet ve çevre hassasiyetleri, teknolojik gelişmeler, dijitalleşme yatırımları gibi unsurların gemi işletmeciliğinde konsept değişikliği gerektirdiği ifade edildi. Yeni dönemde, denizde insan hatası maliyetlerinin çok farklı boyutlara ulaştığı tespiti yapılarak, pandemi tedbirleri çerçevesinde, personel yönetimi süreçlerinin yeni normale uygun yürütülmesi gündemin odak konusu olarak gözlemlendiği vurgulandı. Gemi personeli için değişen koşullar ile şekillenen operasyonel ihtiyaçlara uygun eğitim planlamanın yanısıra mevcut yeterlilikleri geliştirecek tutarlı öğrenim çıktıları hedeflenmenin önemi vurgulandı. Hızlı dönüşüm ile birlikte yeni nesil yeterliliklerin önemi gündeme getirildi.

“Üniversite-sanayi işbirliği kavramının altı doldurulmalı”

Toplantının ikinci bölümünde, gemi personel yönetimi konusu farklı yönleri ile ele alındı. DFDS-IK Direktörü Seran Yüzbaşıoğlu, öncelikle yeni normal alışkanlıklarının pandemi sonrasında kısmen devam edeceğini öngördüğünü, bu durumun yönetim süreçlerini etkileyeceğini söyledi. Uzun süredir eğitimler ile yeterliliklerin geliştirilmesi konusuna odaklarını ifade ederek, firmanın uygulama tecrübeleri hakkında bilgiler verdi. Bu çalışmaların akademik yaklaşımlar ile desteklenmesinin önemli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Bu konularda yapılacak ortak çalışmalar ile birlikte, üniversite-sanayi işbirliği kavramının altının doldurulması gerektiğini önemle vurguladı.

“Personel yönetimi uygulamaları önceliğimiz”

Deniz IK Müdürü Kapt. Uğur Demir ise, personel yönetimi uygulamalarının firmanın öncelik verdiği konular arasında olduğunu belirtti. Geliştirilen uygulamaların gemi personeline katkı sağlayacak şekilde organize edildiğini ifade etti. Yeterliliklerin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmaların mutlaka bir gelişim düzeyi hedefi ile ilerlenmesi gerektiğine değindi. İlgili konularda doktora öğrenimini sürdürdüğünü söyledi.

“Firmanın yeterlilik hedefleri ortaya konulmalı”

DFDS-Eğitim ve Gelişim Yöneticisi Evren Serindağ, ilk adım olarak firmanın ihtiyacı olan yeterlilik hedeflerinin ortaya konulması gerektiği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Özellikle destekleyici yeteneklerin ölçülmesi konusunda ihtiyaçları dile getirdi. Lisansüstü çalışmaları ile birlikte, organizasyon yönetimi konusuna yönelik çalışmaları yakından takip ettiğini ve firmanın uygulamalarına taşımaya çalıştığını belirtti.

“Personel yeterliliklerini iyileştirme girişimleri dinamik bir süreç”

İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Metin Çelik, personel yeterliliklerini iyileştirme girişimlerinin dinamik bir süreç olduğunu ifade ederek, sistematik bir yaklaşım ile desteklenmesi gerektiğini belirtti. Özellikle, güncel kurallar, şirket öncelikleri, yaşanan kaza ve uygunsuzlukları referans alarak tasarlanan vakaların, ölçme-değerlendirme çalışmalarının tutarlılığını artıracağı ifade etti. Bu konuda, ülkemizdeki tanker işletmesi bir firma ile proje bazlı çalışmalara başladıklarını, ilk sürümlerin tamamlandığını ve bilgisayar tabanlı bu çalışmaların farklı firmalarda yaygınlaşacağının altını çizdi.

“Firmaların prosedürel düzenlemeleri ile uyumlu yeterlilik ölçüm sistemleri tasarlamak önemli”

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek ise, firmaların prosedürel düzenlemeleri ile uyumlu yeterlilik ölçüm sistemleri tasarlamanın önemini dile getirdi. Bu hususta firmaların dokümantasyon yapısı ve gemiye yönelik bilgi paylaşım kabiliyetlerinin önemine değindi. Yöntem geliştirme konusunda, akademik literatüre katkı verdiklerini aynı zamanda farklı alanlarda yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Toplantı özet raporu ile işbirliği aksiyon planı hazırlandı

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi İlker Akgün, personel yönetimi konusunda bilgi yönetim sistemleri uygulamaları hakkında bilgi verdi. Gösterge paneli, oyunlaştırma, ödül ve terfi mekanizmalar ile bu sistemin destek unsularına değindi. Yapılan değerlendirmelerin ardından, toplantı sona erdi. Toplantı özet raporu ile birlikte, olası işbirliği konusunda ile ilgili aksiyon planı hazırlandı.

“Yeni normal ile birlikte, zaman yönetimi artık daha da önemli”

İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Metin Çelik, “DFDS yöneticileri ile uzaktan erişimli ancak verimli bir işbirliği değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Yöneticiler personel yönetimi ile ilgili alt başlıklarda akademik gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Akademisyenler sektörün geldiği nokta, beklentiler ve hedefler hakkında geribildirimler almış oldu. Toplantıda, gemi personeli eğitim planlama ve yeterlilik izleme sistemi çözümleri gözden geçirildi. Pandemi koşulları, yeni normal dönemi, dijitalleşme, yeni nesil yeterlilik beklentileri gemi personel yönetiminde yeni bir anlayış gerektiriyor. Yeni normal ile birlikte, zaman yönetimi artık daha da önemli. Öte yandan, şirket içi eğitim ve yeterlilik ölçme değerlendirme çalışmalarında, gemi personelinin yüksek motivasyonu ile katılımını önemsiyoruz. 2020 yılında, akademik çalışma grubumuz ile yeterlilik izleme sisteminin ilk sürümünü tasarladık ve bir tanker işletmesi firmasının kullanıma sunduk. Sektör temsilcilerinin geribildirimleri ile birlikte personel yönetimi süreçlerinin tüm fonksiyonlarına yanıt veren, %100 yerli yazılım çözümü üreteceğiz. Sonuç odaklı bir toplantıydı. Aksiyon planı belirlendi. Bu tür toplantıların belirli periyotlarda yapılması kararlaştırıldı. DFDS yöneticilerine ilgi ve katkıları için teşekkür ediyoruz.”

“Evden çalışma sistemlerinin ve dijital yeterliklerin geliştirilmesi konusunda çalışıyoruz”

İşbirliği değerlendirme toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Yüzbaşıoğlu, “DFDS Akdeniz İş Birimi İnsan Kaynakları Birimi olarak yeni alışkanlıkların pandemi sonrasında da devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle evden çalışma sistemlerinin ve dijital yeterliklerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.


Bunları da beğenebilirsin