Denizcinin anasayfası

Tersaneler ve Kıyı Yapıları’ndan scrubber açıklaması

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü scrubber sistemiyle ilgili açıklama yaptı.

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nden egzost sisteminde scrubber dönüşümü ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklama şu şekilde:

– Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün 26.07.2019 tarih ve E.56271 sayılı yazısına atfen gemilerin egzost gazlarından kaynaklanan, küresel ısınmayı azaltacak önlemleri içeren kuralların MEPC’de kabul edilmiş ve MARPOL EK VI Kural 14’de yayımlanmış olduğu, bu kurala göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, gemilerde kullanılacak yakıtlardaki sülfür oranının % 0.5’i geçemeyeceği, ancak, bu tip yakıtların maliyeti ve uygulamaya başlandığında tedarik etme zorlukları nedeni ile emisyon azaltımını sağlayacak alternatif ekipmanların kullanımının yaygınlaşacağı,

Tonilato belgesi yenilenmeli

– Marpol Ek VI Kural 4 (Eşdeğer Uygulamalar) kapsamında, Türk Bayraklı gemilerin egzoz temizleme sistemlerinin kullanılması büyük oranda artacağından bahisle, düşük sülfürlü yakıt kullanmayacak gemilere egzoz gazı temizleme sistemlerinin montajında sistem için kullanılan alanlar nedeni ile gemilerin net tonilatolarında küçük değişiklikler olabildiği ve bu nedenle söz konusu işlemin Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği tanımlarına göre tadilat kapsamına girdiği belirtilerek emisyon azaltımı ile ilgili IMO tarafından zorunlu tutulan mevzuat çerçevesinde yapılacak egzoz gazı temizleme montajı işleminin, bahse konu yönetmelikte belirtilen tadilat işlemlerinden ayrı tutulması, alternatif sistemin gemiye alınması ile oluşabilecek tonilato değişiklikleri nedeni ile yeni onaylı genel yerleşim planı ve ölçüme esas diğer planların sunulması ile Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği kapsamında yeniden ölçülerek yeni bir tonilato belgesinin düzenlenmesi hususlarının gerekliliğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Müracatlar liman başkanlıklarına

Yazıda devamla, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün 26.07.2019 tarih ve E.56271 sayılı yazısı kapsamında olan gemilerde egzoz gazı temizleme sistemlerinin montajına yönelik herhangi bir işleme başlanılmadan önce Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği “Madde 5 (18) Boyuna bakılmaksızın tüm yolcu gemilerinde ve tam boyu 12 metre ve üzeri diğer gemi ve su araçlarında; bu Yönetmelik gereği tadilat kapsamına girmeyen ancak gemi ve su aracının genel yerleşim planında değişikliğe sebep olan işlemler, gemi sahibi veya temsilcisi tarafından işlem yapılmadan önce Liman Başkanlığına bildirilir. Yeni genel yerleşim planı, mesleki denetimden geçirilmiş ve gemi klaslı ise ilgili yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından bilgi alındı kaşesi vurulmuş olarak Liman Başkanlığı onayına sunulur. Gemi ve su aracının cinsi, büyüklüğü ve yapılan işleme bağlı olarak Liman Başkanlığınca talep edilen stabilite ve denge yeterliliği gibi gerekler sağlanır ve bunlarla ilgili plan, proje ve belgeler Liman Başkanlığına sunulur.” hükmü gereği onayların yaptırılması ile tonilato belgesi düzenlenmesine yönelik ilgili liman başkanlığına yeni onaylı genel yerleşim planı ve ölçüme esas diğer planların sunulması istenmektedir.


Bunları da beğenebilirsin