Denizcinin anasayfası

TÜRDEF’ten idareye yıpranma mektubu

Türkiye Denizcilik Federasyonu : "Denizciler yıpranma payı verilen diğer meslekleri de yapmaktadırlar"

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na bir mektup göndererek denizcilerin “yıpranma payları”nın tekrar verilmesini istedi.

TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Arif Bostan ve Genel Sekreteri Av. Nuri Koray Kurun imzalı mektup şu şekilde :


Bir tek denizciler geri alamadı

“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu’nun aşağıda anlatılan gelişmelerden sonra yıpranma hakkını düzenleyen 40. maddesindeki gemiadamlarına ilişkin yıpranma hakkı kaldırılmıştır. 16.06.2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 Kanun’da gemi adamları için 90 günlük eklenecek süre belirlenmişken 15.12.2006 tarihli Anayasa Mahkemesi kararında Gemi adamları ile ilgili olmayan şekilde kamu çalışanları ve özel sektör arasında eşitliğe aykırılık gerekçesi ile kanunun 40. Maddesi tamamen iptal edilmiştir. İptal sonrası 08.05.2008 tarihli 26879 Sayılı Resmi Gazete’de iptal edilen 40. Madde yerine yeni bir düzenleme getirilmiştir. Ancak kanunun ilk halinde gemi adamları yıpranma payı hakkına sahip iken ve Anayasa iptal kararında Gemi adamları bahse konu edilmemişken gemi adamlarının yıpranma haklarını işbu düzenleme ile yitirmişlerdir”

“Anayasa mahkemesi iptal kararı öncesi yıpranma hakkı verilen Basın çalışanları, TRT Kurumu çalışanları işbu haklarını daha sonra geri almışlar, yeni olarak da Milletvekilleri, Ceza İnfaz Kurumu çalışanları, İnsan Sağlığına ilişkin çalışanlar yıpranma hakkını elde etmişlerdir”

Birçok yıpratan mesleği yapıyoruz

“Gemi adamları kötü hava ve deniz şartlarında, gece gündüz olacak şekilde düzensiz çalışma şartlarında ve tabiiyeti gereği tehlikeli gemi ortamında mesleklerini icra etmektedirler. Gemide çalıştıkları için dışarıdan hiçbir yardım almadıkları gözetilerek gemide çıkabilecek yangının söndürülmesi, gemide taşınan kimyasal ürünlerin elleçlenmesi, gemide hasta ve sağlık sorunları olan kişilere sağlık hizmeti vermek dahil bir çok yıpranma hakkı verilen meslek çalışanlarının işlerini üstlenebilmektedir”

Dört mevsimi aynı anda yaşıyoruz

“Konuya ilişkin olarak yurtdışı örneklerinde Belçika, Macaristan, Polonya, Portekiz, Yeni Zelanda ve İspanya’da yıpranma hakkı gemi adamlarına verildiğini de ifade etmek isteriz. Ayrıca, Avusturya’da gece boyunca çalışma yapanların, düzenli olarak sıcak ya da soğuk şartlarda çalışanların, sekiz saatlik mesaide erkeklerin 2000 kalori enerji harcaması gerektiren ağır fiziksel şartlarda olan işler yıpranma hakkı için yeterli görülmüştür. Gemi adamlarının iaşelerine ilişkin olarak yönergede gemi adamlarının asgari 4750 kalori ile beslenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca gemi adamları vardiyalı olarak çalıştığı için gece boyunca çalışma yaptığını ve 4 mevsimi aynı anda yaşadığı için sıcak ve soğuk şartlarda görevlerini ifa ettiklerini belirtmek isteriz.
Bunların dışında son günlerde yaşanan gemi kazaları da göstermektedir ki gemiler oldukça tehlikeli bir çalışma ortamı olup yıpranmak dışında ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenlerle yıpranma hakkının gemi adamlarına iade edilmesi hususunda tensiplerinizi arz/beyan ederiz”


Bunları da beğenebilirsin