Denizcinin anasayfası

TÜRKLİM’den ISG Çalıştayı

TÜRKLİM, bu yıl dördüncüsünü Antalya’da düzenlediği “İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Çalıştayı”nı başarıyla tamamladı!

TÜRKLİM, ülke turizminin temel yapı taşı olan liman işletmelerinin ve limancılık sektörünün önde gelen isimlerinin, sektör sorunlarına ortak bir platformda çözüm sunabilmesi için bu yıl dördüncüsüne imza attığı İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Çalıştayı’nı başarıyla hayata geçirdi.

18-20 Kasım 2022 tarihlerinde, Antalya’da gerçekleştirilen çalıştay, “Bir Rota, Üç Durak” mottosuyla sağlık, emniyet ve çevre konularına vurgu yaptı. TÜRKLİM üye limanlarının, sektör paydaşlarının, sektör danışmanlarının ve idareden katılımcıların iştirakleriyle birlikte yaklaşık 180 kişiyle gerçekleştirilen çalıştayda, “Limanlarda İyi Uygulama Örnekleri”, “Limanlarda Eğitimde İnovasyon”, “Gelecekte Limanlarımız”, “Limanlarda Sürdürülebilir Teknoloji”, “Limanlarda Sürdürülebilirlik” ve “Limanlarda Çevre ve Römorkaj Hizmetleri” konuları farklı oturumlarda, uzman konuşmacılar eşliğinde ele alındı.

TÜRKLİM’in “SEÇ Çalışma Grubu” ile planlanan çalıştayın açılış konuşmasını, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir yaptı. Limancılık sektörünün 1990 yılından bugüne ve 2050 yılına kadar öngörülen vizyonuna ilişkin bir sunum yapan Erdemir, “2050 yılında karbon-nötr olma hedefine yönelik yeşil ekonomi yol haritasının gerekliliklerini tüm paydaşlarının katılımıyla hazırlayan, kararlı uygulamaları sinerji içinde gerçekleştirecek kurumsal yapıları oluşturan, ekosistemin dengesini gözeten, gelecek kuşaklara yeşil ekonomik dönüşümü içselleştirmiş bir liman yönetim modeli sunan ve her şeyden öte limancılık iş kolumuzda, toplumsal cinsiyet eşitliğini vazgeçilmez bir iş modeli haline getirmiş bir limancılık sektörünün temellerini ve paradigmasını oluşturma görevi şüphesiz ki TÜRKLİM’in en öncelikli vizyonu olduğu” belirterek, düzenlenen çalıştayın da bu hedefe yönelik çalışmalarının temeli olduğunu ekledi.

Genel hatlarıyla sürdürülebilir bir çevre, yeşil limanların önemi ve sektörde yaşanan kazalarının sıfırlanmasına yönelik öneri ve görüşler de çalıştay kapsamında paylaşıldı.

Çalıştaya katılan sektör paydaşları için özel olarak organize edilen fuar alanında tanıtımları için firmalar tarafından stantlar yer aldı. Ayrıca çalıştaya katılan sektör paydaşları çalıştay süresince kendi sunum ve tanıtımlarını yapmış, çalıştaya katılan limanların yöneticileriyle karşılıklı fayda sağlayabilecekleri iş birliklerinin de kapısını araladı.

TÜRKLİM SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) Çalışma Grubu Başkanı ve TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kürşat Bal, çalıştay ile ilgili olarak yaptığı konuşmada:

“Günümüz teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler ve artan ticaret hacmi ile birlikte rekabetin büyük ölçüde artmış olması, şüphesiz ki iş sağlığına ve güvenliğine yönelik tehlikeleri daha da artırmaktadır. Çağımızda taşıma modları içinde üstünlüğü olağanüstü derecede gelişen ve büyüyen deniz trafiği, taşınan tehlikeli ve zararlı yüklerin artması, maliyeti sürekli artan liman inşaatları ile liman tesislerimizdeki ekipmanlar ve donanımlar dikkate alındığında; limanların ve buralarda çalışanların iş güvenliğini sağlamak oldukça önem arz etmektedir.

Limanlarda meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları işçilere, limana ve çevreye farklı boyutlarda zararlar da verebilmektedir. Denizcilik sektörünün büyümesi ve gelişmesiyle birlikte limanlarda yapılan operasyonlar ve iş yükleri de artmakta, bunun neticesinde de ortaya çıkabilecek riskler de artmaktadır. Olası tehditlerin belirlenip, bu tehditler karşısında gerekli olan tedbirlerin alınmasını sağlamak kadar risklerin önceden tespiti ve değerlendirilmesinin bilimsel metodolojisini hayata geçirmek için olası tüm risklerin analizinin de başarıyla yapılması günümüz teknoloji dünyasının da desteğiyle çok daha kolay hale gelmiştir.

Limanların TÜRKLİM çatısı altında gerçekleştirmiş olduğu birlik, ortak çalışma grupları ve organizasyonları neticesinde tecrübelerin ve akıllı-iyi uygulamaların paylaşılması da yaygınlaşmakta, böylelikle limanlarda yaşanan iş ve çevre kazalarının da hızlı bir şekilde azaldığı görülmektedir.” diye konuştu.

SEÇ Çalışma Grubunun, TÜRKLİM Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş, üye limanların ilgili yöneticilerinin yer aldığı bir platform olmasından dolayı çalışma grubunda, İSG ve Çevre konularında uygulamaların paylaşılmasına ilave olarak tehlike ve kaza analizlerinin de üyeler arasında paylaşılmasıyla ve incelenmesiyle birlikte limanlarda kazaların yaşanmaması, alınabilecek önlemlerin önceden belirlenmesi ve tehlikeyi minimuma indirecek çözümler ile alakalı bilgi birikimleri ve deneyimler de paylaşılmasının da önemi bu çalıştay da en fazla dikkat çeken konuların başında yer aldı.

TÜRKLİM Kurumsal İletişim Müdürü Gülem Canbolat, çalıştayın kapanış konuşmasında:

“Bildiğiniz üzere Türkiye’de belge alan ilk kadın operatörüm. Bir kadın olarak, erkek egemen sektörde var olma gayesiyle çalışırken, sizlerin ilgi ve katkısıyla her geçen gün büyümenin haklı gururunu yaşamaktayız. Başta kıymetli Başkanımız Sayın Aydın Erdemir’e, ekip arkadaşlarıma ve siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ederim.” ifadelerinde bulundu ve akabinde TÜRKLİM Yönetim Kurulu, çalışma grupları, üye limanlar, danışmanlar, idari katılımcılar ve üniversiteden katılımcıların katkılarıyla hayata geçirilen çalıştayın, sektöre sağladığı katkılar dolayısıyla duyulan memnuniyetleri ile birlikte daha nice başarılara ve etkinliklere imza atma dileklerini iletti.

Çalıştayın son gecesinde yapılan gala yemeğinde, katılımcılar çalıştayın yorgunluğunu çıkararak eğlenirken bir sonraki çalıştay için umutlar ve istekler ifade edildi.


Bunları da beğenebilirsin