Denizcinin anasayfası

İTÜ DF KGK BP’nin projesinde

İTÜ DF Kişisel Gelişim Kulübü, BP Türkiye’nin “Gelişim, Seninle” projesine kabul edildi.

BP Türkiye’nin gençlere yönelik yürüttüğü Sosyal Sorumluluk projesi “Gelişim, Seninle” projesine İTÜ Denizcilik Fakültesi Kişisel Gelişim Kulübü kabul edildi.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Kişisel Gelişim Kulübü, BP Türkiye’nin gençlere yönelik yürüttüğü Sosyal Sorumluluk projesi “Gelişim, Seninle” projesine Türkiye’de kabul edilen 50 kulüpten biri oldu.

Proje sayesinde İTÜ Denizcilik Fakültesi Kişisel Gelişim Kulübü ‘’Yönetişim ve Liderlik, İletişim ve Kaynak Geliştirme, Üye Kazanımı ve Yönetimi, Etkinlik ve Proje Yönetimi, Sürdürülebilir Yaşam’’ gibi konularda okul içerisindeki öğrencilere kulüpten bağımsız olarak bir müfredat geliştirilip, genç denizcilere her sene düzenli bu konularda eğitim verecek.

‘’Gelişim, Seninle’’ projesi, gençlerin çağımızın gerektirdiği bilgi ve beceriler doğrultusunda gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla BP Türkiye tarafından hayata geçirildi.

Bu proje kapsamında üniversite kulüp ve topluluklarının organizasyonel kapasitelerini geliştirmek ve üyesi olan öğrencileri profesyonel hayata hazırlamak amacı ile geliştirildi. Proje sırasında kulüplere Yönetişim ve Liderlik, İletişim ve Kaynak Geliştirme, Üye Kazanımı ve Yönetimi, Etkinlik ve Proje Yönetimi, Sürdürülebilir Yaşam konularında eğitimler verilecek ve bu eğitimlerin okul içerisindeki kulüplere sürdürülebilir şekilde aktarılması için müfredatlar geliştirilecek. Eğitimler sonunda kulüplere ilgili konularda projelerini hayata geçirmeleri için uygulama ve hibe desteği BP Türkiye tarafından verilecek.


Bunları da beğenebilirsin