Denizcinin anasayfası

Bakanlıktan scrubber hatırlatması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gemilerde kullanılan scrubberlarla ilgili bir hatırlatma yazısı yayınladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gemi scrubberlarında kullanılan suyun “Türkiye’nin hükümranlık bölgesine giren denizlere” boşaltılamayacağını tekrarladı.

Bakanlık, “Scrubber kullanımından kaynaklanan yıkama sularının denize boşaltılıp boşaltılamayacağına dair değerlendirme talep edilmesi” üzerine bir yazı yayımladı.

Yazıda, “Türkiye’nin hükümranlık bölgesine giren denizlerde; gemilerden çöp, petrol ve petrol türevleri ile bunlarla bulaşık sintine suları, kirli balast suları, slaç, slop, yağ ve benzeri katı ve sıvı atıkların, her türlü kargo artıklarının ve bu denizler üzerindeki hava sahasında seyreden uçakların atıklarının boşaltılması yasaktır” denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısı şu şekilde :

Malumlarınız üzere, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’nin (Marpol Sözleşmesi) VI’ncı Eki uyarınca, gemilerde kullanılan yakıttaki kükürt içeriği %0,5 ile sınırlandırılmış olup; seyir yapan tüm gemiler, azami %0,5’lik kükürt içeren yakıt uygulamasına tabi tutulmuştur.

Bununla birlikte, “Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, kükürt limitlerine uymak amacıyla uygun yakıt kullanmak yerine, Marpol Sözleşmesi Ek VI’nın 4 üncü kuralı uyarınca egzoz gazı temizleme sistemlerinin (scrubber) kullanımına izin verilmekte olup; scrubber kullanımından kaynaklanan yıkama sularının denize boşaltılıp boşaltılamayacağına dair Bakanlığımız değerlendirmeleri talep edilmektedir.

31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 23’ncü maddesinin (b) bendinde yer alan “Türkiye’nin hükümranlık bölgesine giren denizlerde; gemilerden çöp, petrol ve petrol türevleri ile bunlarla bulaşık sintine suları, kirli balast suları, slaç, slop, yağ ve benzeri katı ve sıvı atıkların, her türlü kargo artıklarının ve bu denizler üzerindeki hava sahasında seyreden uçakların atıklarının boşaltılması yasaktır.” hükmü uyarınca, Ülkemiz karasularında scrubber yıkama sularının denize boşaltımı yasak olup, konuya ilişkin gerekli bilgilendirmenin ilgili paydaşlara yapılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

[wp-embedder-pack url=”http://www.denizcilikdergisi.com/wp-content/uploads/2021/04/cevre_scrubber.pdf” width=”100%” height=”1000px” download-text=”İndir” download=”all”][/wp-embedder-pack]


Bunları da beğenebilirsin