Denizcinin anasayfası

Boğazlar Kıyı Emniyeti’ne emanet

Boğazlardaki kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetini Kıyı Emniyeti vermeye devam edecek.

Türk boğazlarında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilecek.

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzenine İlişkin Cumhurbaşkanı Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Türk boğazlarında ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak seyir emniyetiyle can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin artırılması amacıyla İstanbul ve Çanakkale’de olmak üzere iki ayrı merkeze sahip Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemi kurulacak. Bu sistem, trafik ayrım düzeninin uygulanması, denetlenmesi ve rapor sisteminin işlerliği için kullanılacak.

Türk boğazlarına girmeden önce, seyir cihazı arızalanan da dahil herhangi bir teknik nedenle emniyetli seyir yapma yeteneğini kaybeden gemiler, durumlarını ilgili TBGTH merkezine bildirecek. TBGTH merkezleri, bu bilgileri değerlendirerek, geminin olağan geçiş yapabileceğini ya da emniyetli geçiş için belirli tedbirler alınmak suretiyle geçişi gerçekleştirebileceğini kaptana iletecek.
Gemiler, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında belirlenen hızı aşmaları gerektiğinde de bu durumu TBGTH merkezine bildirecek.

Kılavuz kaptan hassasiyeti

TBGTH merkezlerince, Türk boğazlarından uğraksız geçiş yapacak gemilere seyir emniyetiyle can, mal, deniz ve çevre güvenliği bakımından kılavuz kaptan almaları önemle tavsiye edilecek.

Türk boğazlarında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Bakanlık adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bu yetkisini devredemeyecek.

Hava çekimi 58 metre ve daha yüksek olan gemiler İstanbul Boğazı’ndan, hava çekimi 70 metre ve daha yüksek olan gemiler Çanakkale Boğazı’ndan geçmeyecek.

İstanbul Boğazı için hava çekimi 54 metre ile 58 metre arasında olan gemilere, Çanakkale Boğazı için 66 metre ile 70 metre arasında olan gemilere, rotalarını korumaları için Bakanlığın gerekli gördüğü sayıda ve güçte römorkör eşlik edecek.

Gemilerin azami hava çekimi, tanınmış bir klas kuruluşu veya geminin klas kuruluşu tarafından yetkilendirilecek bir firma tarafından tespit edilip belgelendirilecek ve geçiş öncesi liman başkanlığı ile TBGTH merkezine yazılı olarak bilgi verilecek. Seyir emniyetiyle can, mal, deniz ve çevre güvenliği gözetilerek, söz konusu gemilerin Türk boğazlarından emniyetli geçişine ilişkin ilave geçiş şartları tespit edilerek ilgili liman başkanlığı tarafından acentesine bildirilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü de yürürlükten kaldırıldı.

YÖNETMELİĞİN TAMAMI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN


Bunları da beğenebilirsin