Denizcinin anasayfası

Gazdan arındırma böyle yapılacak

Gemi ve su araçlarının "gazdan arındırılması" işlemlerine düzenleme.

Gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım, onarım veya sökümleri sırasında gazdan arındırılma işlemlerinde yaşanan sorunların giderilmesi ve mevzuatın geliştirilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın konuya ilişkin “Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, söz konusu araçlara gazdan arındırma işleminin yapılabileceği bölgeler, gemi ve su araçlarının tesise yanaşma koşulları, gazdan arındırma yapılması gereken mahaller, düzenlenecek belgeler, giriş müsaadesi gibi usul ve esaslar belirlendi.

En az bir uzman çalıştırılacak

Buna göre, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olup yetki belgesi alan kişiler gaz ölçüm uzmanı olabilecek. Gazdan arındırma işlemi yapması gereken her tesis, en az bir gaz ölçüm uzmanı istihdam edecek veya serbest çalışan en az bir uzmanla sözleşme yapacak.

Gaz ölçüm uzmanı, yapılacak işlemi ve potansiyel tehlikeleri göz önüne alarak, kendi can güvenliğini ve sağlıklı ölçüm yapabilme koşullarını sağlayacak cihazları bulunduracak. Gaz ölçüm uzmanları, yönetmelik hükümlerine göre gerekli ölçümleri yaparak, işlem yapılacak alanlara ilişkin gazdan arındırma belgesi düzenleyecek. Tesise yanaşmak için gazdan arındırma belgesi alan gemi ve su araçlarında belgenin geçerlilik süresi 24 saati aşamayacak.

Liman başkanlıkları denetleyecek

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, gaz ölçüm uzmanlığı yetki belgesini gerektiğinde iptal edebilecek. Gaz ölçüm uzmanlarının kayıtlarını tutacak ve uygunluğunu araştıracak.

Liman başkanlıkları da düzenlenen gazdan arındırma belgelerinin kontrolü, ihbar, şikayet veya şüphe duyulan durumlar bulunması halinde gaz ölçüm işlemleriyle ilgili program dışı denetimi gibi konulardan sorumlu olacak.

Yönetmeliğin ilgili maddelerine aykırı şekilde davranılması durumda 3 bin ila 20 bin lira idari para cezası uygulanacak. Birden fazla kabahatin bir arada işlenmesi halinde her biri için ayrı ayrı idari para cezası verilecek.

Söz konusu yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş gazdan arındırma uzmanı sertifikaları ise 3 yıl süreyle geçerli olacak.


Bunları da beğenebilirsin