Denizcinin anasayfası

Ceyport Limanı’nın ÇED yürütmesi durduruldu

"Ceyport Limanı"nın genişlemeye yönelik verilen ÇED olumlu kararı, Tekirdağ 1'inci İdare Mahkemesi tarafından  itiraz yolu kapalı olmak üzere durduruldu.

“Ceyport Limanı”nın genişlemeye yönelik verilen ÇED olumlu kararı, Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi tarafından karara karşı itiraz yolu kapalı olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

TMMOB Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Baro Başkanlığı üyeleri, söz konusu kararı duyurmak üzere Ceyport Limanı’nda bir araya geldi. Tekirdağ’da, ‘Ceyport Limanı’nın genişlemeye yönelik verilen ÇED olumlu kararı, Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi tarafından çevreye telafisi güç ve imkansız zararlar verebileceği belirtilerek durduruldu. Genişleme işleminin hukuka aykırı olduğunun da kaydedildiği kararda mahkeme, itiraz yolunun da kapatılmasına hükmetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat “Bu Tekirdağ’ımız için çevre mücadelesinde bir yol haritası olup bizlere büyük bir güç verecektir” dedi.

Tekirdağ’da ‘Ceyport Limanı’ genişleme işlemleri için verilen ÇED olumlu kararına, TMMOB Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Barosu, Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi’ne itiraz davası açtı. Mahkeme konu hakkında kararını açıkladı ve ÇED olumlu kararını iptal etti. TMMOB Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Baro Başkanlığı üyeleri, söz konusu kararı duyurmak üzere Ceyport Limanı’nda bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik grup limanın genişlemesine yönelik tepki göstererek, projenin şehre ve Marmara Denizi yaşamına büyük zararlar vereceğini belirtti.

Cemal Polat “Bu önemli bir zafer’’

Konuyla ilgili kaptığı konuşmada TMMOB Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat, “Liman kapasitesi artışı ile Çevre Şehircilik Müdürlüğünün ÇED olumlu kararına açtığımız dava sonucunda iddialarımız doğrultusunda mahkeme heyeti biz Tekirdağlıların taleplerini haklı görerek bu kararın iptali ve kesinlikle iptalini verdi. Bu Tekirdağ’ımız için çevre mücadelesinde bir yol haritası olup bizlere büyük bir güç verecektir. Bunları emsal olarak çoğaltmamız gerekir. Özellikle karadan ve denize, karadan denize oluşabilecek toz yayılım potansiyeli bağlamında çevresel olumsuz etkilerini belirterek ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla Türk Mühendisler Odaları Birliği Tekirdağ temsilciliği olarak Tekirdağ ili 1. İdare mahkemesine açtığımız dava lehimize sonuçlanmıştır. Bu önemli bir zaferdir. Hukuka aykırı ve mevzuata uymadığı sonucuna varılmıştır” dedi.

Marmara Denizi koruma eylem planına açıkça aykırı

Sosyal ve ekolojik, denize ve yerleşime yönelik kümülatif bir etki değerlendirmesi yapılmadığını aktaran Polat, şunları kaydetti: “Bilimsel niteliğe uygun jeolojik-jeoteknik rapor alınmadı, taşınmazların imar planlarında kimyasal madde depolama alanı yok. İşlem, Marmara Denizi koruma eylem planına açıkça aykırı. ÇED halkın katılım toplantısı da usulüne uygun şekilde yapılmadı. Proje ile liman tozu dahil kirlilik etkenleri ile gerek denizel gerekse karasal canlı yaşamı sürekli zarar görecek. Projenin deniz ekosistemine zarar ve sonuçları bilimsel olarak ÇED Raporunda değerlendirilmemiş. Öte yandan şehrin ana yollarında oluşacak tır ve kamyon trafiği güvenlik açısından risk oluşturmakta. Şehrin panoramik yapısını da olumsuz yönde etkileyen, çevre felaketine neden olacak olan ve hukuksuzluklar içerisinde yapılmaya çalışılan projeye yönelik açtığımız davayı kazandık. İdare Mahkemesi de itiraz yolu kapalı şekilde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar uygulanmadığı takdirde mücadelemize devam edeceğiz ve suç duyurusunda bulunacağız.”

Egemen Gürcün ‘’ Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına inanıyoruz’’

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün de açıklamada yaptığı konuşmada, baro olarak halkın temiz, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı olduğuna inandıklarını söyledi. Gürcün, “Biz Tekirdağ Barosu olarak geçtiğimiz 2021 yılı sonunda bu ÇED raporuna karşı gerekli itirazımızı gerçekleştirmiş akabinde de açılan davayı Cemal Beyler ile takip etmiştik. Bu davanın tabi ki önemli sonuçları olacak Tekirdağ olarak biz Tekirdağ Barosu olarak halkın temiz sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına gönülden inanıyoruz. Bu inancımızla haksızlık ve hukuksuzluk olan her yerde Baroların bulunacağı gibi burada da bulunması gerekliliğine inandığımızdan bugün sizlerle beraberiz” diye konuştu.

Mahkemenin gerekçeli kararı

Öte yandan Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi tarafından ÇED olumlu kararının iptal gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi: “Hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemlere yönelik uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı gibi, uyuşmazlık konusunun ÇED olumlu kararı olması nedeniyle yapılacak işlemlerin çevreye telafisi güç ve imkansız zararlar vereceği tabiidir. Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağı anlaşılan dava konusu işlemin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesi uyarınca teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A maddesinin 2/e bendi uyarınca iş bu karara karşı itiraz yolu kapalı olmak üzere, 12/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” denildi.


Bunları da beğenebilirsin