Denizcinin anasayfası

Denizcilik endüstrisine yeni yazılım: “SHIPCOM 1.0”

Sadece Denizcilik Dergisi’nde

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nden Prof. Dr. Metin Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek ve Marmara Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi İlker Akgün, İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yürütülen endüstriyel araştırma ve geliştirme projesinde görev alarak, “SHIPCOM 1.0 Yazılımının” ilk sürümü 10 ayda tasarladılar. Yazılımın ilk sürümü bir tanker firmasının kullanımına sunuldu.

Ocak-Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi

İTÜNOVA_61944 numaralı “Gemi personeli ileri yeterlilikleri izleme ve değerlendirme sisteminin ağ tabanlı tasarımı projesi” Ocak-Ekim 2020 döneminde yürütüldü. Projenin amacı, tanker filosunda görev yapmakta olan Kaptan ve Baş Mühendislerin yeterliliklerinin izlenmesine yönelik bir model ve ağ tabanlı yazılım arayüzleri geliştirmek olarak belirlendi. Proje ile birlikte, Kaptan ve Baş Mühendis pozisyonları için iki farklı yeterlilik değerlendirme çerçevesi hazırlandı. Kaptanlar için, 3 farklı fonksiyon altında 19 temel yeterlilik ve bunları değerlendirmeye yönelik 19 görev tasarımından oluşturuldu. Öte yandan, Baş Mühendisler için, 4 farklı fonksiyon altında 14 temel yeterlilik ve bunları değerlendirmeye yönelik 14 görev tasarımından oluşuyor.

Denizcilik Dijital Kütüphanesi Mevcut 

“SHIPCOM 1.0”, ağ tabanlı bir yazılım olup, gemi personeli, sistem yöneticisi ve analist rollerinde farklı rollerde kullanıcı girişleri bulunuyor. “SHIPCOM 1.0” yazılımının menüsü, Personel, Yeterlilik/Görev, Çizelgeleme, Puanlama, Değerlendirme, Analitik ve Denizcilik Dijital Kütüphanesi bölümlerini içeriyor.  Dijital kütüphane ihtiyaç duyulan güncel ve doğru bilgiye erişimi destekleyerek, değerlendirme uygulamalarının bir sınav atmosferi yaratmasını önleniyor.

Personel Yöneticilerine Karar Desteği 

“SHIPCOM 1.0” yazılımının Analitik menüsü, sonuçları farklı açılardan değerlendirme imkanı sunuyor. Şirketlerin personel yöneticileri için etkin bir karar desteği sağlama amacıyla tasarlandı. Geliştirilen yazılımın şirket içi kullanımını ve yayılımı desteklemek üzere, “Ship Personnel Competency Monitoring System User Guide 1.0”  kullanıcı rehberi hazırlandı.

“TMSA 3 ile uyumlu bir yazılım”

Projede yürütücü olarak görev alan, Prof. Dr. Çelik, projenin sektörün önemli bir ihtiyacına odaklandığını belirterek, “Gemi personel yeterliliklerinin geliştirilmesi akademik ve endüstriyel düzeylerde üzerinde çalıştığımız bir konu. Bu projede, araştırma ekibimizin sinerjisi ve kullanıcı geribildirimlerinin dikkate alınması ile çözüm odaklı ilerledik. Yeterlilik ölçme-değerlendirme sürecini bilimsel yöntemler ve kullanıcı dostu arayüzleri ile destekledik. “SHIPCOM 1.0” yazılımı, TMSA 3’ün Gemi Personeli İşe Alım ve Yönetimi gerekliliklerinde yer alan yeterlilik değerlendirme beklentileri ile uyumlu şekilde tasarlandı. Yazılımın personel ve değerlendirme menüleri KVKK gerekliliklerini sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Tanker firmalarının konsorsiyumu ile yeni bir proje modeli”

Prof. Dr. Çelik, proje avantajlarına değinerek, “Bilimsel bir yöntem ile desteklenen analitik menüsü, personel yöneticilerine personel performans takip ve eğitim planlama faaliyetlerinde büyük avantajlar sağlamaktadır. Yeni girişimler ile yazılımın, farklı ranklar için uygulamalarını geliştireceğiz. Ayrıca, şirketlerin iç ve dış kaynaklı eğitim çalışmalarının kazanımlarını izleme fonksiyonunun geliştirilmesi üzerinde duruyoruz. TMSA uygulamalarına tabi olan profesyonel tanker firmalarının, konsorsiyum şeklinde finanse ederek faydalanabilecekleri bir proje modeli üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

 “Bulut tabanlı ve uzaktan erişimli olarak yaygınlaştırılacak”

Projede araştırmacı olarak görev alan, Dr. Öğr. Üyesi Çiçek, denizcilik endüstrisindeki değişim ve gelişimler beraberinde ortaya çıkan gereksinimlerin insan kaynakları yönetimini çok daha önemli bir hale getirdiğini ifade ederek, “Proje ile bilirlikte geliştirilen ve ağ tabanlı bir yazılım ile desteklenen yetkinlik ölçme ve değerlendirme sisteminin denizcilikte insan kaynakları yönetimine farklı bir bakış getireceğini düşünmekteyim. Geliştirilen yetkinlik esaslı ölçme ve değerlendirme sistemi uluslararası denizcilik sözleşmeleri gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Önemli sektörel projelerden birisi olduğunu düşündüğüm bu projenin, gemi işletmeciliği firmalarına faydalı olacağını değerlendiriyorum. Yeni girişimler ile birlikte geliştirilecek yazılımın, bulut tabanlı olarak yaygınlaştırılmasını ve firmalara uzaktan erişim imkanlarının sağlanmasını hedefliyoruz” diye kaydeti.

 “Fayda sağlanan bir çalışma”

Projede araştırmacı olarak görev alan, Dr. Öğr. Üyesi Akgün ise, tasarlanan personel yetkinlik ölçme ve değerlendirme sürecinin geliştirilen bir ağ tabanlı yazılım ile kurum kültürüne kazandırılmasının önemini vurgulayarak, “Yapılan süreç iyileştirme çalışmalarının bir bilgi sistemi yardımı ile sistematik şekilde kurumsallaşması ve tek seferlik yapılan bir çalışmadan ziyade; yaşayan, talep edilen ve fayda sağlanan bir çalışma olması çok önemlidir. Bu açıdan bu proje başarılı bir örnek olacaktır” dedi.


Bunları da beğenebilirsin