Denizcinin anasayfası

Lise öğrencilerinden ISESER-2020 İstanbul Sempozyumu

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) öğrencileri ISESER-2020 İstanbul’u (International Symposium for Environmental Scince and Engineering Research) düzenlediler.

Öğrenciler, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın açılış konuşmasını yaptığı ISESER-2020’yi Türkiye Bilişim Derneği ve Veriyum Bilişim Teknoloji Hizmetleri’nin desteğiyle kurulan İTÜ MTAL’ın kendi sanal sisteminde gerçekleştirdiler.

İTÜ MTAL ailesi ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İTÜ MTAL’nin çok iyi başlangıç yaptığını ve çalışmalarına her gün yenisini ekleyerek farklı bir boyut kazandırarak ilerlediğini söyleoi.

İlk öğrencilerin hiç bir zaman unutulmayacağını ve gelecekte öğrencilerin okulun önünü açarak devam ettireceklerini dile getiren Yazıcı, öğrencilerin erken yaşlarda insanlığa ait sorunların duyarlı olması ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmasının ileride de devam edeceğini ve çözüm odaklı olacaklarını ifade etti.

ISESER-2020 İstanbul yürütme kurulu adına konuşan Prof. Dr. Şükrü Dursun ise başta İTÜ MTAL hocalarının sıkıntılı Covid-19 süreci sırasında öğrencilerini yüksek disiplin içinde hazırlayarak bilimsel araştırma yeteneği kazandırdıklarını söyledi.

Dursun, “Öğrencilerin büyük bir gayretle hazırladıkları bilimsel çalışmalarını kendilerine güvenerek sundukları görülmüştür. Çok yeni olan uzakta elektronik sunum sistemin gayet başarı bir şekilde kullanarak gelecek için vadettiklerini ortaya koymuşlarıdır. Öğrencilerin ileriki yıllarda eğitimlerinde gösterdikleri başarı yanında bilimsel çalışmalara namzet oldukları görülmektedir. Ülkemiz açısından kıvanç duyulacak etkinlik için Okul Yönetimini ve tüm öğretmen kadrosunu ve öğrencilerini tebrik etmekten mutluluk duyarım” dedi.

Sempozyumu değerlendiren okul müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros ise öğrencilerin araştırma, beraber çalışma kültürü kazanmaları ve birlikte bir ürün ortaya çıkarmaları için sempozyum düzenlediklerini söyledi. İTÜ MTAL öğrencilerine lisede üniversite, üniversitede uzmanlık hedefi gösterdiklerini dile getiren Toros, İTÜ MTAL öğrencilerinin erken üniversite deneyimi kazandıklarına dikkat çekti. Öğrencilerin sunumlarını İngilizce yaptıklarını ve isteyen takımların çalışmalarını makale haline dönüştürebileceklerini ve uluslararası dergilerde yayınlayacaklarını söyledi.

Küresel denizciler geliyor

Sanayileşme ile beraber nitelikli, yetkinlik sahibi insan gücü ihtiyacının arttığını belirten Prof. Dr. Hüseyin Toros şunları söyledi :

“Sektörlerin alanlarında ilgili, kabiliyetli ve iyi yetişmiş insan kaynaklarına ihtiyaçları hızla artmaktadır. Gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınmasında Mesleki ve Teknik eğitimin önemi genel olarak geniş kitleler tarafından kabul görmektedir. 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir.
Millî Eğitim Bakanlığının, Covid-19 sürecinde koronavirüs önlemleri kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde temizlik, dezenfeksiyon ürünleri, maske, yüz koruyucu siperlik üretimi, tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçmesi kamuoyunda meslek liselerinin kara gün dostu olarak anılmasına yol açtı.”

“Öğrencilerimiz koruyucu siperlik yaptılar”

“Çocuklarımızın yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesi, geliştirilmesi ve ihtiyaçlara yönelik olarak üretime geçirilmesi sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarının oluşturulması anlamındaki önemi toplumun tüm kesimleri tarafından olumlu karşılandı. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirilmesi amacıyla MEB ve İTÜ arasında yapılan bir protokol ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alan İTÜ MTAL hem yerel ve de küresel ölçekte olabilecek bakış açıları ile eğitim ve öğretimini aksatmadan sürdürüyor. Covid-19 ile mücadele sürecinde 3D tasarım yapıp 3D yazıcılar ile yüz koruyucu siperlik üreterek sağlık çalışanlarına destek oluyor. Öğrenciler küresel gelişmeleri takip etmek ve ürettiklerini küresel ölçekte tanıtabilmek için yoğun İngilizce eğitim alıyorlar. İngilizce eğitimleri İTÜ MTAL’nin kendi öğretmenleri yanında İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim görevlilerinin katkıları ile de sürdürüyor.”

Takım halinde oyunlaştırarak öğrenme

“Denizcilik için son derece önemli olan birlikte çalışma kültürünün kazanılmasında lise eğitimler son derece önem arz ediyor. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde eğitimi “21. yüzyıl becerileri” olarak değerlendiren İTÜ MTAL üretkenlik, iletişim, takım çalışması, eleştirel düşünce, strateji, katma değeri yüksek teknolojileri tarihimize ve nesiller boyunca aktarılan zengin medeniyet mirasımıza ve beşerî mirasa uygun merkeze insanı ve insanlığı alan bir süreçle eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. 247 yıllık İTÜ’nün girişimcilik, bilim, mimarlık, mühendislik, araştırma ve geliştirme desteğiyle küresel bir lise olmayı hedefleyen İTÜ MTAL öğrencileri takımlar haline sempozyum yaptılar. Eğitimi bir ekosistem olarak gören İTÜ MTAL öğrencileri küresel bir sorun olan hava kirliliği konusunda yaptıkları araştırmalarını İngilizce makale haline getirecekler. Bu konuda bilişim, elektrik-elektronik ve denizcilik alanından birer öğrenci bir araya gelerek takımlar oluşturdular. Her takıma bir öğretmen, üniversiteden bir abi veya abla ve çevre konularında araştırma yapan bir akademisyen eklediler. Öğrenciler uygulayarak ve oyunlaştırarak farklı bir bakış açısı ile eğitim ve öğretime devam ediyorlar.”

İTÜ MTAL Müdür Yardımcısı Uğur Özalp : “Lisede bilimsel araştırmaya başlıyorlar”

“Liseye yeni başlamış öğrencilerin bilimsel araştırma yapmayla ilgili akademisyenlerin rehberliğinde tecrübe kazanıyor olması alışılmış bir uygulama değil. Liseye başladığı dönemde bilimsel araştırma yöntemleri hakkında donanımlı hale gelen öğrencilerimizin üniversite döneminde neler üretebileceğini düşündükçe heyecanlanıyorum. Araştırma yöntemlerine ilişkin bilgi edinmenin yanında İngilizce yazma becerilerine de katkı sağlayan bu çalışma için belirlenen konu, farkındalığı yüksek bireylerin geleceğe hazırlandığını gösteriyor. Öğrencilerimizin güncel bir konu olan hava kirliliği ile ilgili araştırma yapması, konunun içeriği açısından öğrencilerimizin farkındalığını yükseltiyor.”

İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) Öğr. Gör. Hande Yalınateş Koşar : “Yaşıtlarının önüne geçiyorlar”

“İTÜ MTAL öğrencilerinin, algılarını bilimsel ve akademik anlamda artırmaları için bu ders çerçevesinde yoğun çabalar gösterdiklerini özellikle belirtmek istiyorum. Araştırma teknikleri, bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik bu dersin, ITU MTAL öğrencilerini yaşıtlarının çok önüne taşıyacağını düşünüyorum.”

İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) Öğr. Gör. Gamze Kavak Coşan : “İngilizce konuşma kültürünü öğreniyorlar”

“İçinden geçmekte olduğumuz süreçte anlaşıldığı üzere daha çok bilimsel ve kültürel kaynaklara ulaşmak, bir dünya vatandaşı olabilmek, kendimizi keşfetmek için seyahat etmek, zihinsel esnekliğimizi sağlamak ve iyi bir gelecek için bir dil edinimi çok önemlidir. Öğrencilerimizin bunu başarabilmesinde konuşmanın önemi ise apayrıdır. Biz de öğrencilerimizle bunu başarabilmek adına akademik konuşma becerisi için gerekli olan İngilizce sunum teknikleri ve dili sosyal ortamda da rahat kullanabilmeleri için günlük konuşma dili üzerine pratikler yapmaktayız.”

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Zeynep Feriha Ünal : “Lisede makale yazıyorlar”

“Lise düzeyindeki öğrencilerin böyle bir bilimsel çalışma yapmaları, küresel öneme sahip olan iklim değişikliği, hava kirliliği konularında kamuoyunda oluşturulmak istenen farkındalık çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Makale yazımı sürecinin öğrencilerin kendini ifade etme, derin araştırma ve takım içi çalışma yeteneklerini büyük ölçüde geliştirdiğini bizzat görmekteyim. Lisedeki arkadaşlarımızın makale oluştururken gösterdikleri yoğun ilgi ve alakanın gelecekteki güzel çalışmalarının göstergesi niteliğindedir.”

İTÜ MTAL Denizcilik Alanı öğrencisi Efe Dinçbağcı : “Daima bir adım önde olacağız”

“Makale hazırlık çalışmaları çok keyifli ilerliyor. Daha önce bilmediğim çok değerli bilgiler edindim. Makale yazma ve hazırlama konusunda bilmediğim yeni şeyler öğrendim. Bu bilgilerin ilerideki akademik hayatımda beni olumlu yönde etkileyeceğinden ve diğer kişilerden daima bir adım önde olacağımdan kesinlikle eminim. Böyle bir çalışmanın içinde yer aldığım için başta okul müdürümüz Hüseyin TOROS hocamız olmak üzere, bütün hocalarımıza ve bize rehberlik etme konusunda yardımlarını esirgemeyen İTÜ’den abi/ablalarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

İTÜ MTAL Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencisi Emir Dikyol : “Takım halinde, birlikte hareket ediyoruz”

“Takım olabilmek ve birlikte hareket etmek, bizleri hayatta öne geçirir. Bu yüzden okulumuz bu konuda bizleri geliştirmek için elinden geleni yapıyor. Sempozyum çalışmasını da buna örnek olarak verebiliriz. Sempozyum çalışması sayesinde hem İTÜ’deki ablalarımız ve abilerimizin tecrübeleriyle kendimizi geliştiriyoruz hem de İTÜ’deki hocamız Hande Yalınateş ile makale yazmayı öğreniyoruz ve çalışmalarımıza hiç aksatmadan devam ediyoruz.”

İTÜ MTAL Elektrik/Elektronik Teknolojisi Alanı öğrencisi Hamza Eren Denizhan : “Takım çalışması ve takım ruhu”

“Takım çalışması ve takım ruhu hayatımız boyunca karşımıza çıkacak öğretmenlerimiz ve okulumuz buna önem veriyor. Sempozyum çalışması bunun örneklerinden biri. Makale yazmanın temelinde araştırma ve bilgi toplama olduğu için iş bölümü, yardımlaşma, takımlar kurup verilen görevleri tamamlama gibi işlerimizi oluşturulan üç farklı bölümdeki arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz makale yazımızı İngilizce yazmamız hazırlık sınıfı olduğumuz için de bizim için ekstra bir avantaj doğuruyor, değerli öğretmenlerimizin deneyimlerinden ve yardımlarından yararlanarak makalemizi tamamlamaya devam ediyoruz.”

İTÜ MTAL öğrencisi Selman Taha Keresteci’nin velisi Özgür Keresteci : “İTÜ MTAL örnek lise”

“İTÜ MTAL sadece teknik ve mesleki açıdan kabiliyetli ve ahlaki yönden iyi bir insan yetiştirmekle kalmayıp, misyonu insanlığa hizmet olan eğitmenleri ile tam bir takım halinde ilerleyen örnek bir lise halinde. Yapılan çalışmalar sadece müfredat uygulaması ile sınırlı kalmayıp üniversitede görecekleri derslerin temellerini atmaktadırlar. Eğitim hayatında yabancı dilin gelişmesi teknolojiyi verimli kullanabilme ve ileride mesleki hayatında başarılı olmasının adımları atılmakta. Çocuklar ile yapılan derslerin yanı sıra biz velileri de içine alan seminerler, konusunda uzman psikolojik danışmanlarla yapılan toplantılar ile hep beraber bir eğitim sürecine girmiş olduk. Özellikle bu zor günlerde eğitimin aynı kararlılıkla devam etmesi hatta 3D yazıcılarla devletimize ve milletimize hizmet vermeleriyle de okulumuz ile onur duyduk. Bundan sonraki süreçte İTÜ MTAL ailesi olarak hedefe en güzel şekilde ulaşacağımıza inanıyoruz.”


Bunları da beğenebilirsin