Denizcinin anasayfası

Salih Zeki Çakır : ‘DTO cezayla karşı karşıya’

İMEAK DTO Meclis Başkanı Çakır, DTO, TÜDEV ve Piri Reis Üniversitesi arasındaki hukuki bağlantıdaki sorunlara dikkat çekti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) 2019’un son Meclis Toplantısı’nda konuşan DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır Deniz Ticaret Odası, Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) ve Piri Reis Üniversitesi arasındaki hukuki ilişkiyle ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkdeniz’in haberine göre Çakır, TÜDEV üzerinden Piri Reis Üniversitesi’nin kurulmasında ve devamında hukuka aykırı maddeler olduğunu ve bu durum nedeni ile ilerleyen zamanlarda cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalma tehlikesi olduğunu dile getirdi.

Harcamalar usule uygun olmalı

İMEAK DTO’nun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar Ve Borsalar Kanunu’nun 4. Maddesi’ne göre kamu kurumu niteliğinde olduğunu belirten Çakır, “Odalara kayıt zorunlu. Odanın gelirlerinden birisi olan aidat zorunlu. Yine, odanın diğer gelirlerinin de yasal bir gerekçesi ve dayanağı var. Kanun oda gelirlerinin neler olduğunu/olacağını tek tek saymıştır. O zaman kamu kurumu olan bu yerin harcamalarının da aynı şekilde kanuna ve usule uygun olması da zorunludur. Bu paralar oda yönetimine kanuna uygun şekilde harcanmak üzere emanet bırakılmış paralardır” dedi.

Odalar eğitime yatırım yapabilir

Çakır odaların meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak ile beraber Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek gibi görevleri de olduğunu hatırlattı.

TÜDEV iktisadi işletmeydi

Kanunda, “Odalar, borsalar ve Birlik, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurabilirler” denilmek suretiyle odaların eğitim ve öğretim işine girecekse kendisinin vakıf kurması gerektiğini açıkça ifade ettiğinin altını çizen Çakır, “Odanın kuracağı vakfın açacağı eğitim kurumu da odanın eğitim kurumu olacaktır. Burada bir öneri olarak bazı arkadaşların aklına mevcut vakfı devir alma hususu gelebilir. Ancak, burada da dikkat edilmesi gereken husus; mevcut vakıf bir üniversite kurmuştur. Yani, bir iktisadi işletme kurmuştur. O zaman da bu işletmenin mali durumuna, verimliliğine bakılması ve ona göre devir alıp almamaya karar verilmesi zorunluluğu vardır” diye konuştu.

Yasal sıkıntı yaratacak

Yine aynı kanunda kuruluş amaçlarına ve kanuna uygun davranmayan yöneticilerin hukuki ve cezai sorumluluğunu ve akıbetlerini düzenleyen maddeler bulunduğuna işaret eden Çakır, “Bunlar sadece bu maddelerle de sınırlı değildir. Başta Türk Ceza kanunu olmak üzere ilgili kanunlarda da çeşitli düzenlemeler mevcuttur” dedi.

Tüm okullara eşit mesafede olmalı

Odaların kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğunu ve gelirlerinin de yasayla düzenlendiğini dile getiren Çakır, “Oda yöneticilerine emanet olan bu paranın nasıl harcanacağı da yasa ile düzenlenmiştir. Bu nedenle oda bütün denizcilik eğitim kurumlarına aynı mesafede olmak zorundadır. Hatta eğer birisine yakın olunacaksa devlet tarafından ülkemizin gelişmekte olan bölgelerinde kurulmuş denizcilik okullarına pozitif ayırımcılık yapılması gerekir” diye konuştu.

Çakır devamında şunları söyledi

Piri Reis özel okuldur

“Her ne kadar vakıf üniversitesi olsa bile bu üniversite halk arasındaki tabirle bir özel üniversitedir. Yani parası olanların para vererek okuduğu bir yerdir. Bir kamu kurumunun kamu gücünü kullanarak elde ettiği geliri bir özel üniversiteye aktarmasının ne toplum önünde vicdani bir izahı vardır ne de yasal bir izahı vardır”

Hukuksuzluğa son verin

“Bu şekilde tek bir üniversiteye, o da paralı okunulan bir üniversiteye para aktarmanın hukuka uygun olmadığını ve bir gün bundan dolayı hukuk önünde hesap verileceğini düşünüyorum. Ben bu hukuksuzluğa taraf değilim. Oda yönetiminin bu hukuksuzluğa son vermesini talep ediyorum“


Bunları da beğenebilirsin