Denizcinin anasayfası

Türkiye’de limanlara talep artıyor

Limanlarımızda, 2022’nin ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 oranında artış ile 273 milyon ton yük elleçlendi.

Küresel olarak limanlara talebin azaldığı bu dönemde Türkiye’de ilk altı ayda küresel ortalamanın üstünde gerçekleşen bu artış, küresel ekonomik duruma göre ülkemiz açısından her yönüyle kabul edilebilir ve istikrarlı bir büyümeye işaret ediyor.

En fazla artış Aliağa ve Tekirdağ’dan geldi

Liman başkanlıkları bazında bakıldığında en fazla yük elleçleyen ilk 10 liman başkanlığı, 230 milyon ton ile elleçlenen toplam tonajın yüzde 84’ünü oluşturuyor. Barış Sedef’in Dünya’daki haberine göre, ikinci çeyrekte ilk 10 içinde yer alan liman başkanlıkları içinde Ceyhan BOTAŞ yüzde -0,3, Mersin yüzde -2,0, Ambarlı yüzde -0,4 ve Samsun yüzde -3,5 liman başkanlıklarında yükün azaldığı tespit edildi. Diğer tüm liman başkanlıklarında ise artış gerçekleşti.

İlk 10’da yer alan ve ilk çeyrekte artış gösteren liman başkanlıkları içinde özellikle Aliağa ve Tekirdağ liman başkanlıklarındaki yük artışları dikkat çekici. Çünkü bu limanlarda, sırasıyla yüzde 21,5 ve yüzde 27,3 gibi oldukça istikrarlı ve yüksek değerli artışlar sergilendi. En fazla yükün elleçlendiği Kocaeli liman başkanlığında yük artışı, diğer yüksek tonajlı liman başkanlıklarına göre düşük oranda, yani ortalama yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

LNG elleçlemeleri Aliağa’yı ikinciliğe taşıdı

Artan LNG elleçlemelerinin de etkisiyle Aliağa liman başkanlığı elleçlenen tonaj olarak Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan sonra ikinci büyük liman başkanlığı konumuna ulaştı. Tekirdağ Liman Başkanlığı’ndaki artış ise bu bölgede yer alan ve ağırlıkla transit elleçleyen Asyaport limanındaki konteyner trafiğindeki artıştan kaynaklanıyor.

Yüksek oranlı gelişim gösteren liman başkanlıkları içinde Tekirdağ liman başkanlığındaki artış, bölgede yer alan Asyaport’taki transit konteyner artışından kaynaklanırken, Aliağa’daki artış özellikle sıvılaştırılmış gazlar ve sıvı kimyasal yüklerdeki yoğun ithalat artışından kaynaklanıyor.

Benzer ithalat yoğunluğu Kocaeli limanlarında yüzde 50 oranında iken İskenderun limanlarındaki ithalatın payı ise yüzde 57’di olarak gerçekleşti.


Bunları da beğenebilirsin