Denizcinin anasayfası

Yat limanındaki mendirek çökme tehlikesi altında

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde bulunan Yat Limanı'nı şiddetli fırtınadan ve oluşan dev dalgalardan koruyan 61 yıllık mendireğin altı boşaldı.

Antalya’nın tarihi Kaleiçi’nde bulunan mendireğin zamanla kaya ve mendireğin altına konan taşların erozyona uğradığını anlatan TURMEPA – Deniz Temiz Derneği Antalya Şubesi Başkanı İzzet Ünlü, yetkililere seslenerek tarihi mendireğin onarılması için çalışma başlatılması gerektiğini söyledi.

Kaleiçi Yat Limanı girişine 1960 yılında kurulan, 1983 yılında ise liman derinleştirme çalışmaları sırasında elden geçirilen tarihi mendireğin, bir kısmı çökme tehlikesi altında. Deniz ve dalga hareketleri nedeniyle mendireği sağlamlaştıran kayaların alttan erozyona uğrayarak yerlerini terk ettiğini anlatan TURMEPA – Deniz Temiz Derneği Antalya Şubesi Başkanı İzzet Ünlü, bu bölgeye önlem alınmaz ise mendireğin çökme tehlikesi içinde olduğunu hatırlattı.

“Kaleiçi Yat Limanı Mendireği değişik güçte oluşan dalgaların yıkıcı etkisi ile yıpranmış ve zayıflamış, iskelenin temel destek taş tahkimatları tipik oyulmaya maruz kalmıştır” diyen denizci Ünlü, şunları söyledi:

“Taş yığıntısı olarak gördüğümüz bu hat çizgisi bir dalgakırandır. Dalgakıranlar gemilerin emniyetli olarak barınmaları, liman faaliyetlerini emniyetle sürdürmeleri, limanların kumlamaya karşı korunmaları ve kıyıların erozyona karşı koymaları gibi amaçlarla inşa edilirler. Dalgakıran ve mendirek arasındaki tek fark, mendirek dalgakıranlı bir limanın bütünlüğüdür. Kıyı mühendisliği alanında, taşkın, dalga etkileri, erozyon gibi doğal olaylara karşı, çeşitli kıyı koruma yöntemleri geliştirilmiştir. Mendirekler ve dalgakıran, limanları açıktan gelen dalgalara karşı korumak amacıyla inşa edilen yapılardır.”

Taş dolgu dalgakıranlarda hiçbir zaman tam hasar meydana gelmediğini, oluşan hasarların da düzeltilmesi kolay ve az maliyetli hasarlar olduğunu kaydeden İzzet Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer yaşanan erozyona önlem alınmaz ise sonuç vahim olur. İskelede çökmeler olabilir, kısa vadede, acil önlem olarak, zayıflamış kısımların bir an önce istifli taş tahkimat ile desteklenmesi gerekir. Uzun vadede ise bir inceleme komisyonu kurulup, oluşan tahribatın boyutuna göre enjeksiyon dahil, tüm teknik uygulamalarının faydalı olacağı kanaatindeyim. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Anıtlar Kurulu’nun da onarım konusunda sorumlu kuruluşlar olduğunu düşünüyorum. Kentin dinamikleri ve yerel yönetimi acilen bu konuya çözüme ulaştırmalıdır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi Yat Limanı Kooperatifi koordineli olarak birlikte hareket ederek tamir, bakım ve tadilat projesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapabilir. Buradaki erozyon daha büyük hasar vermeden tadilatı biran önce yapılmalıdır.”


Bunları da beğenebilirsin