Denizcinin anasayfası
Arşiv etiketi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Başkanı (TMMOB GEMİMO) Feramuz Aşkın