Denizcinin anasayfası

Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin kimlik kartları değişti

“Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurum Kimlik Kartı Yönetmeliği”ndeki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile bunların emeklileri, müstafileri ve yakınlarına verilecek kurum kimlik kartlarına ilişkin usul ve esasları belirlendi.

TEK BİR KİMLİK KARTI VERİLECEK

Kimlik kartı başvurusu, başvuru formu kullanılarak, asıl hak sahibi personel tarafından kimlik bilgisi girmeye yetkili birime yapılacak. Herhangi bir nedenle kimlik kartı hak sahipliği kazanan kişilere, asıl statüleri esas alınarak tek bir kimlik kartı verilecek.

Hak sahipleri üzerinde hiçbir suretle aynı anda birden fazla kimlik kartı bulunamayacak. Diğer hak sahiplikleri kartın özel durum hanesine yazılacak.

KAYBEDENE DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Kimlik kartını kaybeden hak sahiplerine yeni kimlik kartı verilecek. Çalışan personelin kimliğini kaybetmesi halinde kusuru olduğundan şüphe duyuluyorsa disiplin soruşturması yapılacak.

Eski kimlik kartı iade alınmadan, yenisi teslim edilmeyecek.

Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamamış müstafi subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile memuriyetten çekilmiş sayılan tüm personele sosyal tesislere daimi veya günübirlik giriş kartı verilmeyecek.

Kimlik kartlarının basımı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında yapılan protokol hükümlerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Akıllı Kart Yönetim Merkezi Başkanlığı, dağıtımı ve yönetimi ise Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılacak.

Emekli veya emeklilik onay işlemleri devam eden personele, adli yönden, özel kanunlarında yer alan çıkarma nedenleriyle meslekten veya memuriyetten çıkarılmasını gerektiren bir ceza uygulanması halinde emekli kimlik kartı verilmeyecek. Emekli kimlik kartı verildikten sonra bu kapsama giren personelden kart geri alınarak imha edilecek ve yenisi çıkarılmayacak.

Emekli kimlik kartı hazırlanan emekli personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98’inci maddesi gereğince meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası verilenler, emekli kimlik kartını bir başkasına kullanmak üzere verenler veya bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla araç olarak kullananlar ile emekli kimlik kartının üzerinde tahrifat yaparak bilgilerini değiştiren personelin kartı geri alınarak imha edilecek. Bunlara tekrar emekli kimlik kartı verilmeyecek.

Asıl hak sahibinin, hak sahipliğini kaybetmesi halinde asıl hak sahibi ve aile fertlerine verilen kimlik kartları alınacak ve tekrar çıkarılmayacak.

Hak sahipliğini geçici veya sürekli kaybedenlerin kimlik kartları, teslim edilinceye kadar kullanımının engellenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri Akıllı Kart Yönetim Merkezine bildirilerek geçici olarak kullanıma kapatılması veya iptal işlemi yapılması sağlanacak.

Kimlik kartları, tutuklanma, hapis cezalarının infazı, mahkemelerce güvenlik tedbiri olarak verilen geçici meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazı, genel veya yerel seçim için istifa, diğer hizmet sınıflarındaki memur ve işçiler için silah altına alınma hallerinde personelin görev yaptığı birim tarafından muhafaza edilmek üzere geçici olarak alınacak.

Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı kanunun ilgili maddesinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen veya bu suçlardan tutuklu veya hükümlü bulunan personelin emekli olması durumunda emekli kimlik kartı verilmeyecek.

Kurum kimlik kartlarının sürekli olarak geri alınmasına ilişkin hususlar da yönetmelikte yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu personel için düzenlenecek kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen personel kimlik kartları, bugünden itibaren bir yıl daha geçerli olacak.

Yönetmeliğin eklerinde kurum kimlik kartlarının tür ve şekillerine de yer verildi.


Bunları da beğenebilirsin